Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Maguś

Telefon
81 537 60 10
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym:
poniedziałek, godz. 8.30-9.30
wtorek, godz. 8.30-9.30
E-mail: justyna.magus@umcs.pl


 


 


 


 


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Adiunkt w Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu
2016 - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach, Wydział Politologii UMCS; dysertacja obroniona z wyróżnieniem
2010 - mgr politologii, specjalność dziennikarska, Wydział Politologii UMCS
2008 - mgr historii, specjalność edytorsko-redaktorska, Wydział Humanistyczny UMCS
2008 - licencjat z dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Wydział Politologii UMCS

Zainteresowania badawcze: historia prasy, publicystyka polityczna, gatunki medialne, studia nad Instytutem Literackim w Paryżu

Pełnione funkcje:
Sekretarz Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera

Członkostwo w organizacjach:
Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Stypendia i granty:
Kierownik grantu Polska po 1989 roku w dialogu Jerzego Giedroycia z Ewą Berberyusz i Tomaszem Jastrunem, Narodowe Centrum Nauki, Miniatura 6, 2022/06/X/HS2/01412, 2022/2023
Członek zespołu w projekcie „Platform Europe” -  European Election Monitoring Center – research grant financed by European Parliament (COMM/SUB/2018/E id. n. 0147, 2019)
Wykonawca w projekcie „Publicystyka Leopolda Ungera” - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (1bH 150 39983), 2016-2017

Stypendium im. Piotra Mroczyka w roku akademickim 2012/2013
Stypendium naukowe z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” w roku akademickim 2012/2013
Stypendium doktoranckie w roku akademickim 2012/2013

Monografia autorska:
J. Maguś, Słowo Polskie w latach 1918-1928. Organ prasowy Narodowej Demokracji, Lublin 2019, ss. 410.

Monografia wieloautorska:
I. Hofman, E. Górka, J. Maguś, M. Pataj, Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego, Toruń 2018, s. 386.

Monografie pod redakcją:
Obrazy Rosji i Rosjan w mediach, I. Hofman, J. Maguś (red.), Lublin 2016, ss. 359. 
Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce
, I. Hofman, J. Maguś (red.), Lublin 2014
, ss. 301.

Artykuły naukowe:
Podcasty o tematyce historycznej – zarys problematyki, [w:] J. Nowak, L. Pokrzycka (red.), Wokół historii (i) komunikacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Michowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Lublin 2022, s. 493-508.
Rekonstrukcja pamięci w reportażu „Wymazana granica. Śladami II Rzeczpospolitej” Tomasza Grzywaczewskiego,
[w:] Myśl polityczna - działanie i komunikowanie, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, K. Mazurek (red.), Lublin 2022, s. 281-294.
Reportaż na łamach
paryskiej „Kultury” po 1989 roku
, Rocznik Historii Prasy Polskiej 2021, t. 24/3, s. 113-133.

„Słowo Polskie” w latach 1895–1915, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy 2018, t. 10/21, s. 169-183.
Debata o Wołyniu w tygodnikach opinii w Polsce, [w:] Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce, I. Hofman, J. Maguś (red.), Lublin 2014, s. 153-168.
Między informowaniem a sprzedawaniem newsów. Tabloidyzacja mediów na przykładzie sprawy „matki Madzi”, [w:] Wartości w mediach. Wartości mediów, t. 1, I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Lublin 2014, s. 163-174.
Zarys monografii „Słowa Polskiego” w latach 1918-1928, [w:] Prasa Narodowej Demokracji. Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa, t. 4, E. Maj, A. Dawidowicz (red.), Lublin 2013, s. 81-93.
Nie program, a…? Wizerunki kandydatek w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, [w:] Wybory 2011. Organizacja – przebieg - efekty, M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak (red.), Toruń 2013, s. 2013-223.
Wartości patriotyczne a mit Leopolis semper fidelis, [w:] Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej, E. Maj, A. Dawidowicz, M. Wichmanowski (red.), Lublin 2013, s. 511-527.
Kampanie braci. Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński w starciach o urząd Prezydenta RP – analiza porównawcza, [w:] Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, M. Adamik-Szysiak, W. Maguś (red.), Lublin 2013, s. 77-96.
Język exposé Donalda Tuska. Analiza porównawcza wystąpień z 2007 i 2011 roku, [w:] Współczesne media. Język mediów, I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Lublin 2013, s. 425-435.
Serwis internetowy NaTemat.pl jako przykład nowatorskiej strategii na polskim rynku medialnym [w:] Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji, M. Kaczmarczyk, D. Rott (red.), Praga 2012, s. 95-108.
Kryzys wizerunkowy polityków, [w:] Współczesne media. Media w kryzysie, I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Lublin 2012, s. 75-85.
Polityczne pseudowydarzenia w mediach, [w:] Manipulacja w RP czyli wszystko o kłamstwie w polskich mediach, J. Dziedzic, T. Gackowski (red.), Warszawa 2011, s. 153-166.
Obraz społeczeństwa polskiego w audycjach Polskiego Radia Lwów, [w:] Radio i społeczeństwo, G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno (red.), Lublin 2011, s. 127-135.
Celebryci w roli życiowych przewodników, [w:] Transformacja polskiego systemu medialnego, M. Sokołowski (red.), Toruń 2011, s. 118-130.