Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Jakub Bijak

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA RUCHÓW POLITYCZNYCH I BADAŃ ETNICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Sesja letnia 2020/2021


 


8 lipca (czwartek) - godz.: 16:00 - 17:30


 


9 lipca (piątek) - godz.: 11:00 - 12:00


 


12 lipca (poniedziałek) - godz.: 10:00 - 12:00


 


 


 


kod do konsultacji: ku129fy


 


uprzednio jednak proszę o maila lub wiadomość poprzez MS Teams


 

Adres

ul. Głęboka 45, p. A. 4.13
20-612 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS (2020)

Praca magisterska pt. "Ruch separatystyczny Inuitów w Grenlandii", napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko

Zainteresowania badawcze: separatyzm, ruchy secesjonistyczne Inuitów w Grenlandii i Kanadzie, badania nad ludami rdzennymi, astropolityka.

Realizowane przedmioty

  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Bezpieczeńśtwo ekonomiczne i finansowe RP
  • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w Polsce
  • Etniczne problemy bezpieczeństwa
  • Procesy migracji międzynarodowych
  • Historia doktryn politycznych 
  • Zarządzanie kryzysami społecznymi

 


Działalność naukowa

Konferencje naukowe:

1. Referat pt. „Relacje państwo-wspólnoty religijne w Grenlandii” – Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: „Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym  świecie. Uwarunkowania—modele—doświadczenia—wyzwania” – Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 16-17 października 2020. 

2. Referat pt. „COVID-19 w społecznościach rdzennych Kanady – ocena działań rządu  federalnego wobec autochtonów” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Era  COVID-19. Ocena działań decydentów politycznych na świecie podczas pandemii” – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – 4 marca 2021 

3. Referat pt. „Historia rozwoju społeczno-politycznego kobiet w grenlandzkim  społeczeństwie” – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kobieta na przestrzeni  dziejów” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim – 18 marca 2021 

4. Referat pt. „Ocena stabilności rządów demokratycznych w autonomiach – casus  Grenlandii” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Rządy prawa na świecie. Aspekty  polityczne, społeczne, ekonomiczne i formalnoprawne” – Uniwersytet Adama  Mickiewicza w Poznaniu – 10 kwietnia 2021 

5. Referat pt. „Systemy wyborcze w autonomiach duńskich” – Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: „Wybory i prawo wyborcze. Dylematy, wyzwania, zagrożenia”  - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - 15-16 kwietnia 2021 roku. 

6. Referat pt. „Współczesne migracje zagraniczne Polaków a problematyka dostępu do  usług ochrony zdrowia” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne” Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie 13-14 maja 2021 

7. Referat pt. „Tożsamość grenlandzka w dobie globalizacji” – Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: „Tożsamość narodowa. Ujęcie interdyscyplinarne” - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 15 maja 2021 

 


Ogłoszenia