Studenckie Koło Naukowe Edytorów UMCS

Cele Organizacji:

  • dążenie do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu naukowego i specjalistycznego w dziedzinie edytorstwa oraz e-edytorstwa popularnego oraz naukowego;
  • promowanie nauki, literatury i nauki za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych środków przekazu, takich jak chociażby Internet, czy tworzenie publikacji naukowych dotyczących teorii edytorstwa;
  • promowanie edytorstwa i e-edytorstwa poprzez organizowanie spotkań ze specjalistami w dziedzinie konstruowania publikacji/książek;
  •  organizowanie oraz udział w różnego rodzaju Konferencjach, panelach dyskusyjnych, spotkaniach naukowych, których tematy będą bądź dotyczyły edytorstwa i e-edytorstwa, lub będą miały z tymi dziedzinami bliższy związek.

Projekty:

Przygotowanie do wydania antologii wierszy z okazji Jubileuszu Konkursu Poezji Więziennej organizowanego przez Areszt Śledczy w Krasnymstawie: „Antologia poezji więziennej. Krasnystaw 1994-2014”, numer ISBN: 978-83-915201-7-8.

Struktura:

Koło Naukowe Edytorów dzieli się na dwie sekcje:
1. Sekcja edytorstwa naukowego; 
2. Sekcja edytorstwa użytkowego.

Siedziba Organizacji:
Wydział Filologiczny UMCS
Instytut Filologii Polskiej (pokój 128)
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Kontakt:
skn.edytorow@mail.umcs.pl
Grupa  na Facebooku

Opiekun Koła:
dr Przemysław Kaliszuk

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/093/2014