Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wojciech Maguś

dr Wojciech Maguś
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, KATEDRA DZIENNIKARSTWA
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-0603-9948
Konsultacje

Konsultacje w sesji za pośrednictwem MS Teams lub stacjonarnie:
wtorek (8 i 15 lutego): 14.30-16.00

Proszę o wcześniejsze zasygnalizowanie potrzeby rozmowy za pośrednictwem wiadomości mailowej.
Zapraszam do kontaktu.


 


Fot. Konrad Werkowicz

O sobie

2013 - Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Politologii UMCS
Rozprawa doktorska: Wizerunki kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kampanii wyborczej 2010 roku w mediach; Promotor: Prof. dr hab. Iwona Hofman, Recenzenci: Prof. dr hab. Włodzimierz Mich (UMCS), Prof. dr hab. Stanisław Michalczyk (UŚ)

2008 - Magister Politologii, specjalność dziennikarstwo, Wydział Politologii UMCS

Zainteresowania naukowe:
Mediatyzacja polityki, marketing polityczny, public relations, profesjonalizacja komunikowania politycznego

Aktywność organizacyjna na rzecz Uczelni i środowiska naukowego:
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach od 2019 -
Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
Pełniący obowiązki Sekretarza Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN
Przewodniczący Zespołu Programowego kierunku Public relations i zarządzanie informacją
Członek Zespołu Programowego kierunku Produkcja medialna w latach 2016-
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w latach 2010-2012; 2016-2019; 2020-

Członek Senackiej Komisji Współpracy z Gospodarką w latach 2016-2020
Przewodniczący Zespołu Programowego kierunku Public relations i doradztwo medialne (Wydział Zamiejscowy w Puławach) w latach 2016-2019
Członek Senatu UMCS w latach 2011-2012
Członek Rady Wydziału Politologii UMCS w latach 2009-2011; 2015-2019
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów – sekretarz - w latach 2009-2012
Członek Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów - w latach 2009-2012

Nagrody, realizowane granty i uzyskane stypendia:
2016 - indywidualna nagroda Rektora UMCS III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni
2014 - nagroda w ogólnopolskim konkursie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej Doktorat ‘13 na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej obronioną w 2013 roku [informacja]
05.2011-03.2013 - grant promotorski MNiSW (4742/B/H03/2011/40) na realizację projektu: Wizerunki kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kampanii wyborczej 2010 roku w mediach
2008-2012 - stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (IV edycje)
2011-2012 - stypendium doktoranckie Prezydenta Miasta Lublin
2011-2012 - stypendium Rektora UMCS dla najlepszych doktorantów

Członkowsktwo w organizacjach naukowych i branżowych:
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
Polskie Stowarzyszenie Public Relations

Publikacje: 
Publikacje książkowe (monografie):
W. Maguś, Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, Lublin 2014, ss. 579;
Redakcje:
W. Maguś, M. Adamik-Szysiak (red.), Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, Lublin 2013, ss. 325;
I. Hofman, W. Maguś (red.), Przez Kresy i historię po obrzeża polityki, T 1, Toruń 2011, ss. 558;
I. Hofman, W. Maguś (red.), Przez Kresy i historię po obrzeża polityki, T 2, Toruń 2011, ss. 505;
Artykuły:
W. Maguś, 2021, Twitter jako narzędzie zarządzania wizerunkiem, "Zarządzanie Mediami", Tom 9, Nr 3, s. 507-533;
W. Maguś, 2019, Twitter jako narzędzie dialogu liderów politycznych z otoczeniem, "Zeszyty Prasoznawcze", Tom 62, Nr 4 (240), s. 63–94;

W. Maguś, 2018, Donald Trump kontra media, "Res Rhetorica",Vol 5, No 2/2018, s. 14-28; 

W. Maguś, 2017, Profesjonalizacja komunikowania politycznego - analiza wyborów Prezydenta RP w 2015 roku [w:] M. Kolczyński (red.), Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne, Tom 1, Katowice, s. 82-102;
W. Maguś, 2016, Obraz doradców politycznych w filmach fabularnych, „e-Politikon", nr 18/2016, s. 211-233;
W. Maguś, 2016, Logika mediów a komunikacyjny pragmatyzm polityków [w:] W. Furman, P. Kuca, D. Szczepański (red.), Media w kampaniach wyborczych, Rzeszów, s. 38-49;
W. Maguś, 2015, Spin doctoring – kontrowersje wokół zagadnienia [w:] M. Drożdż (red.), Media w dialogu - mury czy mosty,  Tarnów, s. 379-394;
W. Maguś, 2015, Seriale political fiction jako źródło wiedzy o polityce [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Medialny obraz świata, Tom 1. Zagadnienia teoretyczne, Lublin, s. 235-249;
W. Maguś, 2013, Wizerunki autoprezentacyjne kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2010 roku [w:] W. Maguś, M. Adamik-Szysiak (red.), Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, Lublin, s. 191-222;
W. Maguś, 2013, Język polityki podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku na przykładzie kampanii Jarosława Kaczyńskiego [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Język w mediach, Lublin, s. 379-392;
W. Maguś, 2013, Prawybory w Platformie Obywatelskiej w mediach. Analiza porównawcza programów informacyjnych TVP1 i TVN [w:] E. Nowak (red.), Agenda setting w teorii i praktyce politycznej, Lublin, s. 141-160;
W. Maguś, 2012, Prezydenckie prawybory w Platformie Obywatelskiej jako przykład politycznego show, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2/2012, s. 223-235;
W. Maguś, 2012, Wizerunek Lecha Kaczyńskiego po katastrofie smoleńskiej – powstawanie mitu? [w:] A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski (red.), Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, Toruń 2012, s. 184-200;
W. Maguś, 2012, Media wobec katastrofy smoleńskiej [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Kryzys w mediach. T. 2, Lublin 2012, s. 41-55;
W. Maguś, 2011, Proces wyłaniania kandydatów w wyborach prezydenckich 2010 roku w Polsce [w:] M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka (red.), Wybory 2010. Polska i świat, Toruń 2011, s. 9-22;
W. Maguś, 2011, Wizerunki polityków w publicystyce opiniotwórczej w 2010 roku na przykładzie tygodnika „Polityka” [w:] I. Hofman (red.), Studia nad dziennikarstwem, Lublin 2011, s. 119-137;
W. Maguś, 2011, Wizerunek Lecha Kaczyńskiego w mediach – przed i po katastrofie smoleńskiej [w:] M. Sokołowski (red.), Transformacja polskiego systemu medialnego, Toruń 2011, s. 11-28;
W. Maguś, 2010, „Polityka miłości” PO i PiS w mediach [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Wolne media? Tom 1, Lublin 2010, s. 252-260;
W. Maguś, 2010, Wywiad a la Żakowski [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Teoria i praktyka funkcjonowania mediów, Toruń 2010, s. 232-256;
W. Maguś, 2010, Kreowanie wizerunków kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu lubelskiego [w:] A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, Toruń 2010, s. 179 – 197;