Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Magdalena Kozłowska

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO
Telefon
815251081 (wew. 139)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
magdalena.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Zapraszam do kontaktu mailowego: 


magdalena.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl

Adres

Dom Studenta "Kronos" UMCS ul. Sowińskiego 17 (II piętro) pokój 228
Katedra Logopedii i Językoznawstwa Syosowanego
20- 040 Lublin Lublin

Działalność naukowa

Terapia zaburzeń językowych i komunikacyjnych u dzieci z padaczką.

Choroby neurologiczne wieku rozwojowego.

Rehabilitacja logopedyczna po laryngektomii całkowitej.

Terapia logopedyczna chorych onkologicznie 


Ogłoszenia

 

 Informacji dotyczących zajęć, materiałów, literatury i form zaliczenia przedmiotów proszę szukać systemie USOS, oraz w Państwa grupowych skrzynkach mialowych