Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Grabias

dr Magdalena Grabias
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl/
Konsultacje

pokój 314 (Stara Humanistyka), tel. 81 537 27 76


Dyżury w semestrze letnim 2020/21:


środy, godz. 11.10-12.10


czwartki, godz. 11.00-12.00


Teams, kod zespołu: f70edbe

O sobie

Opis podstawowy

Absolwentka Filologii Angielskiej UMCS w Lublinie. Ukończone Studium Przekładu Literackiego dla Tłumaczy na UJ w Krakowie. Dr nauk humanistycznych w dziedzinie kulturoznawstwo - filmoznawstwo.

2001 - Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Christophera Garbowskiego. Tytuł pracy: "The Auteurs and Their Actor: James Stewart in the Films of John Ford, Alfred Hitchcock and Frank Capra".

2002 - Studium Przekładu Literackiego dla Tłumaczy na UJ w Krakowie. Praca dyplomowa - przekład eseju Seamusa Heaney’a "On Poetry and Professing".

2012 - Praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Christophera Garbowskiego. Tytuł pracy: "Songs of Innocence and Experience: Romance in the Cinema of Frank Capra". Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kutnik (UMCS) i prof. dr hab. Jacek Dąbała (KUL).

2013-2016 - Adiunkt w Zakładzie Kultury Polskiej w Intytucie Kulturoznawstwa, UMCS w Lublinie.

2016-2019 - Adiunkt w Zakładzie Kultury Wizualnej w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie; pracownik laboratorium audiowizualnego. 

2019 - Adiunkt; Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie.

Zainteresowania naukowe

Jej badania naukowe obejmują problematykę kinematografii światowej i zjawisk kulturowych związanych z kinem postrzeganym w kontekście filmoznawstwa, semiotyki, filozofii, antropologii oraz kultury popularnej, ze szczególnym naciskiem na tematykę z kręgu studiów gotyckich i demonologii. Jest autorką licznych publikacji w języku angielskim propagujących sztukę filmową, muzykę i teatr. Jej monografia na temat twórczości amerykańskiego reżysera Franka Capry pt. Songs of Innocence and Experience: Romance in the Cinema of Frank Capra została wydana w 2013 roku przez prestiżowe wydawnictwo brytyjskie Cambridge Scholars Publishing.

Inne: kultura, literatura i historia krajów anglojęzycznych, językoznawstwo stosowane w zakresie języka angielskiego, tłumaczenie literackie, studia gotyckie, demonologia, kinematografia amerykańska i europejska (szczególnie tematyka przedwojennego niemego i dźwiękowego filmu amerykańskiego, polskiego, niemieckiego oraz kina grozy), analiza dzieła filmowego, historia filmu, krytyka i publicystyka muzyczna i teatralna

Odznaczenia i nagrody

2012 Nagroda Rektora UMCS III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni.

2014 Nagroda Rektora UMCS III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni.

2018 Nagroda Rektora UMCS III stopnia za działalność organizacyjną mającą istotny wpływ na rozwój Uczelni (nagroda zespołowa). 

2019 Helion International Award za krzewienie nauki i kultury. Nagroda przyznawana dorocznie przez Stowarzyszenie Kultury Helion w Timisoarze w Rumunii.


Działalność naukowa

Publikacje naukowe

Monografia:

Songs of Innocence and Experience: Romance in the Cinema of Frank Capra, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 

Wydawnictwa pod redakcją:

Seria Ścieżki Kultury, tom 1: Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe, red. Ewa Głażewska i Magdalena Grabias, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.

Artykuły:

"Droga, podróż, wędrówka w Tylko kochankowie przeżyją Jima Jarmuscha", Humaniora, Nr 2 (30)/2020, str. 91–100, Poznań. 

"Humanity, Gender, Tradition and Family Values: Female Vampires in Contemporary Youth Oriented Cinema and TV”, Seria Ścieżki Kultury, tom 1: Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe, red. Ewa Głażewska i Magdalena Grabias, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.

"De la prădători la oameni - O imagine a vampirilor postmilenari în cinematografie și televiziune", Helion Science Fiction, nr. 5-6/2019, Timişoara, Rumunia. (Artykuł w języku rumuńskim).

"Natura cinematografiei Steampunk", Biblioteca Nova: Buletin de Teorie, Critică și Istorie a Literaturii Science Fiction, Serie Nouă, Numărul 15: "Ficțiunea speculativă și frontierele posibilului", Timişoara 2019, s. 153-160. (Artykuł w języku rumuńskim).

"De la prădători la oameni - O imagine a vampirilor postmilenari în cinematografie și televiziune", Biblioteca Nova: Buletin de Teorie, Critică și Istorie a Literaturii Science Fiction, Serie Nouă, Numărul 15: "Ficțiunea speculativă și frontierele posibilului", Timişoara 2019, s. 167-173. (Artykuł w języku rumuńskim).

„Dracula. Nowe perspektywy badawcze", Perspektywy Kultury, nr. 2 (25)/2019, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków, str. 193-198.

"Steampunk Visions: Retro-futurism in Cinema and Television" Kultura i Historia nr 34/2018, s. 122-133.

„Wampiry na Mazurach: Demoniczny świat w Kołysance Juliusza Machulskiego" Kultura i Historia nr 33/2018, s. 242-251. 

„Pożegnanie z Draculą. Jak współczesne kino uśmierciło demona", Oblicza wampiryzmu, red. Anna Depta, Szymon Cieśliński, Michał Wolski (Wrocław: Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, 2018), s. 109-123.

"Clive Nolan: Ransom Notes", Classic Rock Society Magazine, UK, January/February 2018, p. 36-37.

"Gothic and Horror in Contemporary Cinema and Television: Aesthetic Experience and Emotional Impact", Dracula: An International Perspective, ed. Marius-Mircea Crisan (United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2017), pp. 227-242.

"Horror and Humour in Vampire Oriented Cinema", Kultura i Historia nr. 32/2017, s. 109-126.

„Oblicza strachu we współczesnym horrorze filmowym”, Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, red. Bogusława Bodzioch-Bryła, Lilianna Dorak-Wojakowska (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2017), s. 417-428.

"Vampire Identities in Contemporary Youth-Oriented Cinema and Television", Visions of Identity. Global Film & Media, ed. Phillip Drummond (London: The London Symposium, 2016) pp. 208-219.

"What We Fear and What We Desire: The Nature of Fear and Terror in Vampire Oriented Cinema", Facing Our Darkness: Manifestations of Fear, Horror and Terror, ed. Laura Colmenero-Chilberg and Ferenc Mújdricza (Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2015) pp. 3-10. 

"Frank Capra’s Bedford Falls as Axis Mundi," Exploring Space: Spacial Notions in Cultural, Literary and Language Studies; Volume One: Space in Cultural and Literary Studies, ed. Andrzej Ciuk and Katarzyna Molek-Kozakowska (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2010) pp. 361-369

„Wajda widziany przez ocean,” Akcent 2009 nr 116, s. 190-192.

Wywiad:

Wywiad na temat współczesnego wizerunku wampira w kinie opublikowany na łamach irlandzkiego dziennika Irish Examiner w październiku 2016 roku - czytaj online: http://www.irishexaminer.com/lifestyle/features/how-has-the-modern-picture-of-a-vampire-changed-from-bram-stokers-original-426198.html

W druku:

"Dracula and the Gothic Legacy: Mark Gatiss and Steven Moffat BBC Television Series" (2020)

"Gothic in the Contemporary Polish Cinema and Television: Motives, Characters, Aesthetics" (2020)

"A Strange Case of the Post-Millennial Gothic on Screen" (Londyn 2020)

"The New Millennium Monster Parade: Supernatural Lore in The CW Television Series The Originals" (Rumunia 2020)

Recenzentka następujących książek:

Ewelina Chodźko, Magdalena Śliwa (red.), Motyw miłości w literaturze polskiej i obcej,  Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2019.

Ewelina Chodźko, Aleksandra Surma (red.), Wybrane aspekty z zakresu edukacji i kultury, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2019.

Robert Dudziński, Michał Wolski (red.), Leksykon (mniej znanych) filmów wampirycznych, Wrocław: Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, 2018.

Dorota Litwin-Lewandowska (red.), Informacja w przestrzeni publicznej, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2018.

Kamil Maciąg, Beata A. Nowak (red.), Oblicza kultury współczesnej - nowe kierunki, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2018.

Beata A. Nowak, Kamil Maciąg (red.), O Polsce Ludowej - wybrane zagadnienia, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2017.

Konferencje: 

Film and Media 2014 'Visions of Identity: Global Film & Media' The Fourth Annual London Film and Media Conference, London, UK: Thursday 26 - Saturday 28 June 2014.

8th Global Conference: Fear, Horror and Terror, InterDisciplinary, Oxford, UK: September 2014.

Daughter of Fangdom: A Conference on Women and the Television Vampire, University of Roehampton, London, UK: April 2015.

BBEC - The International Conference Beliefs and Behaviours in Education and Culture: (De)Constructing Stereotypes, West University of Timișoara, Romania: June 2015.

Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, Kraków: marzec 2016.

Forth World Dracula Congress, Dublin, Ireland: October 2016. (organizatorka, członkini Rady Naukowej, prelegentka), http://tsdcon25.com/

Postacie demoniczne w kulturze, Lublin: kwiecień 2017. (organizatorka, członkini Rady Naukowej, prelegentka), http://postdem.umcs.pl/

Helion International Conference "Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction", Helion Circle in collaboration with West University of Timişoara, Romania: May 2017. (gość specjalny, członkini Rady Naukowej)

Gothic Style(s), Gothic Substance: Gothic Manchester Festival Conference, Manchester Metropolitan University. UK, October 2017. 

Helion International Conference "Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction", Helion Circle in collaboration with West University of Timişoara, Romania: May 2018. (gość specjalny, członkini Rady Naukowej)

Children of the Night: A Cross Platform Dracula Congress in cooperation with Transilvania Univeristy of Brașov, Romania: October 17th-19th, 2018. (organizator, członkini Rady Naukowej, gość specjalny), https://dracongress.jimdo.com/ 

Helion International Conference "Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction", Helion Circle in collaboration with West University of Timişoara, Romania: April 2019. (gość specjalny, członkini Rady Naukowej)

Cmentarz - dziedzictwo materialne i duchowe, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”, październik 2019.

Children of the Night: International Dracula Congress in cooperation with Transilvania Univeristy of Brașov, Romania and Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland: April 16th-18th, 2021. (organizator, członkini rady naukowej, keynote speaker), https://dracongress.jimdo.com/ 

Helion International Conference "Travel Through The Paradoxes of Time, Utopia, and Fantasy", Helion Cultural Association in Timișoara, Romania: May 15th-16th, 2021. 

 

Działalność naukowa

Współzałożycielka i członkini organizacji The Children of the Night (Cross Platform Dracula Congress) działającej od 2016 roku i zajmującej się organizacją międzynarodowych konferencji naukowych w dziedzinie demonologii i studiów gotyckich. Członkini komitetu organizacyjnego i naukowego konferencji organizaowanych przy współpracy Transylwańskiego Universytetu w Brasovie w Rumunii (rok: 2018, 2020)

Członkini komitetu naukowego oraz gość specjalny międzynarodowej konferencji Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction zorganizowanej przez Helion Circle oraz West University of Timişoara w Rumunii w 2017, 2018 oraz 2019 roku.

Pomysłodawczyni oraz członkini komitetu organizacyjnego i naukowego ogólnopolskiej konferencji naukowej Zakładu Kultury Wizualnej UMCS: Postacie demoniczne w kulturze, która odbyła się w kwietniu 2017 roku. http://postdem.umcs.pl/

Członkini komitetu organizacyjnego i naukowego międzynarodowej konferencji naukowej: Transilvanian Society of Dracula: Fourth World Dracula Congress, który odbył się w Irlandii w Trinity College w Dublinie w październiku 2016 roku. http://tsdcon25.com/

Członkini redakcji kwartalnika Twórczość Ludowa wydawanego przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie.

Członkini Transilvanian Society of Dracula, międzynarodowej organizacji z siedzibą w Rumunii, skupiającej naukowców, folklorystów, antropologów, historyków i entuzjastów tematyki mitów i legend, historii, literatury, georgafii i kultury gotyckiej związanej z postacią Draculi. (do 2016 roku).

Członkini redakcji miesięcznika naukowego Journalism and Mass Communication wydawanego przez David Publishing Company w Nowym Jorku (2014 rok).

 

Inna działalność

Członkini brytyjskiej grupy teatralno-muzycznej The Caamora Theatre Company z siedzibą w Londynie. Funkcje i obowiązki: PR (prasa, internet, radio), organizacja koncertów i przedstawień w Europie, budowa i prowadzenie stron internetowych grupy The Caamora Theatre Company oraz jej założyciela Clive'a Nolana, recenzowanie wydawnictw muzycznych, koncertów i przedstawień (głównie w języku angielskim); członkini Caamora Company Chorus (wydawnictwa płytowe, wybrane przedstawienia). Od 2016 roku członkini norweskiej grupy teatralno-koncertowej Caamora Norway.

Członkini redakcji portalu MLWZ (Mały Leksykon Wielkich Zespołów) działającego w połączeniu z audycją radiową MLWZ (Radio Rock Serwis FM w Krakowie) propagującą muzykę artrockową i progresywną. Funkcje i obowiązki: recenzowanie wydawnictw muzycznych, redagowanie wiadomości, kontakty zagraniczne.

Współpraca z redakcją portalu internetowego ArtRock.pl zajmującego się popularyzacją muzyki artrockowej, progresywnej i rockowej.

Wydawnictwa CD/Vinyl/DVD/Bluray:

Udział w wydanych przedstawieniach teatralnych i wydawnictwach muzycznych:

Clive Nolan, Alchemy, CD Metal Mind Productions, Poland 2013.

Caamora Norway: Clive Nolan & Friends, 'A Taste of Alchemy & More...'Live in Norway, Bluray, Norway 2016.

Clive Nolan, King's Ransom, CD, DVD (dokument), Verglas Music, UK 2017.

Clive Nolan, King's Ransom, Vinyl, We Låve Rock Music, Norway 2018.

Caamora Norway, Alchemy Live in Mysen, DVD/Bluray, We Låve Rock Music,
Norway 2018.