Koło Naukowe Studentów Socjologii

Celem Koła Naukowego Studentów Socjologii jest pobudzanie oraz aktywizacja zainteresowań społecznych studentów Instytutu Socjologii UMCS. Członkowie KNSS aktywnie uczestniczą w działaniach promujących socjologię wewnątrz, jak i na zewnątrz UMCS. 
Koło angażuje się w realizację następujących wydarzeń: 

 • badania ilościowe oraz jakościowe, 
 • organizacja konferencji oraz spotkań z gośćmi Instytut Socjologii, 
 • Dzień Socjologa, 
 • Drzwi Otwarte na WFiS UMCS. 

Członkowie KNSS UMCS brali aktywny udział w: 

 • Lubelskim Festiwalu Nauki, 
 • ogólnopolskich konferencjach kół naukowych socjologii, 
 • badaniach terenowych, 
 • akcjach charytatywnych.

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curie- Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt:
kolosocjologa2017.fis@onet.pl 

Opiekun:
dr Małgorzata Dziekanowska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/076/2013

 

  Autor
  Anna Nieoczym