Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agata Ziętek

dr hab. Agata Ziętek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH, KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Funkcje
Dyrektor
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2021-2022 


poniedziałki 11.00-12.00


środy 12.00-13.00 


MSTeams po uzgodnieniu drogą mailową


Istnieje możliwość konsulatcji w innych terminach lub godzianch po uzgodnieniu drogą mailową 


 


Office hours  


Mondays 11.00-12.00


Wednesday 12.00-13.00


MSTeams by e-mail appointment.


 


Also at other times by e-mail arrangement.


 


 

Adres

Głęboka 45
Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem w Katedrze Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Zainteresowania badawcze:

Region Indo-Pacyfiku, Azja Wschodnia, Europa, bezpieczeństwo, kultura w stosunkach międzynarodowych, kultura strategiczna, dyplomacja publiczna, siła w stosunkach międzynarodowych.

Organizacje:

Jestem członkienią Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, European International Studies Association (EISA), World International Studies Committee, Fundacji Badań Międzynarodowych.

Od 2012 r. jestem przewodniczącą lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Od 2010 r. pełnię funkcję prezesa w Fundacji Badań Międzynarodowych.

Doświadczenie zawodowe:

2019 – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS;

2017 – 2019 – Kierownik studiów doktoranckich w języku angielskim (Political Science) na Wydziale Politologii UMCS;

2016 – Profesor UMCS.

Prowadzone zajęcia:

Międzynarodowe stosunki kulturalne

Międzynarodowa ochrona środowiska

Polityka zagraniczna Chin

Polityka zagraniczna Japonii

Międzynarodowe stosunki polityczne w regionie Pacyfiku

International system of environmental protection

Intercultural Communication

Inne osiągnięcia:

2018 wykłady na National Chengchi University (Taiwan);

2016 wykłady na Manipal University (India);

2015 wykłady na Calcutta University (India);

2015 grant Taiwan Fellowship;

2012 wykłady na The University of Genoa, Department of European Research (Italy).


Działalność naukowa

Mój dorobek naukowy obejmuje ponad 50 publikacji, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Na podkreślenie zasługują monografie naukowe: Międzynarodowy status Hongkongu, Lublin 1997, Bezpieczeństwo kulturowe Europy, Lublin 2013 oraz redakcje naukowe monografii: Chiny w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2003, Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pierasia, Lublin 2014, Taiwan's Exceptionalism, Jagiellonian University Press 2019, ASEAN in a Chnaging World, Peter Lang 2021.

W 2010 r. pod moją redakcją został przygotowany podręcznik akademicki pt. Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010.

Od marca do czerwca 2015 realizowałam grant badawczy w ramach programu Taiwan Fellowship w National Chengchi University w Tajpej (Tajwan) w Institute of International Relations. 

W 2015 i 2016 roku brałam udział w realizacji grantu MZS pt.: "Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową" realizowanego przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW oraz z Centrum Europejskim UW.   W ramch programu w 2015 roku wygłosiłam cykl wykładów na  Calcutta University , a w 2016 r. wykłady na Wydziale Geopolityki i Stosunków Międzynarodowych w Uniwersytecie Manipal.

Wybrane publikacje:

A. Ziętek, G. Gil (ed.), ASEAN in a Changing World, Peter Lang 2021

A. Ziętek, Hongkong-Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej i praktyczna realizacja politycznej idei "jedno państwo-dwa systemy", Przegląd Sejmowy 5(160)/2020 

A. Ziętek, E. Trojnar, A. Rudakowska (ed.), Taiwan's Exceptionalism, Jagiellonian University Press 2019

A. Ziętek, Polska aktywność w UNESCO po 1989 roku [w:] Polska w Instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018, red. E. Haliżak, T. Łoś Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska, Warszawa 2019, s. 761 – 787;

A. Ziętek, K. Żakowski, O. Pietrzyk, Polityka zagraniczna Japonii, Lublin 2018;

A. Ziętek, Sekurytyzacja – proces intersubiektywnej komunikacji [w:] Komunikowanie polityczne, red. Ł. Jędrzejski, E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Lublin 2017;

A. Ziętek, Sekurytyzacja migracji w bezpieczeństwie kulturowym Europy, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2017, nr 12/3;

A. Ziętek, Wymiar kulturowy bezpieczeństwa Polski [w:] Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Pietraś, Warszawa 2016, s.175 – 203;

A. Ziętek, Ewolucja sporów w regionie Azji i Pacyfiku [w:] Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, red. A. Jarczewska, J. Zajączkowski, Warszawa 2016, s. 477 – 499;

A. Ziętek, New Public Diplomacy as a Consequence of the Information Age [w:] New Technologies as a Factor of International Relations, red. M. Szkarłat, K. Mojska, Cambridge 2016, s. 106 – 123;

A. Ziętek, The South China Sea: A Place of Rivalry and Power Management, „TEKA of the Commission of Political Science and International Affairs”, 2016, No 11/1, s. 25 – 45;

A. Ziętek, Sekurytyzacja islamu w Europie [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. Stadmuller, Ł. Fijałkowski, Warszawa 2015;

A. Ziętek, Zmiany klimatu jako zagrożenie dla bezpieczeństwa kulturowego [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie, red. W. Gizicki, Lublin 2015;

Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, red. M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek, Lublin 2014;

A. Ziętek, Era informacyjna a nowa dyplomacja publiczna – przykład Polski, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Lublin 2014, s. 59 – 79;

A. Ziętek, Pułapki bezpieczeństwo kulturowego [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych. Pułapki kultury. Tom 2, red. G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreiber, Warszawa 2014, s. 63 – 78;

A. Ziętek, Racja stanu Chińskiej Republiki Ludowej [w:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Lublin 2014, s. 223 – 241;

A. Ziętek, Territorial disputes over the South China Sea [w:] Border Conflicts in the Contemporary World, Lublin 2014;

A. Ziętek, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin 2013;

A. Ziętek, Soft power Chińskiej Republiki Ludowej. Soft power z chińską specyfiką, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2011, s. 131 – 148;

A. Ziętek, Kategoria sekurytyzacji w bezpieczeństwie kulturowym, „Stosunki Międzynarodowe”, 2011, tom 44, nr 3-4, s. 171 – 188;

A. Ziętek, Polityka Chińskiej Republiki Ludowej w regionie czarnomorsko-kaspijskim [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, T. Kapuśniak, Lublin 2011;

Międzynarodowe Stosunki Kulturalne, red. A. Ziętek, Warszawa 2010;

A. Ziętek, Dyplomacja publiczna Polski, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska SECTIO K Politologia”, 2010, vol. XVII, nr 1, s. 65 – 82;

A. Ziętek, Region Azji i Pacyfiku [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 2009, s. 165 – 197;

A. Ziętek, Demokratyzacja Chińskiej Republiki Ludowej [w:] Demokracja w Polsce i w świecie, red. S. Zyborowicz, Toruń 2009, s. 234 – 252;

A. Ziętek, Działania ChRL wobec regionu Azji Centralnej [w:] Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, A. Ziętek, Lublin 2008, s. 111 – 131;

A. Ziętek, Wyznaczniki kulturowe hegemonii Stanów Zjednoczonych Ameryki, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K, Politologia”, 2008, vol. XV, nr 2, s. 29 – 46;

A. Ziętek, Tajwan w polityce ChRL [w:] Chiny w stosunkach międzynarodowych, K. Iwańczuk, A. Ziętek (red.), Lublin 2003, s. 106 – 117;

Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, A. Ziętek, Lublin 2003;

A. Ziętek, The Status of China’s Hong Kong Special Administrative Region, „Polish Yearbook of International Law”, 1997-1998, s. 201 – 217;

A. Ziętek, Międzynarodowy status Hongkongu, Lublin 1997;

A. Ziętek, Aktualne problemy polityki zagranicznej Republiki Chińskiej na Tajwanie [w:] Tajwan w stosunkach międzynarodowych, red. E. Haliżak, Warszawa 1997, s. 61 – 79.

 

 


Ogłoszenia