Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Kozłowska

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Telefon
815251081 (wew. 139)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
magdalena.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl
magdalena.kozlowska@mail.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje 


Semestr letni 2021/22


Wtorek 15.40 - 16.40 w Katedrze Logopedii 


Piątek 10.30 - 11.30 na platformie Teams


Kod do zespołu: 
thpyq5o


 


 

Adres

Katedra Logopedii i Językoznawstwa Syosowanego
20- 040 Lublin Lublin

O sobie

 ORCID ID : 0000-0001-6481-460X


Działalność naukowa

Terapia zaburzeń językowych i komunikacyjnych u dzieci z padaczką.

Zaburzenia językowe u chorych neurologicznie

Rehabilitacja logopedyczna po laryngektomii całkowitej.

Terapia logopedyczna chorych onkologicznie