Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Kozłowska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Telefon
815251081 (wew. 139)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
magdalena.kozlowska@mail.umcs.pl
Konsultacje

Rok akademicki 2022/23


Konsultacje w semestrze letnim


Konsultacje stacjonarne: czwartki 11.20 - 12.20  


Konsultacje w Teams: wtorki 9.00 - 10.00


Kod do zespołu: 


thpyq5o


Zachęcam do wcześniejszego kontaktu mailowego

Adres

Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
20- 040 Lublin Lublin

O sobie

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE  

Zaburzenia językowe i komunikacyjne w padaczce 

Zaburzenia językowe u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie (dyzartria, afazja)

Dysfagia nabyta 

Terapia logopedyczna chorych onkologicznie (rehabilitacja logopedyczna po leczeniu nowotworów złośliwych głowy i szyi) 

Psychomotoryka w terapii logopedycznej 

ORCID ID : 0000-0001-6481-460X


Działalność naukowa

PUBLIKACJE 

Kozłowska M., 2012, Diagnoza różnicowa padaczki z innymi zespołami chorobowymi. Symptomatologia trudności językowych u dzieci z padaczką, [w:] Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, „Nowa Logopedia” t. 3, red. M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Collegium Columbian, Kraków, s. 453-467.

Kozłowska M., Chrościńska-Krawczyk M., 2012, Padaczka. Zaburzenia językowe u dzieci z padaczką, [w:]Logopedia. Teoria zaburzeń mowy,red. S. Grabias, M. Z. Kurkowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 397-411.

 Kozłowska M., 2015, Kształcenie artykulacji po laryngektomii całkowitej, „Logopedia”, t. 43/44, Lublin, 189-199.

Kozłowska M., 2015, Standard postępowania logopedycznego w przypadku dzieci z padaczką, [w:]Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego,red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 347- 362.

Kozłowska M., 2015, Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób po laryngektomii całkowitej, [w:]Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego,red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 781- 794.

Kozłowska M. Panasiuk J., 2015, Narzędzia lingwistyczne do oceny zaburzeń poznawczych u dzieci z padaczką, [w:]Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii,red. M. Kurowska, E. Wolańska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 183- 195.

Kozłowska M., Panasiuk J., 2015, Zaburzenia rozwoju ruchowego, poznawczego i komunikacyjnego u dzieci z padaczką, [w:] Innowacje w fizjoterapii, red. M. Olszówka, R. Karpiński,  t. 1, Lublin, s. 120-136. 

Gryniuk-Toruń I., Kozłowska M., Sękowski T., Wróblewska E., Tyburczyk W., Przystupa A., 2015, Komunikacja lekarz-pacjent- praca z oporem oraz trudności w kontakcie z pacjentem z afazją, [w:]Interdyscyplinarne problemy w praktyce medycznej,  red. A. Przystupa, G. Nowicki, Lublin, s. 24- 31.

Kozłowska M., 2016, Zaburzenia rozwojowe u dzieci z padaczką, „Logopedia”, t. 43/44, Lublin, 109 – 121. 

M. Kozłowska, J. Panasiuk, 2017, Padaczka – społeczne tabu,[w:] Obraz społeczeństwa w badaniach naukowych, red. B. Nowak, M. Maciąg, Lublin, 111 – 134.

M. Kozłowska, 2018, Terapia psychomotoryczna Procus i Block w postępowaniu logopedycznym, [w:]Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Lublin, 693 – 705.

M. Kozłowska, 2018, Rozwój językowy a rozwój psychomotoryczny dzieci z padaczką, "Logopedia", t. 47-1, Lublin, 97-107

SEKRETARZ REDAKCJi 

Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, 2012, red. S. Grabias, M. Z. Kurkowski, Wyd. UMCS, Lublin 

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego,2015, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wyd. UMCS, Lublin

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH 

Polskie Towarzystwo Logopedyczne (2008-2012 członek Zarządu Głównego)

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji 

 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

Opiekun naukowy Koła Logopedów i Audiologów UMCS oraz Studenckiej Poradni Logopedycznej UMCS