Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Dziekanowska

dr Małgorzata Dziekanowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023:


poniedziałki godz. 14.00 - 15.00


czwartki godz. 13.00 - 14.00


 


Konsultacje odbywają się w pokoju 135, "Stary Humanik"

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, pok. 135
20-031 Lublin

O sobie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Praca doktorska „Ewolucja poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny” napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Styka.

 

Zainteresowania naukowe:

socjologia wsi, socjologia społeczności lokalnych, socjologia regionu, socjologia rozwoju, problematyka tożsamości jednostkowych i zbiorowych, antropologia przestrzeni, studia miejskie, kobiety i organizacje kobiece na obszarach wiejskich

 

Tematyka seminarium dyplomowiego (Zarządzanie w Politykach Publiczych):

- polityka regionalna,

- polityka spójności,

- polityka rozwoju obszarów wiejskich,

- polityka miejska

 

Tematyka seminarium dyplomowego (Socjologia, studia I stopnia)

 - tożsamość grup społecznych, tożsamość lokalna i regionalna,

- problematyka rozwoju społeczności lokalnych,

- problematyka małych grup społecznych,

- kobieta w rodzinie i w społeczeństwie,

- problematyka kształtowania przestrzeni w miastach

 

Działaność organizacyjna

1999-2002: sekretarz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,

2007 - 2017: Współorganizatorka konferencji z cyklu "Tradycja dla Współczesności"

2011 - 2018: Współredaktorka serii wydawniczej "Tradycja dla Współczesności"

2012-2016: członek Rady Centrum Dokumentacji Europejskiej

2018 - 2020: Senator UMCS

2019 - nadal: członek Rady Programowej czasopisma Social Space

2022 - nadal: członkek Zespołu ds. Badań nad Miracjami MigLab

2022 - nadal: Opiekun Koła Naukowego Badaczy Społecznych

2022: Członek zarządu Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

 


Działalność naukowa

Książki

Dziekanowska M., 2015, Poczucie tożamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny, wyd. UMCS, ss. 207.

Redakcja monografii

Dziekanowska M., Społeczności lokalne w procesach przemian, [współred. Barbara Szczepańska], wyd. NOMOS, Kraków 2021, ss. 285.

Dziekanowska M., 2018, Tradycja dla współczesności, t. 12: Kultura jako komunikacja [współred. Marta Wójcicka], wyd. UMCS, Lublin, ss.177.

Dziekanowska M.,2017, Tradycja dla współczesności, t. 11: Tożsamości w procesach społeczno-kulturowych, [współred. Marta Wójcicka], wyd. UMCS, Lublin, ss. 249.

Dziekanowska M., 2017, Tradycja dla współczesności, t. 10: Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych, [współred. Marta Wójcicka], wyd. UMCS, Lublin, ss. 150.

Dziekanowska M.,2016, Tradycja dla współczesności, t. 9: Tożsamości społeczno-kulturowe - kreacja i komunikacja, [współred. Marta Wójcicka], wyd. UMCS, Lublin, ss. 195.

Dziekanowska M.,2015, Tradycja dla współczesności, t. 7: Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem, [współred. Józef Styk], wyd. UMCS, Lublin, ss. 274.

Dziekanowska M.,2012, Tradycja dla współczesności, t. 5: Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, [współred. Józef Styk], wyd. UMCS, Lublin, ss. 279.

Dziekanowska M.,2011, Tradycja dla współczesności, t. 3: Tradycja w kontektach społecznych,[współred. Józef Styk], wyd. UMCS, Lublin, ss. 353.

Dziekanowska M.,2008, Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych [współred. Józef Styk], wyd. Perfecta, Lublin, ss. 263.

Wybrane artykuły

 

Dziekanowska M., Bondyra K., Herudziński T., The Role of Crafts in the Development of Women’s Entrepreneurship in Rural Areas, „Journal of Perspektives of Economic Political and Social Integration”, 2022 nr 2, s. 67-88.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration (tnkul.pl)

Dziekanowska M., Noworol Cz., Bondyra K., Crafts - between archetype and marketing, „Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration”, 2021 nr 2, s. 47 – 68. https://ojs.tnkul.pl/index.php/jpepsi/article/view/17440/16275

Dziekanowska M., 2021, Tożsamość kół gospodyń wiejskich a rozwój lokalny, [w:] Dziekanowska M., Szczepańska B. (red.), Społeczności lokalne w procesach przemian, wyd. NOMOS, Kraków

Dziekanowska M., 2019, Tożsamość i przestrzeń. Studium ulicy Lubartowskiej w Lublinie, [w:] Lipińska E. J. (red.), Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, ss. 121 - 134.

Dziekanowska M., 2017, Rolnicy w polskim dyskursie medialnym w latach 2010-2016, [w:] Dziekanowska M., Wójcicka M. (red.), Tożsamość w procesach społeczno-kulturowych, wyd. UMCS, Lublin, ss. 119 - 131.

Dziekanowska M., 2017, Activity of Rural Women as a Driver of Local Growth, “Acta Innovations” nr 24, http://www.proakademia.eu/en/acta-innovations/publications/no-2017/no-24/436.html

Dziekanowska M., 2015, Obrazowanie świata społecznego we współczesnym pisarstwie ludowym. Studium materiałow konkursowych im Jana Pocka, [w:] Dziekanowska M., Styk J. (red.), Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem, wyd. UMCS, Lublin, ss. 123 - 147.

Dziekanowska M., 2015, Przemiany audiosfery życia codziennego wsi. „Przestrzeń Społeczna” (Social Space), Tom 5, Numer 2 (10)  s. 43-59.

Dziekanowska M., 2013, The Demographic and Economic Conditionings of the Lublin Region's Development, [w:] Grabczuk K. (red.), European Funds and the Social and Economi Crisis, Szkoła. Wyższa im Bogdana Jańskiego, Warszawa, ss. 91 - 114.

Dziekanowska M., 2012, Pamięć a tożamość zbiorowa, [w:] Dziekanowska M., Styk J.,(red.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, wyd. UMCS, Lublin, ss. 25 - 37.

Dziekanowska M., 2012, Józefa Styka koncepcja chłopskiego świata wartości, [w:] Kolasa-Nowak A., Misztal W. (red.), Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu prof. dr.hab. Józefa Styka, wyd. UMCS, Lublin, ss. 65 - 77.

 

https://orcid.org/0000-0002-1624-614X

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenia