Samorząd Studentów UMCS w celu pomocy organizacjom studenckim oraz kołom naukowym organizuje kilka razy w roku Konkursy Grantowe Samorządu Studentów UMCS. Koła Naukowe oraz Organizacje studenckie ubiegać się w nich mogą o zakup sprzętu lub dofinansowanie projektów.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w podzakładkach.

Kontakt w sprawach związanych z Grantami Samorządu Studentów UMCS:

Dawid Kobylański

Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Studenckimi

tel: 661 767 367

e-mail: dawid.kobylanski@umcs.pl

    Autor
    Samorząd Studentów UMCS