Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Radosław Mącik

dr hab. Radosław Mącik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, KATEDRA METOD BADAWCZYCH ZARZĄDZANIA
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry
Telefon
81 537 51 73, 81 537 51 55
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://radoslawmacik.wordpress.com/
https://www.researchgate.net/profile/Radoslaw_Macik
Konsultacje

W semestrze letnim r. akad. 2020/21:
poniedziałek, 11.30-13.00 (p. 313)
czwartek, 11.30-13.00 (p. 313)Dyżur Dyrektora Instytutu: czwartek, 10.00-11.30 (p. 313)
Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

W okresie pandemii spotkania odbywają się poprzez MS Teams.

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 506
20-031 Lublin

O sobie

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4093-2924

Radoslaw Macik on ResearchGate

Jestem profesorem UMCS, kierownikiem Katedry Metod Badawczych Zarządzania UMCS oraz niezależnym badaczem rynku. Od 1.09.2020 r. pełnię funkcję Dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości UMCS.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu zachowań konsumentów moderowanych przez technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym zachowań związanych z akceptacją i użytkowaniem urządzeń internetu Rzeczy (IoT), szeroko pojętą akceptacją technologii informacyjnych oraz wyborem fizycznego i/lub wirtualnego kanału zakupu, a także wielokanałowymi procesami zakupowymi (np. tzw. efekt ROPO, wykorzystanie urządzeń mobilnych w podejmowaniu decyzji o zakupie.

Interesuję się również metodologią badań ilościowych i jakościowych, z uwzględnieniem badan internetowych, oraz metodami analizy danych, w tym modelowaniem równań strukturalnych (CB-SEM i PLS-SEM), metodami uczenia maszyn i wizualizacją danych.

Realizuję projekt budowy narzędzia wirtualizującego serwowanie zadań projekcyjnych w badaniach jakościowych - niedługo będzie dostępna aplikacja mobilna realizująca takie zadania. Chętnych do jej testowania proszę o kontakt.

Życiorys zawodowy oraz wykaz moich publikacji dostępne są pod poniższymi łączami:

życiorys zawodowy / wykaz publikacji

 

Zapraszam do lektury mojej rozprawy habilitacyjnej :)

Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów – Radosław Mącik

 


Działalność naukowa

Zajmuję się głównie badaniem zachowań konsumentów oraz metodologią badań marketingowych.

Poniżej znajdują się prezentacje niedawno wygłoszonych referatów mojego autorstwa i współautorstwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia

19-02-2021

Wszelkie konsultacje odbywają się do odwołania za pomocą MS Teams.