Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Gabriela Dycha

mgr Gabriela Dycha
Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW I RACHUNKOWOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:


poniedziałki: godz. 11:30-13:00


wtorki: godz. 11:30-13:00


Zapraszam na IV piętro pok.415 -  aby umówić spotkanie proszę wcześniej o kontakt mailowy :)


Porozmawiać możemy również poprzez platformę MS Teams:


Zespół: KONSULTACJE mgr Gabriela Dycha


Kod zespołu: sylac9m


 


Dla Studetnów kierunku Ekonomia III rok - wszystkie niezbędne informacje w zespole:


"Opieka roku EKONOMIA - konsultacje"


Konsultacje opiekuna: środy (w cyklu niebieskim) godz.12:00-13:00

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 / p. 415, 20-031 Lublin

O sobie

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS - kierunek Finanse i Rachunkowość (2015-2020)

Obecnie wykładowca KFPiR, IEiF WE UMCS

Ukończone studia podyplomowe z zakresu:

 • przygotowania pedagogicznego 
 • zarządzania w oświacie 
 • matematyki 

Co więcej o mnie :) :

 • 2017 - tytuł Młodego Ambasadora Lublina.
 • 2018 - COMARCH S.A. Lublin, konsultant ds. kadrowych systemu ERP OPTIMA.
 • 2019-2020 - Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, mł.spec. ds. finansowo-księgowych i rozliczeń.
 • wrzesień 2020 - Asystent Dziekana WE UMCS.
 • Od października 2021 - wykładowca w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości, IEiF, WE UMCS
 • tytuł HOMO DIDACTICUS za sem. zimowym 2021/2022 oraz za sem. letni 2021/2022
 • Najlepiej Oceniony Nauczyciel Wydziału Ekonomicznego w roku akadem. 2021/2022
 • w roku 2022 - członek komitetu organizującego Forum Młodych Naukowców
 • w latach 2022-2023 - Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do rachunkowości
 • Rachunkowość
 • Rachunkowośc zarządcza
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość Zakładów Ubezpieczeniowych 
 • Rachunkowość Ubezpieczycieli
 • Matematyka dla Ekonomistów 
 • Accounting 

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze obejmują w dużej mierze tematykę z zakresu finansów przedsiębiorstw i rachunkowości w szczególności dotyczące oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych oraz elementów finansów behawioralnych z uwzględnieniem analizy znaczenia dla Polaków Pracowniczych Planów Kapitałowych w strukturze ich oszczędności oraz portfela inwestycyjnego.Planowane poszerzanie zainteresowań naukowo-badawczych w zakresie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

Obszar zainteresowań połączony z doświadczeniem praktycznym przy rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł pochodzących z Unii Europejskiej w szczególności dzięki współpracy z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin przy projekcie „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” realizowanego przez Gminę Lublin w ramach konkursu dotacji „Human Smart Cities”