Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Jakub Bijak

mgr Jakub Bijak
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA RUCHÓW POLITYCZNYCH I BADAŃ ETNICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Termin konsultacji w letniej sesji egzaminacyjno-zaliczeniowej 2021/2022 w formie hybrydowej (stacjonarna i zdalna)


 


4 lipca godziny: 9:00 - 11:00


5 lipca godziny: 10:00 - 13:00


11 lipca godziny: 10:00 - 12:00


 


 - kod do konsultacji: ku129fy


uprzednio jednak proszę o wiadomość mailowa lub poprzez MS Teams, z zamiarem stawiennictwa na konsultacjach.


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45, p. A. 4.13
20-612 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS (2020)

Praca magisterska pt. "Ruch separatystyczny Inuitów w Grenlandii", napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko

Wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Opiekun Koła Naukowego Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych (wcześniej jako: Myśli Społecznej i Ruchów Politycznych) - Fanpage 

Zainteresowania badawcze: separatyzm; polityka etniczna; studia Inuickie (Inuit studies); astropolityka; 

Realizowane przedmioty

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Bezpieczeńśtwo ekonomiczne i finansowe RP
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w Polsce
 • Etniczne problemy bezpieczeństwa
 • Procesy migracji międzynarodowych
 • Historia doktryn politycznych 
 • Zarządzanie kryzysami społecznymi

 


Działalność naukowa

Artykuły naukowe i rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Proces emancypacji politycznej Inuitów w Grenlandii w okresie kolonialnym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia - Sectio K" 2021, vol. XXVIII, nr 1, s. 103-124, link.
 • Tożsamość grenlandzka na pograniczu kultur i narodów, [w:] (red.) Frączek P., Karolczuk J. K., Na Pograniczach. Rozważania kulturowe i społeczno-ekonomiczne Tom XV, Sanok 2021, s. 13-30, link.
 • Stosunek instytucji władzy publicznej względem Kościoła w Grenlandii, [w:] (red.) M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Relacje państwo–wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2022, s. 195-208 (w druku).
 • Wyzwania i zagrozenia bezpieczeństwa przestrzeni kosmicznej, [w:] (red.) M. Pomykała, I. Oleksiewicz, Dylematy bezpieczeństwa państwa we współczesnym świecie, Rzeszów 2022, s. 69-91. [ISBN 978-83-7934-564-9]

 

Konferencje naukowe:

Rok 2021

 • 1. Referat pt. „Relacje państwo-wspólnoty religijne w Grenlandii” – Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: „Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym  świecie. Uwarunkowania—modele—doświadczenia—wyzwania” – Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 16-17 października 2020. 
 • 2. Referat pt. „COVID-19 w społecznościach rdzennych Kanady – ocena działań rządu  federalnego wobec autochtonów” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Era  COVID-19. Ocena działań decydentów politycznych na świecie podczas pandemii” – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – 4 marca 2021 
 • 3. Referat pt. „Historia rozwoju społeczno-politycznego kobiet w grenlandzkim  społeczeństwie” – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kobieta na przestrzeni  dziejów” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim – 18 marca 2021 
 • 4. Referat pt. „Ocena stabilności rządów demokratycznych w autonomiach – casus  Grenlandii” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Rządy prawa na świecie. Aspekty  polityczne, społeczne, ekonomiczne i formalnoprawne” – Uniwersytet Adama  Mickiewicza w Poznaniu – 10 kwietnia 2021 
 • 5. Referat pt. „Systemy wyborcze w autonomiach duńskich” – Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: „Wybory i prawo wyborcze. Dylematy, wyzwania, zagrożenia”  - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - 15-16 kwietnia 2021 roku. 
 • 6. Referat pt. „Współczesne migracje zagraniczne Polaków a problematyka dostępu do  usług ochrony zdrowia” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne” Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie 13-14 maja 2021 
 • 7. Referat pt. „Tożsamość grenlandzka w dobie globalizacji” – Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: „Tożsamość narodowa. Ujęcie interdyscyplinarne” - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 15 maja 2021 
 • 8. Referat pt.  „Rozwój i funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego w Kanadzie" - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Budżet obywatelski/partycypacyjny w Polsce na tle doświadczeń światowych. Wymiar prawny i praktyka" - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 21 października 2021

Rok 2022

 • 1. Referat pt.  „Na granicy lodu i życia – zjawisko zachowań samobójczych w społeczeństwie grenlandzkich Inuitów" - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Człowiek w sytuacji granicznej" - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 21-22 stycznia 2022
 • 2. Referat pt. „Kryzys tożsamości - siła sprawcza czy hamulec przemian społeczno-politycznych Inuitów w Arktyce" - Ogólnopolska Sesja Naukowa: „Kryzysy społeczne i ich przezwyciężanie w XX wieku" Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 24-25 luty 2022
 • 3. Referat pt. „Analiza czynników mających wpływ na zachowania wyborcze Grenlandczyków w wyborach do Inatsisartut z 2021 r." - Ogólnopolska konferencja naukowa: Wybory i prawo wyborcze: zagadnienia teorii i praktyki - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - 3-4 marca 2022
 • 4. Referat pt. „Polityka etniczna Danii wobec mniejszości narodowych pochodzących z Grenlandii i Wysp Owczych" - VII Ogólnopolska konferencja naukowa: Mniejszości"Migracje"Wielokulturowość: Migranci i mniejszości - szansa, czy wyzwanie dla państw XXI wieku - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - 12-13 maja 2022
 • 5. Referat pt. „Broń antysatelitarna w doktrynie wojennej Federacji Rosyjskiej" - IV Międzynarodowa konferencja naukowa: BEZPIECZEŃSTWO EUROATLANTYCKIE I POLITYKA FEDERACJI ROSYJSKIEJ - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - 18-20 maja 2022

Ogłoszenia

Zajęcia w semestrze letnim 2021/2022

 

* Zajęcia stacjonarne odbywające się na Wydziale:

- Historia doktryn politycznych - grupa CA1 - hasło: historia-doktryn

(oprócz zajęć stacjonarnych, konieczny jest zapis na kurs w Wirtualnym Kampusie)

 

* Zajęcia stacjonarne odbywające się zdalnie (kurs Wirtualny Kampus + MS Teams)

- Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP (grupa wtorkowa) - hasło: BEIFRP1

- Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP (grupa czwartkowa) - hasło: BEIFRP2

- Zarządzanie kryzysami społecznymi - hasło: ZKS1

 

* Zajęcia niestacjonarne odbywające się zdalnie (kurs Wirtualny Kampus + MS Teams)

- Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP - hasło: bezpieczeństwo22

 - Zarządzanie kryzysami społecznymi - hasło: kryzys22