Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego

Siedziba Organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt: 
knpp.umcs.wpia@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
dr Mateusz Chrzanowski

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/103/2014