Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
Biuro Spraw Studenckich   
DS. Helios
ul. Czwartaków 13, pok. 8
20-036 Lublin 

Marta Wolińska
tel. (81) 537-58-79
marta.wolinska@mail.umcs.pl

Strona Biura Spraw Studenckich na FB
Grupa zamknieta "Organizacje Uczelniane UMCS" na FB