Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewelina Górka

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

20.09.2023 (środa) 14:00-15:30
25.09.2023 (poniedziałek) 11:00-12:30


 

Adres

pokój A.5.31 ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Adiunkt w Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu 
2019 - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, Wydział Politologii UMCS

Zainteresowania badawcze – publicystyka emigracji polskiej po 1945 r., działalność wydawnicza Instytutu Literackiego w Paryżu; retoryka w komunikacji społecznej, retoryka zdrowia 

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Stypendia i granty: 

Wykonawca w projekcie „Publicystyka Leopolda Ungera” - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 2018

Wykonawca w projekcie „Teoria kratyzmu Władysława Witwickiego – próba weryfikacji i włączenia w nurt psychologicznych badań nad postrzeganiem społecznym i relacjami społecznymi” – NCN, 2019

Członek zespołu projektowego "Preserving Fundamental Rights in the Use of Digital Technologies for e-health Services" - Horyzont 2020 (od 2021)

Publikacje:

E. Górka, Problemy literatury emigracyjnej na przykładzie korespondencji Jerzego Giedroycia z Witoldem Gombrowiczem, [w:] Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t. I: Analizy i (re)interpretacje, pod red. E. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 146-160.

E. Górka, Wartości moralne i estetyczne na łamach paryskiej „Kultury”, [w:] Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, red. J. Gorzelana, M. Kaczor, A. Seul, Zielona Góra 2018, s. 57-68.

E. Górka, Gatunki dziennikarskie w Europie. Wstęp do genologii porównawczej, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, J. Morawieckiego, P. Urbaniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, „Kognitywistyka i media w edukacji” 2018, nr 1, s. 165-166.

E. Górka, Digitization of the resources of the Literary Institute in Paris, „Kognitywistyka i media w edukacji” 2018, nr 2, s. 152-159.

E. Górka, Publicystyka w „Gazecie Wyborczej” i „Le Soir”, [w:] I. Hofman, E. Górka, J. Maguś, M. Pataj, Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego, Instytut Literacki Kultura, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 296-367.

E. Górka, Literature in media education (as illustrated through the example of the course “Literature in the circle of Parisian «Kultura»” on the UMCS Virtual Campus platform), [in:] Innovative Teaching Methods: Practical Teaching In Higher Education, ed. L. Pokrzycka, Wyd. UMCS, Lublin 2020.

E. Górka, Wartości moralne w publicystyce Teresy Torańskiej na łamach paryskiej "Kultury", "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego" 2021, nr 7, s. 133-141.

E. Górka, E-learning in Norway and Innovative Teaching Methods (Based on the Online Course "Strategic Leadership in Organizational Communication"), in: Innovative Teaching Methods. Project Management, eds. L. Pokrzycka, R.W. Vaagan, Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin 2022, p. 63-71.

E. Górka, Dziennik Henryka Giedroycia 1939–1940. Historia ukryta w dzienniku, [w:] Wokół historii (i) komunikacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Michowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. J. Nowak, L. Pokrzycka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022, s. 281-290.

E. Górka, Seria "Bez cenzury" (1977-1981) w polityce wydawniczej Instytutu Literackiego w Paryżu, "Komunizm: system - ludzie - dokumentacja" 2022, nr 11, s. 285-300, doi: 10.48261/2299.890X.11.2022.09