Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Gabriela Dycha

mgr Gabriela Dycha
Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW I RACHUNKOWOŚCI
Telefon
81 537 51 81
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:


wtorek 12:00-13:30


czwartek 8:00-9:30


Zapraszam Państwa na platformę MS Teams:


Zespół: KONSULTACJE mgr Gabriela Dycha


Kod zespołu: sylac9m


Spotkania możliwe również w budynku Wydziału Ekonomicznego (pok.415) - proszę wcześniej o kontakt mailowy :)


Dla Studetnów kierunku Ekonomia I rok - wszystkie niezbędne informacje w zespole:


"Opieka roku EKONOMIA - konsultacje"


Konsultacje opiekuna odbywają się co drugi wtorek (tak jak cykl niebieski) godz.13:30-14:30

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 / p. 415, 20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze obejmują w dużej mierze tematykę z zakresu finansów przedsiębiorstw i rachunkowości w szczególności dotyczące oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych oraz elementów finansów behawioralnych z uwzględnieniem analizy znaczenia dla Polaków Pracowniczych Planów Kapitałowych w strukturze ich oszczędności oraz portfela inwestycyjnego.Planowane poszerzanie zainteresowań naukowo-badawczych w zakresie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

Obszar zainteresowań połączony z doświadczeniem praktycznym przy rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł pochodzących z Unii Europejskiej w szczególności dzięki współpracy z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin przy projekcie „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” realizowanego przez Gminę Lublin w ramach konkursu dotacji „Human Smart Cities”.