Koło Naukowe Holon

Przedmiot zainteresowań Koła Naukowego "Holon" stanowi w szczególności promocja filozofii i kierunku "filozofia" na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. 

W ramach działalności na terenie Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, Koło angażuje się w organizację takich wydarzeń jak:

  • Kinozofia - cykl spotkań dyskusyjno-filmowych oraz warsztatów filmowych organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe „Holon” oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS. W ich trakcie poruszane są najciekawsze pytania z pogranicza filozofii i innych dziedzin nauki i kultury;
  • okolicznościowe wystawy poświęcone kultywowaniu dziedzictwa kulturowego i naukowego (ze szczególnym naciskiem na promocję filozofii);
  • Dzień Kreatywności (we współpracy z Kołem Naukowym "KreaTyVni";
  • Drzwi Otwarte na WFiS UMCS w Lublinie.

W ramach współpracy z otoczeniem zewnętrznym, Koło angażuje się w organizację takich wydarzeń jak:

  • Światowy Dzień Filozofii;
  • Lubelski Festiwal Nauki;
  • Wyjazdy do Szkół Partnerskich UMCS wraz z przygotowaniem wykładów i warsztatów dla młodzieży licealnej, np. "Noc filozoficzna" 1.02.2019 (wykłady i warsztaty) oraz "Gdzie się podziali Rapsodzi?" 13.12.2019 (warsztat prowadzony przez studentów).

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 pok. 310
20-031 Lublin 

Kontakt:
holon@mail.umcs.pl
Facebook

Opiekun:
dr Krzysztof Rojek

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/108/2015