Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Bartłomiej Kotyra

Stanowisko
asystent
Jednostki
ZAKŁAD MODELOWANIA I SYMULACJI KOMPUTEROWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 407 (czwarte piętro Instytutu Informatyki)


- poniedziałek 13:00 - 14:30
- środa 15:00 - 15:30
- piątek 16:30 - 17:30