Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Wójcik

dr hab. Grzegorz Wójcik
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ
Telefon
(81) 537-57-32
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Środa, 8:00 – 10:00, pok. 25, „Mała Chemia”

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/25, 20-031 Lublin

Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Sorpcja i separacja jonów metali  szlachetnych oraz ich odzysk z konwertorów spalin samochodowych i materiałów elektronicznych.  Analiza specjacyjna  jonów arsenu oraz proces sorpcji i redukcji jonów chromu(VI). Chromatografia jonowymienna i ekstrakcja w procesach przemysłowych oraz ochronie środowiska.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

  • Nagroda za wyróżniającą się pracę organizacyjną w 2009 roku na rzecz UMCS.
  • Wykonanie Grantu Indywidualnego Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej pt: „Badania odzysku jonów metali szlachetnych z konwertorów spalin samochodowych metodą hydrometalurgiczną”- zrealizowany w 2009 roku.
  • Nagroda zespołowa I stopnia w roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2016r.
  • Opracowanie dwóch rozwiązań  patentowych, jednego wzoru użytkowego oraz zgłoszenie dwóch kolejnych patentów.
  • Współautorstwo w książkach pt; „Platynowce – zastosowanie i metody oznaczania” oraz „Ion Exchange Method for Removal and Separation of Noble Metal Ions”.
  • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę 2013