Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Dziekanowska

dr Małgorzata Dziekanowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://socjologiawsiimiasta.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Zapraszam we wtorki godz. 9.40- 11.10 oraz w środy godz. 11.30. - 12.00.,  pok. 135.

Adres

Collegium Humanicum, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, pok. 135
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Tematyka seminarium dyplomowiego (Zarządzanie w Politykach Publiczych):

- polityka regionalna,

-- polityka spójności,

- polityka rozwoju obszarów wiejskich,

- polityka miejska

 

Tematyka seminarium dyplomowego (Socjologia, studia I stopnia)

 - tożsamość grup społecznych, tożsamość lokalna i regionalna,

- problematyka rozwoju społeczności lokalnych, rozwój miast,

- problematyka małych grup społecznych,

- kobieta w rodzinie i w społeczeństwie,

- problematyka kształtowania przestrzeni w miastach

 

Wybrane doświadczenia badawcze:

2004: współudział w opracowaniu narzędzia do badań związanych z projektem Marka Lublin, pt. Ocena przestrzeni miasta Lublina przez jej uzytkowników.

X 2005 - II 2006: staż naukowy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

2006-2008: kierownik wykonawczy projektu "Poczucie tożamości regionalnej mieszkańców województwa lubelskiego"  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (www.umcs.lublin.pl/tozsamosc_lubelskie)

 

Przynależnośc do organizacji:

1999-2002: sekretarz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,

2012-2016: Członek Rady Centrum Dokumentacji Europejskiej

 

Zainteresowania naukowe:

socjologia wsi, socjologia społeczności loklanych, socjologia regionu, socjologia rozwoju, problematyka tożsamości społecznej, psychologia społeczna, antropologia przestrzeni.


Ogłoszenia