Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agata Ziętek

dr hab. Agata Ziętek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH, KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Funkcje
Dyrektor
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020-2021 


Wtorki 13.00-15.00 


 


pokój A.5.18 lub MSTeams 


W innych terminach lub godzianch po uzgodnieniu drogą mailową


 


Office hours  


Tuesday 13.00-15.00


room A.5.18 or MSTeams 


Other times by personal or email appointment. 


 


 

Adres

Głęboka 45
Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch obszarów. Są nimi: kultura w stosunkach międzynarodowych oraz region Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin. Ma to swoje odzwierciedlenie w badaniach, publikacjach i prowdadzonych zajęciach. 

Należę do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 2012 r. jestem przewodniczącą lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Pełnię też funkcję prezesa w Fundacji Badań Międzynarodowych.

Mam również przyjemność być opiekunem Studenckiego Koła Sympatyków Dalekiego Wschodu.

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

2019 – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS;

2017 – 2019 – Kierownik studiów doktoranckich w języku angielskim (Political Science) na Wydziale Politologii UMCS;

2016 – Profesor UMCS.

Zainteresowania badawcze:

Region Indo-Pacyfiku, Azja Wschodnia, Europa, bezpieczeństwo, kultura w stosunkach międzynarodowych, kultura strategiczna, dyplomacja publiczna, siła w stosunkach międzynarodowych.

Prowadzone zajęcia:

Inne osiągnięcia:

2018 wykłady na National Chengchi University (Taiwan);

2016 wykłady na Manipal University (India);

2015 wykłady na Calcutta University (India);

2015 grant Taiwan Fellowship;

2012 wykłady na The University of Genoa, Department of European Research (Italy).


Działalność naukowa

Mój dorobek naukowy obejmuje ponad 50 publikacji, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Na podkreślenie zasługują monografie naukowe: Międzynarodowy status Hongkongu, Lublin 1997, Bezpieczeństwo kulturowe Europy, Lublin 2013 oraz redakcje naukowe monografii: Chiny w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2003, Adaptacja wartości europejskich w państwach islamu, Lublin 2004, Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, Lublin 2008, Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pierasia, Lublin 2014. W 2010 r. pod moją redakcją został przygotowany podręcznik akademicki pt. Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010.

Byłam organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych, seminariów, warsztatów w tym: Made in China 2008, Dni Japonii 2011, Dni kultury chińskiej 2012, Wschód nie zawsze Daleki 2012 i 2013, One day in China 2013, Warsztaty Lubelskie - Dialog międzykulturowy. Zachód-Islam 2010, Warsztaty Lubelskie – Migracje w Europie 2011, Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych Lublin 2014, EU-ASEAN. Models of integrations, Lublin 2017.

Od marca do czerwca 2015 realizowałam grant badawczy w ramach programu Taiwan Fellowship w National Chengchi University w Tajpej (Tajwan) w Institute of International Relations. 

W 2015 i 2016 roku brałam udział w realizacji grantu MZS pt.: "Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową" realizowanego przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW oraz z Centrum Europejskim UW.   W ramch programu w 2015 roku wygłosiłam cykl wykładów na  Calcutta University , a w 2016 r. wykłady na Wydziale Geopolityki i Stosunków Międzynarodowych w Uniwersytecie Manipal.

Wybrane publikacje:

A. Ziętek, Polska aktywność w UNESCO po 1989 roku [w:] Polska w Instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018, red. E. Haliżak, T. Łoś Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska, Warszawa 2019, s. 761 – 787;

A. Ziętek, K. Żakowski, O. Pietrzyk, Polityka zagraniczna Japonii, Lublin 2018;

A. Ziętek, Sekurytyzacja – proces intersubiektywnej komunikacji [w:] Komunikowanie polityczne, red. Ł. Jędrzejski, E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Lublin 2017;

A. Ziętek, Sekurytyzacja migracji w bezpieczeństwie kulturowym Europy, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2017, nr 12/3;

A. Ziętek, Wymiar kulturowy bezpieczeństwa Polski [w:] Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Pietraś, Warszawa 2016, s.175 – 203;

A. Ziętek, Ewolucja sporów w regionie Azji i Pacyfiku [w:] Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, red. A. Jarczewska, J. Zajączkowski, Warszawa 2016, s. 477 – 499;

A. Ziętek, New Public Diplomacy as a Consequence of the Information Age [w:] New Technologies as a Factor of International Relations, red. M. Szkarłat, K. Mojska, Cambridge 2016, s. 106 – 123;

A. Ziętek, The South China Sea: A Place of Rivalry and Power Management, „TEKA of the Commission of Political Science and International Affairs”, 2016, No 11/1, s. 25 – 45;

A. Ziętek, Sekurytyzacja islamu w Europie [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. Stadmuller, Ł. Fijałkowski, Warszawa 2015;

A. Ziętek, Zmiany klimatu jako zagrożenie dla bezpieczeństwa kulturowego [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie, red. W. Gizicki, Lublin 2015;

Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, red. M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek, Lublin 2014;

A. Ziętek, Era informacyjna a nowa dyplomacja publiczna – przykład Polski, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Lublin 2014, s. 59 – 79;

A. Ziętek, Pułapki bezpieczeństwo kulturowego [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych. Pułapki kultury. Tom 2, red. G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreiber, Warszawa 2014, s. 63 – 78;

A. Ziętek, Racja stanu Chińskiej Republiki Ludowej [w:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Lublin 2014, s. 223 – 241;

A. Ziętek, Territorial disputes over the South China Sea [w:] Border Conflicts in the Contemporary World, Lublin 2014;

A. Ziętek, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin 2013;

A. Ziętek, Migration as Security Challenge Facing Europe [w:] X Conference European Culture 2009, red. E. Banus, C. Branea, Barcelona 2012, s. 235 – 248;

A. Ziętek, Wizerunek międzynarodowy Polski [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2012, s. 247 – 265;

A. Ziętek, Soft power Chińskiej Republiki Ludowej. Soft power z chińską specyfiką, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2011, s. 131 – 148;

A. Ziętek, Kategoria sekurytyzacji w bezpieczeństwie kulturowym, „Stosunki Międzynarodowe”, 2011, tom 44, nr 3-4, s. 171 – 188;

A. Ziętek, Polityka Chińskiej Republiki Ludowej w regionie czarnomorsko-kaspijskim [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, T. Kapuśniak, Lublin 2011;

Międzynarodowe Stosunki Kulturalne, red. A. Ziętek, Warszawa 2010;

A. Ziętek, Wielokulturowość w Europie – nowe zagrożenie [w:] Polityka bezpieczeństwa na starym kontynencie, red. T. Jarocki, W. Sokała, Toruń 2010, s. 165 – 179;

A. Ziętek, Dyplomacja publiczna Polski, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska SECTIO K Politologia”, 2010, vol. XVII, nr 1, s. 65 – 82;

A. Ziętek, Conditions of Multicultural Europe [w:] Actas del IX Congreso Cultura Europea, red. I. Pastor, M. Casstrillo, Pamplona 2009, s. 267 – 281;

A. Ziętek, Region Azji i Pacyfiku [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 2009, s. 165 – 197;

A. Ziętek, Demokratyzacja Chińskiej Republiki Ludowej [w:] Demokracja w Polsce i w świecie, red. S. Zyborowicz, Toruń 2009, s. 234 – 252;

Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, A. Ziętek, Lublin 2008;

A. Ziętek, Działania ChRL wobec regionu Azji Centralnej [w:] Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, A. Ziętek, Lublin 2008, s. 111 – 131;

A. Ziętek, Dylematy wielokulturowości europejskiej [w:] Quo Vadis, Europa? Kulturowe oblicza Europy, red. M. Janowski, J. Jonczek, L. Ślepowroński, Szczecin 2008, s. 9 – 23;

A. Ziętek, Wyznaczniki kulturowe hegemonii Stanów Zjednoczonych Ameryki, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K, Politologia”, 2008, vol. XV, nr 2, s. 29 – 46;

A. Ziętek, Kultura [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006, 2007, s. 420 – 437;

A. Ziętek, Region Azji i Pacyfiku [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006, 2007, s. 258 – 261;

A. Ziętek, Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami regionu Azji i Pacyfiku [w:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, red. A. Czarnocki, I. Topolski, Lublin 2006, s. 211 – 227;

A. Ziętek, The European Cultural Space [w:] Actas del VII Congreso Cultura Europea, red. E. Banus, Pamplona 2005, s. 647 – 655.

A. Ziętek, The European Cultural Space [w:] Annales, vol. XII, Lublin 2005, s. 11 – 22;

Adaptacja wartości europejskich w państwach islamu, red. A. Ziętek, K. Stachurska, Lublin 2004;

A. Ziętek, Demokratyzacja a Islam [w:] Adaptacja wartości europejskich w państwach islamu, red. A. Ziętek, K. Stachurska, Lublin 2004, s. 29 – 43;

A. Ziętek, Kultura w procesie globalizacji i integracji europejskiej [w:] Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, red. J. Rokickiego, M. Banaś, Kraków 2004, s. 51 – 63;

A. Ziętek, Tajwan w polityce ChRL [w:] Chiny w stosunkach międzynarodowych, K. Iwańczuk, A. Ziętek (red.), Lublin 2003, s. 106 – 117;

Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, A. Ziętek, Lublin 2003;

A. Ziętek, Culture in European Integration [w:] Actas del VI Congreso Cultura Europea, red. E. Banus, B. Elio, Pamplona 2002;

A. Ziętek, Globalization and Culture [w:] The faces of Globalisation, red. M. Pietraś, Lublin 2002, s. 197 – 209;

A. Ziętek, European Culture as Universal Culture? [w:] Actas Del V Congreso Cultura Europea, red. E. Banus, Pamplona 2000, s. 159 – 165;

A. Ziętek, The Status of China’s Hong Kong Special Administrative Region, „Polish Yearbook of International Law”, 1997-1998, s. 201 – 217;

A. Ziętek, Międzynarodowy status Hongkongu, Lublin 1997;

A. Ziętek, Aktualne problemy polityki zagranicznej Republiki Chińskiej na Tajwanie [w:] Tajwan w stosunkach międzynarodowych, red. E. Haliżak, Warszawa 1997, s. 61 – 79.

Pełnione funkcje:

2018 – Członek Central East European International Studies Association;

2017 – Członek World International Studies Committee;

2013 – Członek European International Studies Association;

2012 – Przewodnicząca lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM);

2009 – Prezes Zarządu Fundacji Badań Międzynarodowych;

2008 – 2011 – Członek Scientific Advisory Board, „European Culture”.

Działalność naukowa:

Recenzent w czasopiśmie Studia Europejskie;

Recenzent w czasopiśmie Stosunki międzynarodowe – International Relations;

Recenzent w czasopiśmie Atheneum, Polityka i Społeczeństwo;

Recenzent w czasopiśmie International Studies;

Recenzent w czasopiśmie OAP UW „e-Politikon”;

Recenzent w czasopiśmie Rocznik Strategiczny;

Recenzent Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Recenzent Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego;

Recenzent Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego;

Recenzent w grancie Fulbright Senior Award 2019/20 Polish-U.S. Fulbright Commission;

2019 – organizacja seminarium India as a Rising Power in Indo-Pacific Region. Opportunity and Limitation;

2019 – organizacja seminarium Dni Tajwanu;

2019 – organizacja konferencji Polska Japonia. Sto lata doświadczeń;

2017 – organizacja konferencji EU-ASEAN. Models of Integration;

2016 – organizacja seminarium India in World Politics;

2014 – organizacja konferencji Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia;

2011 – Lublin Workshop;

2010 – Lublin Workshop.

Stanowiska akademickie

Rada redakcyjna czasopisma TEKA komisji politilogii i stosunków międzynardowych (Teka of the Commission of Political Science and International Affairs);

Rada redakcyjna czasopisma Polish Journal of International Studies.


Ogłoszenia

 Zajęcia:

Międzynarodwe stosunki w regionie Pacyfiku - WY - II rok I stopień - środy 9.40-11.10 od 3.03-21.04.2021 (Wirtualny Kampus)

Kultura w międzynarodowym marketingu terytorialnym - WY - II stopień - początek 28.04 (Wirtualny Kampus)

Business environment in tourism - LB - początek 10.03 (Wirtualny Kampus)

Seminaria licencjackie - (Wirtualny Kampus) 

Seminaria magisterskie - (Wirtualny Kampus)