Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Dorota Kołodyńska

Stanowisko
profesor
Jednostki
PION PROREKTORA DS. STUDENTÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry, Prorektor
Telefon
+48 81 537 57 70
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, pok.33
20-031 Lublin

O sobie

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

Rektorat, XIII piętro, pok. 1307
tel. +48 (81) 537 52 84
e-mail: prorektor.studenci@umcs.pl


W 1995 ukończyłam studia na kierunku Chemia, sp. Chemia podstawowa i stosowana. Od tego też roku naukowo i zawodowo związana jestem z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2003 roku obroniłam doktorat pt. Badania nad separacją kompleksów pierwiastków ziem rzadkich z kwasami aminopolikarboksylowymi na anionitach. W 2012 roku na podstawie rozprawy pt. Badania procesu sorpcji kompleksów metali ciężkich z czynnikami kompleksującymi nowej generacji na jonitach i sorbentach różnego typu uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, specjalność: chemia nieorganiczna.

W latach 2012-2016 pełniłam funkcję prodziekana ds. Współpracy z Zagranicą, 2016-2019 prodziekana ds. Dydaktyki. Od 2012 roku jestem członkiem Senatu UMCS.

W okresie od 1 października 2016 r. do 31 września 2019 r. byłam kierownikiem Zakładu Chemii Nieorganicznej. Od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. pełniłam także funkcję dyrektora Instytutu Nauk Chemicznych.

Obecnie jestem kierownikiem Katedry Chemii Nieorganicznej.


Działalność naukowa

Moje zainteresowania naukowe związane są z chromatografią jonowymienną pierwiastków d- i f-elektronowych, metodami rozdzielenia związków nieorganicznych, usuwaniem jonów metali z wód i ścieków ze szczególnym uwzględnieniem biodegradowalnych czynników kompleksujących oraz modyfikowanych biowęgli i sorbentów hybrydowych.

Jestem autorem ponad 130 publikacji naukowych, 14 rozdziałów w książkach, 280 doniesień konferencyjnych.

Od 2013 roku przewodniczę Ogólnopolskiej Konferencji Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie. Konferencja ta jest organizowana przez Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne i Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Nagrody zespołowe Rektora UMCS I° w latach 2010-2017 r.

Researcher ID:F-9605-2012

orcid.org/0000-0002-1788-5648

Scopus ID:7801382132

Guest Editor of Materials

Special Issue Editor of 'Mineral Sorbents'

Special Issue Editor of 'Synthesis, Modification, and Application of Polymer Sorbents'