Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Jakub Bijak

mgr Jakub Bijak
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA RUCHÓW POLITYCZNYCH I BADAŃ ETNICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Termin konsultacji w roku akademickim 2021/2022:


Środy godz.: 11.20-12.05. / 17.00-19.00


kod do konsultacji: ku129fy


uprzednio jednak proszę o maila lub wiadomość poprzez MS Teams


 

Adres

ul. Głęboka 45, p. A. 4.13
20-612 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS (2020)

Praca magisterska pt. "Ruch separatystyczny Inuitów w Grenlandii", napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko

Wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Zainteresowania badawcze: separatyzm, ruchy secesjonistyczne Inuitów w Grenlandii i Kanadzie, badania nad ludami rdzennymi, astropolityka.

Realizowane przedmioty

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Bezpieczeńśtwo ekonomiczne i finansowe RP
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w Polsce
 • Etniczne problemy bezpieczeństwa
 • Procesy migracji międzynarodowych
 • Historia doktryn politycznych 
 • Zarządzanie kryzysami społecznymi

 


Działalność naukowa

Artykuły naukowe:

 • Proces emancypacji politycznej Inuitów w Grenlandii w okresie kolonialnym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia - Sectio K" 2021, vol. XXVIII, nr 1, ss. 103-124, link.
 • Tożsamość grenlandzka na pograniczu kultur i narodów, [w:] (red.) Frączek P., Karolczuk J. K., Na Pograniczach. Rozważania kulturowe i społeczno-ekonomiczne Tom XV, Sanok 2021, s. 13-30, link.

 

Konferencje naukowe:

 • 1. Referat pt. „Relacje państwo-wspólnoty religijne w Grenlandii” – Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: „Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym  świecie. Uwarunkowania—modele—doświadczenia—wyzwania” – Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 16-17 października 2020. 
 • 2. Referat pt. „COVID-19 w społecznościach rdzennych Kanady – ocena działań rządu  federalnego wobec autochtonów” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Era  COVID-19. Ocena działań decydentów politycznych na świecie podczas pandemii” – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – 4 marca 2021 
 • 3. Referat pt. „Historia rozwoju społeczno-politycznego kobiet w grenlandzkim  społeczeństwie” – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kobieta na przestrzeni  dziejów” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim – 18 marca 2021 
 • 4. Referat pt. „Ocena stabilności rządów demokratycznych w autonomiach – casus  Grenlandii” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Rządy prawa na świecie. Aspekty  polityczne, społeczne, ekonomiczne i formalnoprawne” – Uniwersytet Adama  Mickiewicza w Poznaniu – 10 kwietnia 2021 
 • 5. Referat pt. „Systemy wyborcze w autonomiach duńskich” – Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: „Wybory i prawo wyborcze. Dylematy, wyzwania, zagrożenia”  - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - 15-16 kwietnia 2021 roku. 
 • 6. Referat pt. „Współczesne migracje zagraniczne Polaków a problematyka dostępu do  usług ochrony zdrowia” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne” Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie 13-14 maja 2021 
 • 7. Referat pt. „Tożsamość grenlandzka w dobie globalizacji” – Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: „Tożsamość narodowa. Ujęcie interdyscyplinarne” - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 15 maja 2021 
 • 8. Referat pt.  „Rozwój i funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego w Kanadzie" - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Budżet obywatelski/partycypacyjny w Polsce na tle doświadczeń światowych. Wymiar prawny i praktyka" - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 21 października 2021

Ogłoszenia

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022

 

Wirtualny Kampus:

 

Procesy migracji międzynarodowych (wykład) - migracje

Procesy migracji międzynarodowych (ćwiczenia) - migracje1

Etniczne problemy bezpieczeństwa (ćwiczenia - ca1) - etniczność1

Etniczne problemy bezpieczeństwa (ćwiczenia - ca2) - etniczność2

Bezpieczeństwo ekonomiczne (ćwiczenia - ca1) - ekonomik1

Bezpieczeństwo ekonomiczne (ćwiczenia - ca2) - ekonomik2

 

Bezpieczeństwo ekonomiczne (ćwiczenia - zaoczni) - bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej (wykład) -