Beneficjenci projektu "Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje"

Studenckie koła naukowe, funkcjonujące w UMCS, zostały beneficjentami pierwszej edycji programu Ministra Edukacji i Nauki „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania to:

  • „Opracowanie metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych” realizowany na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS przez SKN Geografów im. A. Malickiego – opiekun SKN – dr Piotr Demczuk,

Łączna kwota dofinansowania powyższych projektów to 119 345 zł.

Celem programu MEiN jest wsparcie działających w ramach uczelni studenckich kół naukowych w realizacji innowacyjnych projektów i podniesieniu jakości ich działalności oraz na usprawnieniu mechanizmu transferu tworzonych przez nie technologii i wyników prowadzonych badań do gospodarki. W rozstrzygniętym właśnie konkursie finansowanie otrzymało 128 projektów zgłoszonych przez uczelnie z całego kraju.

Wnioski powstały przy współpracy z pracownikami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS.

Pełna lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2021