Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dorota Tymura

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Terminy konsultacji w semestrze letnim:


wtorek 11.00-13.00

Działalność naukowa

historia filozofii starożytnej: myśl filozoficzna Sokratesa, religia a filozofia w okresie przedsokratejskim, tłumaczenie pism sokratycznych Ksenofonta.