Samorząd Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w celu pomocy organizacjom studenckim oraz kołom naukowym, dokonuje podziału środków na cele studenckie oraz organizuje Konkursy Grantowe. Koła naukowe oraz organizacje studenckie ubiegać się w nich mogą o zakup sprzętu lub dofinansowanie projektów. Wszelkie czynności w ramach Konkursów Grantowych Samorządu Studentów podejmowane są przez Komisję Grantową - stałą komisję Parlamentu Studentów Uniwerytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w podzakładkach.