Debata Studencka „Z kulturą rosyjską na ty”

II Debata Studencka pt. „Z kulturą rosyjską na ty”

16 grudnia 2021 r. na platformie MS Teams odbyła się II Debata Studencka pt. „Z kulturą rosyjską na ty”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Rusycystów pod kierunkiem opiekuna dr hab. Ewy Białek  (Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego). Celem debaty była popularyzacja wiedzy o kulturze rosyjskiej, a także promocja aktywności naukowej i organizacyjnej członków SKNR w środowisku uniwersyteckim. Do udziału w debacie zgłosiło się czworo studentów: Zofia Dziubicka, Marharyta Lihmanouskaya, Mateusz Koszeluk (studenci III r. rusycystyki I st., UMCS), Michał Wiktorowicz (student III r. filologii rosyjskiej I st., UŁ). Studenckie wystąpienia dotyczyły malarstwa, literatury oraz architektury przełomu XIX i XX wieku w Rosji.  W przygotowaniach do debaty studentów wsparli opiekunowie naukowi: dr hab. Ewa Białek (Z. Dziubicka, M. Lihmanouskaya), dr hab. Agnieszka Gozdek (M. Koszeluk). dr Małgorzata Ułanek (M. Lihmanouskaya). Mówców wysłuchała zarówno społeczność studencka, jak i kadra naukowa. Zwycięzcą tegorocznej debaty w głosowaniu online został Mateusz Koszeluk. Uczestnicy debaty otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.  Zespół odpowiedzialny za przygotowanie debaty liczył 12 osób: zarząd SKNR – Aleksandra Jusiak, przewodnicząca, Mateusz Koszeluk, wiceprzewodniczący, Adrian Wasilewski, sekretarz, Paulina Świątoniowska, skarbnik, Julia Lorek, kronikarz, Dagmara Sokołowska, moderator fanpage’a na FB; członkowie SKNR – Magdalena Banaszczuk, Dominika Kość, Yana Nevidomska, Agnieszka Raczyńska, Ewa Sadura, Aleksandra Szostak; koordynacja działań zespołu: opiekun SKNR.

dr hab. Ewa Białek, opiekun SKNR

    Aktualności

    Data dodania
    25 stycznia 2022