Wyniki Konkursu Grantowego Samorządu Studentów 2022

Studenci i studentki,

przedstawiamy wyniki Konkursu Grantowego Samorządu Studentów, w ramach którego koła naukowe i organizacje studenckie otrzymały dofinansowanie na realizację projektów/wydarzeń w roku 2022.

Decyzje o przyznaniu grantu dostępne są w załączniku.

Zakończenie projektów powinno mieć miejsce najpóźniej w grudniu 2022 r., by możliwe było rozliczenie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z terminami podawanymi każdorazowo w komunikatach Kwestury UMCS. 
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji grantu znajdziecie w odnośniku - Instrukcja realizacji zamówień z grantów.

Sprawozdania z wykorzystanych środków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2023 r. Szczegóły i wzory dokumentów znajdują się na stronie Organizacji studenckich UMCS w zakładkach „Granty” oraz „Sprawozdania”. 
Złożenie sprawozdania jest obligatoryjne dla każdej organizacji, która otrzymała dofinansowanie, również w przypadku niewykorzystania środków przez daną organizację.
Do sprawozdania należy dołączyć kopie dokumentów finansowych takich jak: faktury, rachunki, wsnioki o zamówienie publiczne, zamówienia, RW z magazynu itd.

    Aktualności

    Autor
    Wiktor Rysak
    Data dodania
    22 czerwca 2022