Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dorota Tymura

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje odbywają się stacjonarnie w sali 340 w następujących terminach:


8 lutego 14.00-15.00


10 lutego 13.00-14.00


15 lutego 11.00-13.00


23 lutego 11.00-13.00


 


 

O sobie

W roku 2013 uzyskała stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej "Życie i dzieło Sokratesa w ujęciu Ksenofonta" (promotor - dr. hab. J. Świderek). Prowadzi badania z zakresu historii religii oraz filozofii starożytnej. Tłumaczka starogreckich tekstów filozoficznych, głównie dialogów sokratycznych Ksenofonta oraz fragmentów sokratyków mniejszych. Uczestniczy w pracach następujących towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Filologiczne, Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej.


Działalność naukowa

 

 

 

 

 

Monografie:

a) Ksenofont, Obrona Sokratesa przed sądem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ISBN 978-83-7784-724-4

b) Sokrates Ksenofonta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ISBN 978-83-7784-941-5

c) Ksenofont Obrona Sokratesa, PIW, Teologia Polityczna, Warszawa 2019, ISBN 978-83-62884-14-8 

d) Ksenofont Ekonomik, PIW, Teologia Polityczna, Warszawa 2020,  ISBN 978-83-62884-14-8

e) Ksenofont, Uczta, PIW, Teologia Polityczna, Warszawa 2021, ISBN 978-83-67065-08-5

 

Rozdziały w monografiach:

a) The Bitter Life of a Tyrant - some remarks on Xenophon's Hiero,  [w:] H.L. Reid, D. Tanasi, S. Kimbell (ed.), Politics and Performance in Western Greece, Parnassos Press, Sioux City, Iowa 2017, ISBN 978-1-942495-18-5

b) The Cynic Way of Life as Mimesis [w:] H.L. Reid, J. C. DeLong (ed.), The Many Faces of Mimesis, Parnassos Press, Sioux City, Iowa 2018, ISBN 978-1-942495-22-2

 

Redakcja naukowa monografii:

a)  Platon, Obrona Sokratesa, przeł. R. Legutko, PIW, Teologia Polityczna, 2017

b)  Platon, Fedon, przeł. R. Legutko, PIW, Teologia Polityczna, 2017

 

Wykaz wybranych konferencji naukowych:

a) The Bitter Life of a Tyrant - some remarks on Xenophon's Hiero, Fonte Aretusa, Syrakuzy 2016

b) Socrates as an educator – IF PAN, Bukowina 2017

c) The Cynic Way of Life as Mimesis – Fonte Aretusa, Syrakuzy 2017

d) Sokratyk Antystenes jako pierwszy cynik – IF PAN, Bukowina 2018

e) Sokrates z Aten jako sprawiedliwy wychowawca – Lublin 2018

f) Zagadnienie rozumu w ujęciu filozofii cynickiej – IF PAN, Bukowina 2019

g) Antisthenes of Athens as iatros psyches -  17th Annual International Conference on Philosophy, Ateny 2022

h) Therapeutic Aspect of Antisthenes’ Philosophy, 8th Annual International Conference on Public Health, Ateny 2022

i) Antystenes z Aten i jego filozofia życia, IF PAN, Bukowina 2022