Koło Naukowe Prawa Europejskiego

Koło Naukowe Prawa Europejskiego jest kołem działającym przy Katedrze Prawa Unii Europejskiej funkcjonującej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Cele Koła:

 • pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu prawa europejskiego;
 • współpraca z organizacjami o podobnym celu działania;
 • integracja studentów zainteresowanych tematyką prawa europejskiego;
 • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;
 • rozwijanie zainteresowań naukowych studentów;
 • promowanie Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie;
 • promowanie Katedry Prawa Unii Europejskiej UMCS;
 • współpraca z Centrum Europejskim UMCS;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła;
 • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi, organizacjami zrzeszającymi studentów i fundacjami;
 • pozyskiwanie osób młodych, pełnych pasji i zaangażowania do rozwoju Koła;
 • zdobywanie naukowego doświadczenia i przekazywanie go dalej.

Koło realizuje powyższe cele poprzez:

 • organizowanie konferencji naukowych,
 • organizowanie i wspieranie projektów naukowych oraz projektów badawczych,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami teorii oraz praktyki z zakresu prawa europejskiego,
 • współpracę z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami zajmującymi się prawem i tematyką europejską,
 • organizowanie wyjazdów naukowych i integracyjnych,
 • organizowanie konkursów popularyzujących zagadnienia prawa europejskiego,
 • prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów Koła. 

Opiekun Koła:
dr Kinga Wernicka
(adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej UMCS)

Siedziba Koła:
Wydział Prawa i Administracji UMCS
Plac  Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
 Tel. (081) 537-54-44

Dane kontaktowe:
Facebook 
Instagram
knpe.umcs@gmail.com 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/141/2017