Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Mikron

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Mikron” powstało w 1988 roku i od tego czasu działa przy Zakładzie Biochemii UMCS. Od marca 2011 roku opiekunem SKN jest dr Magdalena Jaszek. W ciągu ostatnich sześciu lat zorganizowane zostały pięciokrotnie Ogólnopolskie Seminaria Studenckich Kół Naukowych. Od 4 lat SKNB "Mikron" organizuje również Lubelską Edycję Ogólnopolskich Warsztatów „DNA – Encyklopedia Życia”, które są skierowane do młodych ludzi chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu biotechnologii. W ramach Koła zrealizowano projekty badawcze dotyczące mikroorganizmów opornych na wysokie stężenie Pb, bakterii siarkowych, badanie profilu białek HSP w stresie oksydacyjnym oraz badanie metabolizmu grzyba Pleurotus w warunkach stresu oksydacyjnego. Ciągle odnawianym projektem cieszącym się szerokim zainteresowaniem jest „ Nieprzemysłowa produkcja piwa”. SKNB "Mikron" pięciokrotnie zorganizowało również Bal Biotechnologa, który przyczynia się do integracji studentów nie tylko na polu naukowym.

Główne cele działalności Koła Biotechnologów to:

 • pobudzanie pasji naukowych studentów,
 • rozwijanie zainteresowań oraz zgłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu biochemii i biotechnologii,
 • promowanie uczelni oraz dorobku naukowego studentów poprzez udział w różnych seminariach naukowych krajowych i zagranicznych,
 • kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych (prezentowanie wyników badań, przezwyciężanie tremy, prowadzenie dyskusji, przyjmowanie konstruktywnej krytyki), które są wykorzystywane np. na seminariach licencjackich i magisterskich,
 • coroczna organizacja seminarium o zasięgu ogólnopolskim,
 • umożliwienie prowadzenia badań wykraczających poza standardowy zakres programu studiów,
 • wykształcenie umiejętności prawidłowego planowania eksperymentów oraz opracowywania wyników badań w formie gotowej do publikacji,
 • integracja studentów różnych lat, przyjaźń i wzajemna pomoc (na Wydziale Biologii i Biotechnologii oraz między uczelniami).

Najważniejsze osiągnięcia organizacyjne SKNB "Mikron":

 • organizacja Ogólnopolskich i Międzynarodowych Seminariów Studentów Biotechnologii,
 • współorganizacja Ogólnopolskich Warsztatów „DNA – Encyklopedia Życia”,
 • współorganizowanie Lubelskiego Kongresu Studenckich Kół Naukowych – Tygiel,
 • aktywny udział w organizacji Drzwi Otwartych UMCS,
 • uczestnictwo członków Koła w Programie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR – wolontariat studencki” w Szkole Podstawowej w Golicach,
 • zorganizowanie warsztatów biochemicznych dla uczniów Gimnazjum w Borzechowie,
 • udział w organizowanych corocznie Ogólnopolskich Akademickich Seminariach Studentów Biotechnologii i Międzynarodowych Konferencjach Studentów Biotechnologii w Krakowie,
 • organizacja Balu Biotechnologa. 

Siedziba Koła:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Instytut Biologii i Biochemii
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Kontakt:
skn.mikron@gmail.com
Facebook

Opiekunowie:
dr hab. Magdalena Jaszek   
dr Anna Matuszewska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/026/2013