Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agata Ziętek

dr hab. Agata Ziętek
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
WYDZIAŁ POLITOLOGII, ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich, Pełnomocnik J.M. Rektora
Telefon
81 537 60 00
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji letniej 2018/2019 


2 lipca 9.00-10.30 


8 lipca 9.30-11.00


15 lipca 9.30-11.00   


p. 116


W innych terminach lub godzianch po uzgodnieniu drogą mailową


 


Office hours durinnig summer session 2018/2019


 


July 2 9.00-10.30 


 


July 8 9.30-11.00


 


July 15 9.30-11.00


 


 


room 116


Other times by personal or email appointment. 


 

Adres

Pałac Radziwiłłowski, Wydział Politologii
Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch obszarów. Są nimi: kultura w stosunkach międzynarodowych oraz region Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin. Ma to swoje odzwierciedlenie w badaniach, publikacjach i prowdadzonych zajęciach. 

 

Należę do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 2012 r. jestem przewodniczącą lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Pełnię też funkcję prezesa w Fundacji Badań Międzynarodowych.

Mam również przyjemność być opiekunem Studenckiego Koła Sympatyków Dalekiego Wschodu.

 


Działalność naukowa

Mój dorobek naukowy obejmuje ponad 50 publikacji, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Na podkreślenie zasługują monografie naukowe: Międzynarodowy status Hongkongu, Lublin 1997, Bezpieczeństwo kulturowe Europy, Lublin 2013 oraz redakcje naukowe monografii: Chiny w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2003, Adaptacja wartości europejskich w państwach islamu, Lublin 2004, Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, Lublin 2008, Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pierasia, Lublin 2014. W 2010 r. pod moją redakcją został przygotowany podręcznik akademicki pt. Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010.

Byłam organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych, seminariów, warsztatów w tym: Made in China 2008, Dni Japonii 2011, Dni kultury chińskiej 2012, Wschód nie zawsze Daleki 2012 i 2013, One day in China 2013, Warsztaty Lubelskie - Dialog międzykulturowy. Zachód-Islam 2010, Warsztaty Lubelskie – Migracje w Europie 2011, Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych Lublin 2014, EU-ASEAN. Models of integrations, Lublin 2017.

Od marca do czerwca 2015 realizowałam grant badawczy w ramach programu Taiwan Fellowship w National Chengchi University w Tajpej (Tajwan) w Institute of International Relations. 

W 2015 i 2016 roku brałam udział w realizacji grantu MZS pt.: "Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową" realizowanego przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW oraz z Centrum Europejskim UW.   W ramch programu w 2015 roku wygłosiłam cykl wykładów na  Calcutta University , a w 2016 r. wykłady na Wydziale Geopolityki i Stosunków Międzynarodowych w Uniwersytecie Manipal.

Najważniesze publikacje: 

 1. Aktualne problemy polityki zagranicznej Republiki Chińskiej na Tajwanie, (w:) Tajwan w stosunkach międzynarodowych, E. Haliżak (red.), SCHOLAR, Warszawa 1997
 2. Międzynarodowy status Hongkongu, Lublin 1997
 3. The Status of China’s Hong Kong Special Administrative Region, (w:) Polish Yearbook of International Law 1997-1998, nr 23
 4.  Globalizacja a kultura, (w:) Oblicza procesów globalizacji, M. Pietraś (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002
 5.  Tajwan w polityce ChRL, (w:) Chiny w stosunkach międzynarodowych, K. Iwańczuk, A. Ziętek (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003
 6.  Demokratyzacja a islam, (w:) Adaptacja wartości europejskich  w państwach islamu, A. Ziętek, K. Stachurska (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004 
 7.  Kultura w procesie globalizacji i integracji europejskiej (w:) Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, J. Rokickiego, M. Banaś (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2004
 8.  Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami regionu Azji i Pacyfiku, (w:) Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, A. Czarnocki, I. Topolski (red.), Wydawnictwo UMCS,Lublin 2006
 9.  Kultura, (w:) Międzynarodowe stosunki polityczne, M. Pietraś (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, 2007
 10.  Region Azji i Pacyfiku, (w:) Międzynarodowe stosunki polityczne, M. Pietraś (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, 2007
 11.  Stosunki Polski z Chińską Republiką Ludową, (w:) Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, W. Paruch, K. Trembicka (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007
 12.  Działania ChRL wobec regionu Azji Centralnej (w:) Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, B. Bojarczyk, A. Ziętek (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008
 13.  Dylematy wielokulturowości europejskiej, (w:) Quo Vadis, Europa? Kulturowe oblicza Europy, t. I, M. Janowskiego, J. Jonczek,, L. Ślepowrońskiego (red.), Print Group, Szczecin 2008
 14. Wyznaczniki kulturowe hegemonii Stanów Zjednoczonych Ameryki, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, SECTIO K, Politologia 2008, vol. XV
 15.  Region Azji i Pacyfiku, (w:) Regiony w stosunkach międzynarodowych, I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, (red.) Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009
 16.  Demokratyzacja Chińskiej Republiki Ludowej, (w:) Demokracja w Polsce i w świecie, S. Zyborowicz (red.), Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2009
 17. Wielokulturowość w Europie – nowe zagrożenie, (w:) Polityka bezpieczeństwa na starym kontynencie, T. Jarocki, W. Sokała (red.), Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2010
 18. Dyplomacja publiczna Polski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska SECTIO K, Politologia 2010, vol. XVII
 19. Międzynarodowe stosunki kulturalne, POLTEXT, Warszawa 2010
 20. Polityka Chińskiej Republiki Ludowej w regionie czarnomorsko-kaspijskim, (w:) Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, B. Bojarczyk, T. Kapuśniak (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011
 21.  Soft power Chińskiej Republiki Ludowej. Soft power z chińską specyfiką, TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 2011
 22. Kategoria sekurytyzacji w bezpieczeństwie kulturowym, Stosunki Międzynarodowe 2011, t. 44, nr 3-4
 23. Wizerunek międzynarodowy Polski, (w:) Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, (red.), Zamość 2012
 24. Kulturowo-cywilizacyjne granice Europy, (w:) Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012
 25. Dyplomacja publiczna jako instrument soft power, (w:) Nowe oblicza dyplomacji, B. Surmacz (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013
 26. Bezpieczeńtwo kulturowe w Europie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013 
 27. Era informacyjna a nowa dyplomacja publiczna - przykład Polski (w:) Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, M. Kosienkowski, B. Piskorska (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014
 28. Territorial disputes over the South China Sea (w:) Border Conflicts in the Contemporary World, A. Moraczewska, W . Janicki (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014
 29. Racja stanu Chińskiej Republiki Ludowej (w:) Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. W. Ziętek (red.), Wydawnictwo UMCS,M, Lublin 2014
 30. Pułapki bezpieczeństwa kulturowego, (w:) Kultura w stosunkach międzynardowych. Pułapki kultury, tom 2, G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreier (red.), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014  
 31. Sekurytyzacja islamu w Europie, (w:) Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, E. Stadmuller, Ł. Fijałkowski (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015
 32. Zmiany klimatu jako zagrożenie dla bezpieczeństwa kulturowego, (w:) Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie, W. Gizicki (red.), Studia Sądecko-Lubelskie, Lublin 2015.
 33. Wymiar kulturowy bezpieczeństwa Polski, (w:) Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, M. Pietraś (red.) Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2016
 34. Ewolucja sporów w regionie Azji i Pacyfiku, (w:) Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, A. Jarczewska, J. Zajączkowski (red.) Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016
 35. New Public Diplomacy as a Consequence of the Information Age, (w:) New Technologies as a Factor of International Relations,  M. Szkarłat, K. Mojska (red.), Cambridge Scholars Publishing 2016
 36. South China Sea. A Place of Rivalry and Power Mangement, (w:) TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 2016, No 11/1

Ogłoszenia