Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ireneusz Łuć

dr hab. Ireneusz Łuć
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ
Telefon
48 (81) 537-26-43
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Nowa Humanistyka (III p.), p. 305


środa: 08.55-09.55


czwartek: 11.45-12.45

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/305
20-031 Lublin

O sobie

Urodzony w 1971 roku w Chełmie. W 1986 roku ukończył Szkołę Podstawową im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rudzie Hucie. W 1990 roku zdał egzamin dojrzałości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Absolwent studiów historycznych, które ukończył na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie w 1995 roku. W latach 1995–2000 uczestnik studiów doktoranckich w Zakładzie Historii Starożytnej w Instytucie Historii UMCS. W roku 2001 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną: „In pace et bello. Gwardia pretoriańska w latach 27 p.n.e.–96 n.e.”, którą napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Lesława Morawieckiego. Habilitował się w 2013 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na podstawie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej pt.: „Boni et mali milites Romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie Wczesnego Cesarstwa”, Kraków 2010. Zatrudniony w Instytucie Historii UMCS od 1 lutego 2000 roku - asystent (do 30 maja 2001) - adiunkt (od 01 czerwca 2001 r.) - adiunkt ze stopniem naukowym doktora habilitowanego (od 01.06.2013 r.) - profesor uczelni (od 01.10.2021 r.).