Samorząd Studentów UMCS w celu pomocy organizacjom studenckim oraz kołom naukowym organizuje kilka razy w roku Konkursy Grantowe Samorządu Studentów UMCS. Koła Naukowe oraz Organizacje studenckie ubiegać się w nich mogą o zakup sprzętu lub dofinansowanie projektów.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w podzakładkach.

Kontakt w sprawach związanych z Grantami Samorządu Studentów UMCS:

Weronika Skałbania

Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Studenckimi

tel: 535 253 738

e-mail: weronika.skalbania@gmail.com

    Autor
    Samorząd Studentów UMCS