Samorząd Studentów UMCS w celu pomocy organizacjom studenckim oraz kołom naukowym organizuje kilka razy w roku Konkursy Grantowe Samorządu Studentów UMCS. Koła Naukowe oraz Organizacje studenckie ubiegać się w nich mogą o zakup sprzętu lub dofinansowanie projektów.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w podzakładkach.

Kontakt w sprawach związanych z Grantami Samorządu Studentów UMCS:

Joanna Tomasiak

Przewodnicząca Komisji Współpracy z Organizacjami Studenckimi

tel: 782 432 795

e-mail: jtomasiak35@gmail.com

    Autor
    Samorząd Studentów UMCS