Sprawozdania z działalności organizacji studenckich: do 15.01.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 czerwca 2018 r. każda zarejestrowana w UMCS organizacja ma obowiązek złożenia sprawozdania z działalności za rok ubiegły (kalendarzowy 2020) w terminie do 15 stycznia br.

Sprawozdania przygotowane na odpowiednim wzorze (plik w załączniku) należy składać w Biurze Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w następujący sposób (opcje do wyboru):

  1. tradycyjnie w wersji papierowej z podpisami (dokumentację należy wysłać pocztą wewnętrzną UMCS bądź pozostawić na portierni w DS. „Helios” z dopiskiem „sprawozdanie z działalności - p. Marta Wolińska”),
  2. w formie skanów dokumentów wysłanych bezpośrednio na adres e-mail marta.wolinska@umcs.pl. Sprawozdanie powinno zawierać niezbędne podpisy lub zamiast tego - mailowe akceptacje od odpowiednich osób (przykładowo: studenci wysyłają do swojego Opiekuna sprawozdanie w załączniku z prośbą o jego mailową akceptację, a do samego sprawozdania dołączają treść maila z akceptacją Opiekuna).

Szczegółowe informacje o sprawozdaniach

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu:
Marta Wolińska
Zespół ds. obsługi kół naukowych i organizacji studenckich
DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 8, 20-036 Lublin
tel. (81) 537-58-79
e-mail: marta.wolinska@umcs.pl 

    Aktualności

    Data dodania
    5 stycznia 2021