Koło Naukowe Holon

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curei-Skłodowskiej 4 pok. 05
20-031 Lublin 

Kontakt:
etyka.filozofia.kulturyumcs@gmail.com 

Opiekun:
mgr Krzysztof Rojek

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/108/2015