Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA TEKSTOLOGII I GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
(81)537-27-21
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
stanislawa.niebrzegowska-bartminska@mail.umcs.pl
Konsultacje

 


środa godz. 14.00-15.00 p. 233 NH


czwartek godz. 13.15-14.15 p. 233 NH


 


W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy:


stanislawa.niebrzegowska-bartminska@mail.umcs.pl


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Instytut Filologii Polskiej UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, p. 233
Lublin

O sobie

ur. 1962; 1985 - magisterium; 1995 - doktorat; 2008 - habilitacja; 2011 - prof. nadzw. UMCS; 2020 - profesor tytularny.

PEŁNIONE FUNKCJE: w latach 2009-2013 - zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS; od 1 X 2009 do 2019 r. - kierownik Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego; od 1 X 2019 r. - kierownik Katedry Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego IFP UMCS; od 1 X 2015 r. do 30 VI 2017 r. - kurator Pracowni "Archiwum Etnolingwistyczne" UMCS.

REDKACJA CZASOPISMA: 1990-2009 - sekretarz "Etnolingwistyki", 2010-2018 - zastępca redaktora; od 2019 - redaktor naczelny.

ZESPOŁY BADAWCZE: od 1990 r. - zastępca redaktora "Słownika stereotypów i symboli ludowych"; od 2009 r. - zastępca kierownika Zespołu Etnolingwistycznego IFP UMCS / Instytut Slawistyki PAN.

CZŁONKOSTWO W GREMIACH NAUKOWYCH: Przewodnicząca Komisji Etnolingwistycznej i czlonek Komisji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN; członek 3 komisji przy Miedzynarodowym Komitecie Slawistów: Komisji Etnolingwistycznej (od marca 2022 r. - pełniąca funkcję przewodniczącej), Komisji Folklorystycznej oraz Komisji Bibliografii Slawistycznej. Zastępca przewodn. Komisji Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Nauk w latach 2019-2021.

Członek Komitetu Językoznawstwa PAN (kadencja 2020-2023).

CZŁONKOSTWO W KOMISJACH W UMCS: czlonek Komisji Etyki Badań Naukowych UMCS, Komisji ds. Oceny Wniosków o Wyznaczenie i Zmianę Promotora w Postępowaniach Doktorskich w Dyscyplinie Językoznawstwo, Komisji ds. Oceny Pracowników.

 

 


Działalność naukowa

MONOGRAFIE:

 1. Polski sennik ludowy, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1996, 297 s.
 2. Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej,Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, 452 s.
 3. To jest moja druga ojczyzna. Polscy emigranci z Północnej Francji o sobie, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1999, 129 s.
 4. Przestrach od przestrachu. Rośliny w ludowych przekazach ustnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2000, 246 s.
 5. Tekstologia [współaut.: Jerzy Bartmiński] Warszawa: Wydawnictwo PWN  2009, 382 s.
 6. Dlaczego wąż nie ma nóg? Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych [współaut.: Jerzy Bartmiński, Olga Kielak], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015, 370 s.
 7. Jak chłop u diabła pieniądze pożyczał. Polska demonologia ludowa w przekazach ustnych [współaut.: Anna Michalec], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2019, 316 s.
 8. Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 547 s.

 

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1. Kosmos, cz. 1. Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie. Koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska,  Lublin:  Wydawnictwo UMCS 1996, 439 s.
 2. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1. Kosmos, cz. 2. Ziemia, woda, podziemie. Koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska,  Lublin: Wydawnictwo UMCS 1999, 481 s.
 3. W zwierciadle języka i kultury [współred.: Jan Adamowski], Lublin: Wydawnictwo UMCS 1999, 539 s.
 4. Punkt widzenia w tekście i w dyskursie [współred.: Jerzy Bartmiński, Ryszard Nycz], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004.
 5. Punkt widzenia w języku i w kulturze [współred.: Jerzy Bartmiński, Ryszard Nycz], Lublin Wydawnictwo UMCS 2004.
 6. Bibliografia adnotowana lubelskiego zespołu etnolingwistycznego (do roku 2008), [współred.: Beata Maksymiuk-Pacek], Lublin: Polihymnia 2008, 300 s.
 7. Historia mówiona w świetle etnolingwistyki [współred.: Sebastian Wasiuta], Lublin: Polihymnia 2008, 135 s.
 8. Stereotypy w języku i w kulturze [współred.: Sebastian Wasiuta], Lublin: Polihymnia 2009, 248 s.
 9. Wieczór Trzech Króli [współred.: Sebastian Wasiuta], Lublin: Polihymnia 2009, 85 s.
 10. Bibliografia adnotowana lubelskiego zespołu etnolingwistycznego (do roku 2009) [współred.: Beata Maksymiuk-Pacek], Lublin: Polihymnia 2009, 275 s.
 11. Plotka i kłamstwo w języku i kulturze [współred.: Monika Baran-Łaszkiewicz, Sebastian Wasiuta], Lublin: Polihymnia 2010, 184 s.
 12. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1. Kosmos, cz. 3. Meteorologia. Koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, 521 s.
 13. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1. Kosmos, cz. 4. Świat, światło, metale. Koncepcja całości i redakcja: J. Bartmiński, zastępca redaktora S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, 395 s.
 14. Ciało i duch w języku i w kulturze [współred.: Monika Baran-Łaszkiewicz, Sebastian Wasiuta], Lublin 2012: Wydawnictwo UMCS, 230 s.     
 15. Wartości Słowian i ich sąsiadów – 2. Wokół europejskiej aksjosfery [współred.: Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, 272 s.
 16. Wartości Słowian i ich sąsiadów, t. 3. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć [współred.: Iwona Bielińska-Gardziel, Joanna Szadura], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, 368 s.
 17. Historia mówiona w kontekście nauk humanistycznych i społecznych [współred.: Joanna Szadura, Mirosław Szumiło, przy udziale Janusza Kłapcia], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, 386 s.
 18. Jerzy Bartmiński, Polskie wartości w europejskiej aksjosferze [współred.: Marta Nowosad-Bakalarczyk, Sebastian Wasiuta], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, 372 s.
 19. Bibliografia dorobku naukowego pracowników Instytutu Filologii Polskiej UMCS (do roku 2013) [współred.: Beata Maksymiuk-Pacek], Lublin 2014, 688 s.  
 20. Działania na tekście w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015, 258 s.
 21. Działania na tekście: przekład – redagowanie - ilustrowanie, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot, Lublin 2015, 286 s.
 22. „Etnolingwistyka” t. 27 [współred. Adam Głaz], Lublin 2015, 306 s.
 23. Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3. PRACA, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2016, 455 s.
 24. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2: Rośliny, cz. 1. Zboża. Koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2017, 404 s.
 25. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2: Rośliny, cz. 2. Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, Lublin 2018.
 26. Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych [współred.: J. Szadura, B. Żywicka], Lublin 2018, 282 s.
 27. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2: Rośliny, cz. 3. Kwiaty. Koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2019.
 28. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2: Rośliny, cz. 4. Zioła. Koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2019.
 29. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2: Rośliny, cz. 5. Drzewa owocowe i iglaste. Koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2020.
 30. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2: Rośliny, cz. 6. Drzewa liściaste. Koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2021.
 31. Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 5: Koncepty i ich eksplikowanie, [współred.: Dorota Pazio-Wlazłowska], Lublin 2019, 281 s.
 32. Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 6: Jedność w różnorodności. Koncepty i ich profilowanie [współred.: Dorota Pazio-Wlazłowska], Lublin 2019.

Edycje tekstów (zbiory poezji ludowej, wybory tekstów dla studentów i in.):

 1. Waleria Prochownik, Rajski ogród. Wybór, opracowanie i wstęp, Jan Adamowski, Stanisława Niebrzegowska, Lublin: Polihymnia 1994, 103 s., rys.
 2. Zofia Roj-Mrozicka, Ziarnko gorczycy. Wybór, wstęp i opracowanie Stanisława Niebrzegowska, Lublin: Polihymnia 1995, 105 s.
 3. Wawrzyniec Hubka, Jedna jest Polska. Wybór, wstęp i opracowanie Stanisława Niebrzegowska, Lublin: Polihymnia 1996, 115 s.
 4. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, cz. 4. Tekstologia [współred.: Jerzy Bartmiński], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, 228 s.
 5. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, cz. 5. Tekstologia [współred.: Jerzy Bartmiński], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, 233 s.
 6. Współczesna polszczyzna. Antologia opracowań, cz. 3. Akty i gatunki mowy [współred.: Jerzy Bartmiński, Joanna Szadura], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, 358 s.
 7. Etyka słowa. Wybór opracowań [współred. red. Jerzy Bartmiński, M. Nowosad-Bakalarczyk, Jadwiga Puzynina], Lublin: Wydawnictwo UMCS, 602 s.

Artykuły i rozprawy i inne pozycje 

Łącznie bibliografia obejmuje ponad 350 pozycji.


Ogłoszenia

Dodatkowe konsultacje - po kontakcie mailowym:

stanislawa.niebrzegowska-bartminska@mail.umcs.pl