Koło Naukowe Studentów Socjologii

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curie- Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt:
kolosocjologa2017.fis@onet.pl 

Opiekun:
dr Kamil Filipek

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/076/2013