Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Kwiatkowski

dr Grzegorz Kwiatkowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I REGIONALNEJ
Telefon
-
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ekonomia.blog
ekonomiawprzykladach.pl
Konsultacje

Rok akademicki 2022/2023, semestr letni:


• poniedziałek 13:15-14:45 (p. 618)
• środa 15:00-16:30 (Teams)


Najlepszą formą umówienia się na konsultacje jest wcześniejszy wiadomość przez Teams (ewentualnie mailowy). 
O sobie

Zainteresowania naukowe:

  • rola państwa w gospodarce,
  • przedsiębiorstwa państwowe,
  • rola własności w gospodarce,
  • wpływ nowych technologii na gospodarkę.

Wybrane publikacje naukowe:

  • State-owned Enterprises in the Global Economy (Routledge Studies in the Modern World Economy), Routledge, London and New York 2022 (współautor M. Bałtowski). 
  • How much of the world economy is state-owned? Analysis based on the 2005–20 Fortune Global 500 lists, Annals of Public and Cooperative Economics, forthcoming issue (współautorzy M. Gołębiowska i J. Mroczek).
  • Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018  (współautor M. Bałtowski).

Podręczniki:

  • Ekonomia w zarysie, Wydawnictwo Ekonomik, Warszawa 2017 (wydanie II, zmienione – 2022).
  • Podstawy przedsiębiorczości 2.0, Wydawnictwo Ekonomik, Warszawa 2020 (współautor J. Musiałkiewicz).
  • Laboratorium Design Thinking. Kurs design thinking dla nauczycieli akademickich nauk społecznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022 (współautorzy M. Gołębiowska, B. Jóźwik, J. Czerniak i J. Kamiński).

 


Ogłoszenia