Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewelina Górka

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Zajęcia oraz konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 odbywają się na Wirtualnym Kampusie.


Konsultacje online:
wtorki 9:40-11:10
środy 14:40-16:10 


Kody do zajęć w semestrze zimowym
Retoryka i erystyka (dla DIKS): RetorykaDIKS2021
Retoryka i erystyka (dla PR): RetorykaPR2021
Literatura w kręgu paryskiej “Kultury” (fakultet): KulturaParyska2021

Adres

pok. A.5.31 ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Adiunkt  w Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu 
2019 - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, Wydział Politologii UMCS

Zainteresowania badawcze – publicystyka emigracji polskiej po 1945 r., działalność wydawnicza Instytutu Literackiego w Paryżu; nowe technologie w edukacji i innowacyjne metody nauczania

Członek zespołu badawczego „Technologie informacyjne w edukacji”
Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Stypendia i granty: 

Wykonawca w projekcie „Publicystyka Leopolda Ungera” - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 2018

Wykonawca w projekcie „Teoria kratyzmu Władysława Witwickiego – próba weryfikacji i włączenia w nurt psychologicznych badań nad postrzeganiem społecznym i relacjami społecznymi” – NCN, 2019

Publikacje:

E. Górka, Problemy literatury emigracyjnej na przykładzie korespondencji Jerzego Giedroycia z Witoldem Gombrowiczem, [w:] Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t. I: Analizy i (re)interpretacje, pod red. E. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 146-160.

E. Górka, Wartości moralne i estetyczne na łamach paryskiej „Kultury”, [w:] Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, red. J. Gorzelana, M. Kaczor, A. Seul, Zielona Góra 2018, s. 57-68.

E. Górka, Gatunki dziennikarskie w Europie. Wstęp do genologii porównawczej, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, J. Morawieckiego, P. Urbaniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, „Kognitywistyka i media w edukacji” 2018, nr 1, s. 165-166.

E. Górka, Digitization of the resources of the Literary Institute in Paris, „Kognitywistyka i media w edukacji” 2018, nr 2, s. 152-159.

E. Górka, Publicystyka w „Gazecie Wyborczej” i „Le Soir”, [w:] I. Hofman, E. Górka, J. Maguś, M. Pataj, Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego, Instytut Literacki Kultura, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 296-367.

E. Górka, Literature in media education (as illustrated through the example of the course “Literature in the circle of Parisian «Kultura»” on the UMCS Virtual Campus platform), [w:] Innovative Teaching Methods: Practical Teaching In Higher Education, ed. L. Pokrzycka, Wyd. UMCS, Lublin 2020.