Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Jakub Bijak

mgr Jakub Bijak
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA RUCHÓW POLITYCZNYCH I BADAŃ ETNICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Termin konsultacji w roku akademickim 2022/2023 


 


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45, p. A. 4.13
20-612 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS (2020)

Praca magisterska pt. "Ruch separatystyczny Inuitów w Grenlandii", napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko

Wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Opiekun Koła Naukowego Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych (wcześniej jako: Myśli Społecznej i Ruchów Politycznych) - Fanpage 

Zainteresowania badawcze: separatyzm; polityka etniczna; studia Inuickie (Inuit studies); astropolityka.

Realizowane przedmioty

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP
 • Polityka gospodarcza
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w Polsce
 • Etniczne problemy bezpieczeństwa
 • Procesy migracji międzynarodowych
 • Zarządzanie kryzysami społecznymi
 • Introduction to tourism

 


Działalność naukowa

Artykuły naukowe i rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Proces emancypacji politycznej Inuitów w Grenlandii w okresie kolonialnym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia - Sectio K" 2021, vol. XXVIII, nr 1, s. 103-124, link.
 • Tożsamość grenlandzka na pograniczu kultur i narodów, [w:] (red.) Frączek P., Karolczuk J. K., Na Pograniczach. Rozważania kulturowe i społeczno-ekonomiczne Tom XV, Sanok 2021, s. 13-30, link.
 • Stosunek instytucji władzy publicznej względem Kościoła w Grenlandii, [w:] (red.) M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Relacje państwo–wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2022, s. 195-208.
 • Wyzwania i zagrozenia bezpieczeństwa przestrzeni kosmicznej, [w:] (red.) M. Pomykała, I. Oleksiewicz, Dylematy bezpieczeństwa państwa we współczesnym świecie, Rzeszów 2022, s. 69-91. [ISBN 978-83-7934-564-9]
 • Polityka etniczna Danii wobec Grenlandczyków, [w:] red. A. Sakson, C. Trosiak, A. Adamczyk, Mniejszości, emigranci i uchodźcy, “stare” i “nowe” wyzwania, Poznań 2022, s. 75-84 (w druku).

 

Konferencje naukowe:

Rok 2021

 • 1. Referat pt. „Relacje państwo-wspólnoty religijne w Grenlandii” – Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: „Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym  świecie. Uwarunkowania—modele—doświadczenia—wyzwania” – Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 16-17 października 2020. 
 • 2. Referat pt. „COVID-19 w społecznościach rdzennych Kanady – ocena działań rządu  federalnego wobec autochtonów” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Era  COVID-19. Ocena działań decydentów politycznych na świecie podczas pandemii” – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – 4 marca 2021 
 • 3. Referat pt. „Historia rozwoju społeczno-politycznego kobiet w grenlandzkim  społeczeństwie” – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kobieta na przestrzeni  dziejów” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim – 18 marca 2021 
 • 4. Referat pt. „Ocena stabilności rządów demokratycznych w autonomiach – casus  Grenlandii” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Rządy prawa na świecie. Aspekty  polityczne, społeczne, ekonomiczne i formalnoprawne” – Uniwersytet Adama  Mickiewicza w Poznaniu – 10 kwietnia 2021 
 • 5. Referat pt. „Systemy wyborcze w autonomiach duńskich” – Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: „Wybory i prawo wyborcze. Dylematy, wyzwania, zagrożenia”  - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - 15-16 kwietnia 2021 roku. 
 • 6. Referat pt. „Współczesne migracje zagraniczne Polaków a problematyka dostępu do  usług ochrony zdrowia” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne” Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie 13-14 maja 2021 
 • 7. Referat pt. „Tożsamość grenlandzka w dobie globalizacji” – Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: „Tożsamość narodowa. Ujęcie interdyscyplinarne” - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 15 maja 2021 
 • 8. Referat pt.  „Rozwój i funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego w Kanadzie" - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Budżet obywatelski/partycypacyjny w Polsce na tle doświadczeń światowych. Wymiar prawny i praktyka" - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 21 października 2021

Rok 2022

 • 1. Referat pt.  „Na granicy lodu i życia – zjawisko zachowań samobójczych w społeczeństwie grenlandzkich Inuitów" - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Człowiek w sytuacji granicznej" - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 21-22 stycznia 2022
 • 2. Referat pt. „Kryzys tożsamości - siła sprawcza czy hamulec przemian społeczno-politycznych Inuitów w Arktyce" - Ogólnopolska Sesja Naukowa: „Kryzysy społeczne i ich przezwyciężanie w XX wieku" Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 24-25 luty 2022
 • 3. Referat pt. „Analiza czynników mających wpływ na zachowania wyborcze Grenlandczyków w wyborach do Inatsisartut z 2021 r." - Ogólnopolska konferencja naukowa: Wybory i prawo wyborcze: zagadnienia teorii i praktyki - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - 3-4 marca 2022
 • 4. Referat pt. „Polityka etniczna Danii wobec mniejszości narodowych pochodzących z Grenlandii i Wysp Owczych" - VII Ogólnopolska konferencja naukowa: Mniejszości"Migracje"Wielokulturowość: Migranci i mniejszości - szansa, czy wyzwanie dla państw XXI wieku - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - 12-13 maja 2022
 • 5. Referat pt. „Broń antysatelitarna w doktrynie wojennej Federacji Rosyjskiej" - IV Międzynarodowa konferencja naukowa: BEZPIECZEŃSTWO EUROATLANTYCKIE I POLITYKA FEDERACJI ROSYJSKIEJ - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - 18-20 maja 2022
 • 6. Referaty: "Budżetowanie partycypacyjne w uwarunkowaniach pandemicznych na przykładzie prowincji Ontario w Kanadzie" oraz "Polityka etniczna Federacji Rosyjskiej wobec Inuitów" - V Kongres Politologii. Polityka ładu, Polityka chaosu. - Uniwersytet Wrocławski - 21-23 września 2022
 • 7. Referat pt. "Unia Europejska wobec ruchów separatystycznych" - XIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Europa Ojczyzn - Europa wartości" - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 22 października 2022

Ogłoszenia