Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Grabias

dr Magdalena Grabias
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ I NAUK O SZTUCE, INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl/
Konsultacje

pokój 314 (Stara Humanistyka), tel. 81 537 27 76, Teams kod: f70edbe


Dyżury w semestrze letnim


Wtorki 10.30-11.30 p. 314


Środy 11.15-12.15 Teams kod: f70edbe

O sobie

Absolwentka Filologii Angielskiej UMCS w Lublinie oraz Studium Przekładu Literackiego dla Tłumaczy na UJ w Krakowie. Dr nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo, specjalność filmoznawstwo.

2001 - Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Christophera Garbowskiego. Tytuł pracy: "The Auteurs and Their Actor: James Stewart in the Films of John Ford, Alfred Hitchcock and Frank Capra".

2002 - Studium Przekładu Literackiego dla Tłumaczy na UJ w Krakowie. Praca dyplomowa - przekład eseju Seamusa Heaney’a "On Poetry and Professing".

2012 - Praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Christophera Garbowskiego. Tytuł pracy: "Songs of Innocence and Experience: Romance in the Cinema of Frank Capra". Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kutnik (UMCS) i prof. dr hab. Jacek Dąbała (KUL).

2002-2013 - Lektor języka angielskiego w Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, UMCS.

2013-2016 - Adiunkt w Zakładzie Kultury Polskiej w Intytucie Kulturoznawstwa, UMCS w Lublinie.

2016-2019 - Adiunkt w Zakładzie Kultury Wizualnej w Instytucie Kulturoznawstwa, UMCS w Lublinie; pracownik laboratorium audiowizualnego. 

od 2019 - Adiunkt; Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze, UMCS w Lublinie.

od 2022 - Adiunkt w Katedrze Kultury Audiowizualnej i Nauk o Sztuce w Instytucie Nauk o Kulturze, UMCS w Lublinie.

 

Zainteresowania naukowe

Badania naukowe dr Magdaleny Grabias obejmują problematykę kinematografii światowej i zjawisk kulturowych związanych z kinem postrzeganym w kontekście filmoznawstwa, semiotyki, filozofii, antropologii oraz kultury popularnej, ze szczególnym naciskiem na tematykę z kręgu studiów gotyckich, demonologii i "Dracula Studies". Jest autorką licznych publikacji w języku angielskim, polskim i rumuńskim propagujących sztukę filmową, muzykę i teatr. Dr Magdalena Grabias jest wpółorganizatorką międzynarodowych konferencji naukowych poświęcnych zagadnieniom "Gothic Studies" i "Dracula Studies" z ramienia organizacji "Children of The Night”. Dotychczasowe edycje konferencji odbyły się w Dublinie w Irlandii (2016) i w Braszowie w Rumunii (2018). Ze względu na pandemię, trzecia edycja konferencji odbyła się online (2021). W 2019 roku dr Magdalena Grabias została laureatką międzynarodowej nagrody wręczanej przez rumuńskie Stowarzyszenie Kultury Helion "Helion International 2019” za wkład w rozwój nauki i kultury.

Inne zainteresowania: kultura, literatura i historia krajów anglojęzycznych, tłumaczenie literackie i filmowe, studia gotyckie, demonologia, kinematografia amerykańska i światowa (szczególnie tematyka przedwojennego niemego i dźwiękowego filmu amerykańskiego, polskiego, niemieckiego), kino grozy, analiza dzieła filmowego, historia filmu, krytyka i publicystyka muzyczna i teatralna.

  

Odznaczenia i nagrody

2012 Nagroda Rektora UMCS III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni.

2014 Nagroda Rektora UMCS III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni.

2018 Nagroda Rektora UMCS III stopnia za działalność organizacyjną mającą istotny wpływ na rozwój Uczelni (nagroda zespołowa). 

2019 Helion International Award za wkład w rozwój nauki i kultury. Nagroda przyznawana dorocznie przez Stowarzyszenie Kultury Helion w Timisoarze w Rumunii.

2022 Nagroda Rektora UMCS za wysoko punktowany artykuł naukowy (200 pt., "Dracula and the Gothic legacy: Mark Gatiss and Steven Moffat’s BBC television series"Journal of Adaptation in Film & Performance, Volume 14, Number 3, 1 December 2021, pp. 281–305.)

2022 Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

2023 Nominacja do prestiżowej amerykańskiej nagrody „The Rondo Hatton Classic Horror Awards” w kategorii "Best Event 2022" dla konferencji „Children of the Night International Dracula Congress”.

 

Media:

The greatest Vampire Scholars in the world - Children of the Night Dracula Congress! Wywiad z dr Magdaleną Grabias i organizatorami międzynarodowej serii konferencji naukowych "Children of the Night: International Dracula Congress" udzielowny popularno-naukowej organizacji "The Vampire's Castle" w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Rozmowę prowadzi reżyser Sean Rourke. November 2022.

Kanadyjski projekt stowarzyszenia "Morbid Planet", pt. "The Dracula Project" nakręcony w ramach celebracji 125 rocznicy publikacji powieści "Dracula" autorstwa Brama Stokera (2022). W ramach serii powstawły 3 odciki programu z udziałem dr Magdaleny Grabias: Dracula Project: part 1Dracula Project: part 2Dracula Project: part 3. 

Cykl seminariów naukowych "Dracula's Place: Horror, Gothic and Dracula Studies" zainicjowanych przez prof. Enrique A. Palafoxa z Iberoamericana University in Mexico City, Mexico. Seminaria są wynikiem międzynarodowej współpracy między prof. Enrique A. Palafoxem (Meksyk), dr Magdaleną Grabias i dr Yurim Garcią (Brazylia). Kolejne odcinki (maj-lipiec 2021) dostępne są na platformie Youtube na kanale 'The Book of Dracula': Week 1: IntroductionWeek 2: Dracula 124 anniversaryWeek 3: Castle DraculaWeek 4: From Dracula to TwilightWeek 5: Jonathan HarkerWeek 6: A Conversation with Hans Corneel de RoosWeek 7: Evil Count DraculaWeek 8: A Conversation with Dacre Stoker

Podcast "UMCS dla nauki", listopad 2021: Skąd się wzięła moda na Halloween? https://www.umcs.pl/pl/odcinki,20240,skad-wziela-sie-moda-na-halloween,108834.chtm

TVP3 Lublin "Login: Nauka", 22 października 2019: Laureatka nagrody Helion International 2019 https://lublin.tvp.pl/44977890/22-pazdziernika-2019

Wywiad z dr Magdaleną Grabias na temat współczesnego wizerunku wampira w kinie, pt. How has the modern picture of a vampire changed from Bram Stoker's original? opublikowany na łamach irlandzkiego dziennika Irish Examiner w październiku 2016 roku:

http://www.irishexaminer.com/lifestyle/features/how-has-the-modern-picture-of-a-vampire-changed-from-bram-stokers-original-426198.html


Działalność naukowa

Członkowstwo w organizacjach naukowych

"Children of the Night" cultural association (od 2016 r.)

International Gothic Association (od 2022 r.)

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (od 2022 r.)

Opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Kultury i Sztuki (od stycznia 2023 r.)

 

Publikacje naukowe: ORCID: 0000-0001-6987-1793

Monografia:

Songs of Innocence and Experience: Romance in the Cinema of Frank CapraNewcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 

Wydawnictwa pod redakcją:

Seria Ścieżki Kultury, tom 1: Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe, red. Ewa Głażewska i Magdalena Grabias, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2020.

"Children of the Night" Dracula International Congress (virtual event) April 16-18, 2021, Book of Abstracts, ed. Magdalena Grabias, Hans Corneel de Roos, Florin Nechita, Universitatea Babeș Bolyai Presa Universitară Clujeană, Cluj, Romania, 2021.

"Children of the Night"  Vampires in Literature, Film and Folklore, in Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies, Volume 14 (63) Special Issue (2021), ed. Magdalena Grabias, Hans Corneel de Roos, Cristain Pralea, Florin Nechita. Brașov, Romania, 2021.

Artykuły:

"Dracula and the Gothic legacy: Mark Gatiss and Steven Moffat’s BBC television series", Journal of Adaptation in Film & Performance, Volume 14, Number 3, 1 December 2021, pp. 281–305.

"Droga, podróż, wędrówka w Tylko kochankowie przeżyją Jima Jarmuscha", Humaniora, Nr 2 (30)/2020, s. 91–100, Poznań. 

"Humanity, Gender, Tradition and Family Values: Female Vampires in Contemporary Youth Oriented Cinema and TV”, Seria Ścieżki Kultury, tom 1: Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe, red. Ewa Głażewska i Magdalena Grabias, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.

"What We Fear and What We Desire: The Nature of Fear and Terror in Vampire Oriented Cinema"Facing Our Darkness: Manifestations of Fear, Horror and Terror, ed. Laura Colmenero-Chilberg and Ferenc Mújdricza, Brill, 2019, pp. 1-10.

"De la prădători la oameni - O imagine a vampirilor postmilenari în cinematografie și televiziune", Helion Science Fiction, nr. 5-6/2019, Timişoara, Rumunia. (Artykuł w języku rumuńskim).

"Natura cinematografiei Steampunk"Biblioteca Nova: Buletin de Teorie, Critică și Istorie a Literaturii Science Fiction, Serie Nouă, Numărul 15: "Ficțiunea speculativă și frontierele posibilului", Timişoara 2019, s. 153-160. (Artykuł w języku rumuńskim).

"De la prădători la oameni - O imagine a vampirilor postmilenari în cinematografie și televiziune", Biblioteca Nova: Buletin de Teorie, Critică și Istorie a Literaturii Science Fiction, Serie Nouă, Numărul 15: "Ficțiunea speculativă și frontierele posibilului", Timişoara 2019, s. 167-173. (Artykuł w języku rumuńskim).

„Dracula. Nowe perspektywy badawcze"Perspektywy Kultury, nr. 2 (25)/2019, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków, s. 193-198.

"Steampunk Visions: Retro-futurism in Cinema and Television" Kultura i Historia, nr 34/2018, s. 122-133.

„Wampiry na Mazurach: Demoniczny świat w Kołysance Juliusza Machulskiego" Kultura i Historia nr 33/2018, s. 242-251. 

„Pożegnanie z Draculą. Jak współczesne kino uśmierciło demona", Oblicza wampiryzmu, red. Anna Depta, Szymon Cieśliński, Michał Wolski (Wrocław: Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, 2018), s. 109-123.

"Clive Nolan: Ransom Notes", Classic Rock Society Magazine, UK, January/February 2018, pp. 36-37.

"Gothic and Horror in Contemporary Cinema and Television: Aesthetic Experience and Emotional Impact", Dracula: An International Perspective, ed. Marius-Mircea Crișan (United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2017), pp. 227-242.

"Horror and Humour in Vampire Oriented Cinema", Kultura i Historia nr. 32/2017, s. 109-126.

„Oblicza strachu we współczesnym horrorze filmowym”, Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, red. Bogusława Bodzioch-Bryła, Lilianna Dorak-Wojakowska (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2017), s. 417-428.

"Vampire Identities in Contemporary Youth-Oriented Cinema and Television", Visions of Identity. Global Film & Media, ed. Phillip Drummond (London: The London Symposium, 2016) pp. 208-219.

"What We Fear and What We Desire: The Nature of Fear and Terror in Vampire Oriented Cinema", Facing Our Darkness: Manifestations of Fear, Horror and Terror, ed. Laura Colmenero-Chilberg and Ferenc Mújdricza (Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2015) pp. 3-10. 

"Frank Capra’s Bedford Falls as Axis Mundi," Exploring Space: Spacial Notions in Cultural, Literary and Language Studies; Volume One: Space in Cultural and Literary Studies, ed. Andrzej Ciuk and Katarzyna Molek-Kozakowska (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2010) pp. 361-369.

„Wajda widziany przez ocean,” Akcent 2009 nr 116, s. 190-192.

 

Recenzentka następujących książek:

Joanna Jędrzejewska, Alicja Danielewska (red.), Kultura i sztuka – perspektywy badawczeLublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2021.

Ewelina Chodźko, Magdalena Śliwa (red.), Motyw miłości w literaturze polskiej i obcej,  Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2019.

Ewelina Chodźko, Aleksandra Surma (red.), Wybrane aspekty z zakresu edukacji i kultury, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2019.

Robert Dudziński, Michał Wolski (red.), Leksykon (mniej znanych) filmów wampirycznych, Wrocław: Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, 2018.

Dorota Litwin-Lewandowska (red.), Informacja w przestrzeni publicznej, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2018.

Kamil Maciąg, Beata A. Nowak (red.), Oblicza kultury współczesnej - nowe kierunki, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2018.

Beata A. Nowak, Kamil Maciąg (red.), O Polsce Ludowej - wybrane zagadnienia, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2017.

Radosław Bomba, Paulina Olszewska, Anna Wuls (red.), KulTube. Kultura wobec YouTuba, Lublin: Centrum Badań Gier Wideo UMCS, 2017.

 

Konferencje: 

"Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies", 18th PASE (Polish Association for the Study of English) Conference, English Department of Opole University, Kamień Śląski: April 2009.

Film and Media 2014 "Visions of Identity: Global Film & Media" The Fourth Annual London Film and Media Conference, London, UK: Thursday 26 - Saturday 28 June 2014.

8th Global Conference: "Fear, Horror and Terror", InterDisciplinary, Oxford, UK: September 2014.

"Daughter of Fangdom: A Conference on Women and the Television Vampire", University of Roehampton, London, UK: April 2015.

BBEC - The International Conference Beliefs and Behaviours in Education and Culture: "(De)Constructing Stereotypes", West University of Timișoara, Romania: June 2015.

"Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze", Akademia Ignatianum, Kraków: marzec 2016.

"Forth World Dracula Congress", Dublin, Ireland: October 2016. (organizatorka, członkini Rady Naukowej, prelegentka), http://tsdcon25.com/ 

"Postacie demoniczne w kulturze", Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Lublin: kwiecień 2017. (organizatorka, członkini Rady Naukowej, prelegentka), http://postdem.umcs.pl/ 

Helion International Conference "Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction", Helion Circle in collaboration with West University of Timişoara, Romania: May 2017. (gość specjalny, członkini Rady Naukowej)

"Gothic Style(s), Gothic Substance: Gothic Manchester Festival Conference", Manchester Metropolitan University. UK, October 2017. 

Helion International Conference "Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction", Helion Circle in collaboration with West University of Timişoara, Romania: May 2018. (gość specjalny, członkini Rady Naukowej)

"Children of the Night: A Cross Platform Dracula Congress" in cooperation with Transilvania Univeristy of Brașov, Romania: October 17th-19th, 2018. (organizator, członkini Rady Naukowej, gość specjalny), https://dracongress.jimdo.com/ 

Helion International Conference "Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction", Helion Circle in collaboration with West University of Timişoara, Romania: April 2019. (gość specjalny, członkini Rady Naukowej)

"Cmentarz - dziedzictwo materialne i duchowe", Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”, październik 2019.

"Children of the Night: International Dracula Congress" in cooperation with Transilvania Univeristy of Brașov, Romania and Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland: April 16th-18th, 2021. (organizator, członkini rady naukowej, keynote speaker), https://dracongress.jimdo.com/ 

Helion International Conference "Travel Through The Paradoxes of Time, Utopia, and Fantasy", Helion Cultural Association in Timișoara, Romania: May 15th-16th, 2021. (gość specjalny)

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kultura we współczesnym świecie” (online), Fundacja Tygiel, Lublin: 17 lutego 2022. (członkini Komitetu Naukowego)

HORROR REVERIE: An Online Symposium Celebrating 100 Years of Nosferatu, Montreal Monstrum Society, February 19th, 2022.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: "W poszukiwaniu sensu życia. Motyw wędrówki w filozofii, literaturze i kulturze", Fundacja Historii Kobiet im. Marii Renardowej, 30-31 marca 2022.

Helion International Conference "Travel Through The Paradoxes of Time, Utopia, and Fantasy II", Helion Cultural Association in Timișoara, Romania: May 7th-8th, 2022. (gość specjalny)

The International Vampire Film and Arts Festival and University of South Wales, The 6th Vampire Academic Conference 'Vampires Through the Ages' June 2022, Insole Court Mansion, Cardiff, Wales. 

Gothic Interruptions. The 16th International Gothic Association (IGA) Conference, 26th-29th July 2022, Trinity College Dublin.

"Children of the Night: International Dracula Congress" in cooperation with Transilvania Univeristy of Brașov, Romania, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland, State University of Rio de Janeiro in Brasil, The Dracula Store in Mexico: November 18-20, 2022. (organizator, członkini rady naukowej), https://dracongress.jimdo.com/ 

 

Działalność naukowa

Pomysłodawczyni i Redaktor naukowy serii wydawniczej "Ścieżki kultury", Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Współzałożycielka i członkini organizacji The Children of the Night: International Dracula Congress działającej od 2016 roku i zajmującej się organizacją międzynarodowych konferencji naukowych w dziedzinie demonologii i studiów gotyckich. Członkini komitetu organizacyjnego i przewodnicząca komitetu naukowego konferencji organizaowanych przy współpracy Transylwańskiego Universytetu w Brasovie w Rumunii (rok: 2018, 2021)

Członkini komitetu naukowego oraz gość specjalny międzynarodowej konferencji Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction zorganizowanej przez Helion Circle oraz West University of Timişoara w Rumunii w 2017, 2018 oraz 2019 roku.

Pomysłodawczyni oraz członkini komitetu organizacyjnego i naukowego ogólnopolskiej konferencji naukowej Zakładu Kultury Wizualnej UMCS: Postacie demoniczne w kulturze, która odbyła się w kwietniu 2017 roku. http://postdem.umcs.pl/

Członkini komitetu organizacyjnego i naukowego międzynarodowej konferencji naukowej: Transilvanian Society of Dracula: Fourth World Dracula Congress, który odbył się w Irlandii w Trinity College w Dublinie w październiku 2016 roku. http://tsdcon25.com/

Członkini redakcji kwartalnika Twórczość Ludowa wydawanego przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie.

Członkini Transilvanian Society of Dracula, międzynarodowej organizacji z siedzibą w Rumunii, skupiającej naukowców, folklorystów, antropologów, historyków i entuzjastów tematyki mitów i legend, historii, literatury, georgafii i kultury gotyckiej związanej z postacią Draculi. (do 2016 roku).

Członkini redakcji miesięcznika naukowego Journalism and Mass Communication wydawanego przez David Publishing Company w Nowym Jorku (2014 rok).

 

 Członkowsktwo w zespołach ds. dydaktyki

 2017-2019 - Przedstawicielka młodszych pracowników naukowych w Zespole Programowym Instytutu Kulturoznawstwa.

 Od 2019 - Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

 Od 2021 - Przewodnicząca zespołu programowego anglojęzycznych studiów II stopnia "Intercultural Communication in Education and the Workplace".

 Od 2022 - Koordynator ds. promocji Wydziału Filologicznego na kierunku: Intercultural Communication in Education and the Workplace.

 

Inna działalność

Członkini brytyjskiej grupy teatralno-muzycznej The Caamora Theatre Company z siedzibą w Londynie. Funkcje i obowiązki: PR (prasa, internet, radio), organizacja koncertów i przedstawień w Europie, budowa i prowadzenie stron internetowych grupy The Caamora Theatre Company oraz jej założyciela Clive'a Nolana, recenzowanie wydawnictw muzycznych, koncertów i przedstawień (głównie w języku angielskim); członkini Caamora Company Chorus (wydawnictwa płytowe, wybrane przedstawienia). Od 2016 roku członkini norweskiej grupy teatralno-koncertowej Caamora Norway.

Członkini redakcji portalu MLWZ (Mały Leksykon Wielkich Zespołów) działającego w połączeniu z audycją radiową MLWZ (Radio Rock Serwis FM w Krakowie) propagującą muzykę artrockową i progresywną. Funkcje i obowiązki: recenzowanie wydawnictw muzycznych, redagowanie wiadomości, kontakty zagraniczne.

Współpraca z redakcją portalu internetowego ArtRock.pl zajmującego się popularyzacją muzyki artrockowej, progresywnej i rockowej.

 

Udział w wydanych przedstawieniach teatralnych i wydawnictwach muzycznych (wydawnictwa CD/Vinyl/DVD/Bluray):

Clive Nolan, Alchemy, CD Metal Mind Productions, Poland 2013.

Caamora Norway: Clive Nolan & Friends, 'A Taste of Alchemy & More...'Live in Norway, Bluray, Norway 2016.

Clive Nolan, King's Ransom, CD, DVD (dokument), Verglas Music, UK 2017.

Clive Nolan, King's Ransom, Vinyl, We Låve Rock Music, Norway 2018.

Caamora Norway, Alchemy Live in Mysen, DVD/Bluray, We Låve Rock Music,
Norway 2018.

Clive Nolan, Song of the Wildlands, CD/Earbook/Vinyl, Crime Records and We Låve Rock Music, Norway 2021.