Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Dziekanowska

dr Małgorzata Dziekanowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z konsulatcji w poniedziałki w godz. 13.00- 15.00. Będą się one odbywały za pośrednictwem aplikacji Ms Teams (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac5c2da5fb4464f459de1ba4d825335ea%40thread.tacv2/conversations?groupId=467d8c75-b13c-4fc8-b7ab-58be0084cf08&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b)


Mogą Państwo wziąć w nich udział za pośrednictwem funkcji "zadzwoń" w zespole "Konsultacje Dr Małgorzaty Dziekanowskej". Zapraszam rownież do nawiązywania kontaktu mailowego za pośrednictwem systemu USOS lub bezpośrednio na adres: m.dziekanowska@poczta.umcs.lublin.pl

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, pok. 135
20-031 Lublin

O sobie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Praca doktorska „Ewolucja poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny” napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Styka.

 

Zainteresowania naukowe:

socjologia wsi, socjologia społeczności loklanych, socjologia regionu, socjologia rozwoju, problematyka tożsamości jednostkowych i zbiorowych, antropologia przestrzeni.

 

Tematyka seminarium dyplomowiego (Zarządzanie w Politykach Publiczych):

- polityka regionalna,

-- polityka spójności,

- polityka rozwoju obszarów wiejskich,

- polityka miejska

 

Tematyka seminarium dyplomowego (Socjologia, studia I stopnia)

 - tożsamość grup społecznych, tożsamość lokalna i regionalna,

- problematyka rozwoju społeczności lokalnych,

- problematyka małych grup społecznych,

- kobieta w rodzinie i w społeczeństwie,

- problematyka kształtowania przestrzeni w miastach

 

Działaność organizacyjna

1999-2002: sekretarz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,

2012-2016: Członek Rady Centrum Dokumentacji Europejskiej

2018 - 2020: Senator UMCS

 

  • Członkini Rady Programowej czasopisma Social Space (od 2019 r.)
  • Wsółredaktorka serii wydawniczej "Tradycja dla Współczesności" (od 2011 r.)
  • Współorganizatorka konferencji z cyklu "Tradycja dla Współczesności" (w latach 2007 - 2017)

 

 


Działalność naukowa

Książki

Dziekanowska M., 2015, Poczucie tożamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny, wyd. UMCS, ss. 207.

Redakcja monografii

Dziekanowska M., 2018, Tradycja dla współczesności, t. 12: Kultura jako komunikacja [współred. Marta Wójcicka], wyd. UMCS, Lublin, ss.177.

Dziekanowska M.,2017, Tradycja dla współczesności, t. 11: Tożsamości w procesach społeczno-kulturowych, [współred. Marta Wójcicka], wyd. UMCS, Lublin, ss. 249.

Dziekanowska M., 2017, Tradycja dla współczesności, t. 10: Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych, [współred. Marta Wójcicka], wyd. UMCS, Lublin, ss. 150.

Dziekanowska M.,2016, Tradycja dla współczesności, t. 9: Tożsamości społeczno-kulturowe - kreacja i komunikacja, [współred. Marta Wójcicka], wyd. UMCS, Lublin, ss. 195.

Dziekanowska M.,2015, Tradycja dla współczesności, t. 7: Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem, [współred. Józef Styk], wyd. UMCS, Lublin, ss. 274.

Dziekanowska M.,2012, Tradycja dla współczesności, t. 5: Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, [współred. Józef Styk], wyd. UMCS, Lublin, ss. 279.

Dziekanowska M.,2011, Tradycja dla współczesności, t. 3: Tradycja w kontektach społecznych,[współred. Józef Styk], wyd. UMCS, Lublin, ss. 353.

Dziekanowska M.,2008, Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych [współred. Józef Styk], wyd. Perfecta, Lublin, ss. 263.

Wybrane artykuły

Dziekanowska M., 2019, Tożsamość i przestrzeń. Studium ulicy Lubartowskiej w Lublinie, [w:] Lipińska E. J. (red.), Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Dziekanowska M., 2017, Rolnicy w polskim dyskursie medialnym w latach 2010-2016, [w:] Dziekanowska M., Wójcicika M. (red.), Tożsamość w procesach społeczno-kulturowych, wyd. UMCS, Lublin, ss. 119 - 131.

Dziekanowska M., 2017, Activity of Rural Women as a Driver of Local Growth, “Acta Innovations” nr 24, http://www.proakademia.eu/en/acta-innovations/publications/no-2017/no-24/436.html

Dziekanowska M., 2015, Obrazowanie świata społecznego we współczesnym pisarstwie ludowym. Studium materiałow konkursowych im Jana Pocka, [w:] Dziekanowska M., Styk J. (red.), Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem, wyd. UMCS, Lublin, ss. 123 - 147.

Dziekanowska M., 2015, Przemiany audiosfery życia codziennego wsi. „Przestrzeń Społeczna” (Social Space), Tom 5, Numer 2 (10)  s. 43-59.

Dziekanowska M., 2013, The Demographic and Economic Conditionings of the Lublin Region's Development, [w:] Grabczuk K. (red.), European Funds and the Social and Economi Crisis, Szkoła. Wyższa im Bogdana Jańskiego, Warszawa, ss. 91 - 114.

Dziekanowska M., 2012, Pamięć a tożamość zbiorowa, [w:] Dziekanowska M., Styk J.,(red.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, wyd. UMCS, Lublin, ss. 25 - 37.

Dziekanowska M., 2012, Józefa Styka koncepcja chłopskiego świata wartości, [w:] Kolasa-Nowak A., Misztal W. (red.), Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu prof. dr.hab. Józefa Styka, wyd. UMCS, Lublin, ss. 65 - 77.

 

https://orcid.org/0000-0002-1624-614X

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenia