Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS

Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej powstało 10 kwietnia 2008 roku na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a Opiekunem Koła jest dr hab. Marek Kucharczyk.

Koło skupia pasjonatów fotografii zainteresowanych pięknem natury. Obecnie liczy 30 członków, ale przez 10 lat naszej działalności przewinęło się ponad 150 osób.

Do naszej działalności możemy zaliczyć: wyjazdy terenowe, plenery, wystawy, konkursy i warsztaty fotograficzne. Wspólnie uczymy się patrzeć na naturę oczami dociekliwych przyrodników, a także z perspektywy artysty. Wymieniamy się doświadczeniem i rozwijamy zdolność obserwacji otaczającej nas przyrody.

Fotograficzne efekty członków Koła można podziwiać w Galerii „Pod Palmą” przy Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.

Główne cele i zadania Koła:

  • utworzenie akademickiego środowiska skupiającego osoby o wspólnych zainteresowaniach tematyką fotografii przyrodniczej,
  • rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie fotografii,
  • rozwijanie zdolności obserwacji otaczającej przyrody,
  • umożliwienie zapoznania się z technikami dobrej fotografii,
  • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentacji wyników prac członków Koła,
  • promocja indywidualnych osiągnięć członków Koła,
  • promocja Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Siedziba Koła:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19, 
20-033 Lublin

Kontakt:
e-mail: skfp@mail.umcs.pl

Opiekun Koła:
dr hab. Marek Kucharczyk, prof. UMCS
dr Małgorzata Pac-Sosińska 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/007/2013