Samorząd Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w celu pomocy organizacjom studenckim oraz kołom naukowym, dokonuje podziału środków na cele studenckie oraz organizuje Konkursy Grantowe. Koła naukowe oraz organizacje studenckie ubiegać się w nich mogą o zakup sprzętu lub dofinansowanie projektów. Wszelkie czynności w ramach Konkursów Grantowych Samorządu Studentów podejmowane są przez Komisję Grantową - stałą komisję Parlamentu Studentów Uniwerytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w podzakładkach.

Kontakt w sprawach związanych z Grantami Samorządu Studentów UMCS:

Dominika Pycka
Przewodniczący Komisji Grantowej
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Studenckimi Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS

tel: 516 021 853

e-mail: dominika.pycka[at]umcs.pl

    Autor
    Samorząd Studentów UMCS