Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Witold Wachowski

dr Witold Wachowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LOGIKI I KOGNITYWISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://sites.google.com/site/wmwachowski
Konsultacje

W trybie zdalnym:
wtorek 18:00–20:00,
platforma Microsoft Teams,
nazwa zespołu: „Konsultacje - Witold Wachowski”
link do zespołu
Uwaga: bardzo proszę o wcześniejsze umówienie się drogą mailową, by uniknąć nałożenia się spotkań z różnymi osobami w tym samym czasie.

O sobie

Zajmuję się filozofią i metodologią kognitywistyki. Rozprawę doktorską pt. „Interakcje w rozproszonych systemach poznawczych a indywidualizm metodologiczny” obroniłem w 2020 r. na Uniwersytecie Warszawskim (promotor: dr hab. Marcin Miłkowski, prof. PAN, recenzenci: dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS, prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi). Prowadzę Projekt Avant, będący platformą dla publikacji i konferencji oraz innych aktywności związanych z nauką.

Obszary specjalizacji i zainteresowań
kognitywistyka; filozofia nauki; społeczne badania nad nauką i techniką; ekologia poznawcza; wyjaśnianie za pomocą mechanizmów; społeczno-poznawcze badania nad dizajnem; koncepcja afordancji; rozproszone systemy poznawcze; usytuowanie normatywności; percepcja seksualna; percepcja filmowa

ORCID iD: 0000-0001-9046-2855


Działalność naukowa

Udział w projektach badawczych
od 2020 – „Nauka o ewolucji języka – stan badań i znaczenie dla badań nad językiem”, UMK, grant NCN (wykonawca).
2018–2019 – „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych”, IFiS PAN, grant NCN (wykonawca).
2015–2019 – „Interakcje w rozproszonych systemach poznawczych a indywidualizm metodologiczny”, IFiS PAN, grant NCN (kierownik).
2012–2013 – „Relevance of wide cognition for social intelligence. Key trends”, raport dla sieci koordynacyjnej SINTELNET: European Network for Social Intelligence (wykonawca).

Wybrane publikacje związane z kognitywistyką
- Wachowski, W. M. (2020). "What It Is Like to Be a Pickpocket". Culture & Psychology, 26(4), 907–918.
- Miłkowski, M., Clowes, R., Rucińska, Z., Przegalińska, A., Zawidzki, T., Krueger, J., Gies, A., McGann, M., Afeltowicz, Ł., Wachowski, W. M., Stjernberg, F., Loughlin, V., & Hohol, M. (2018). "From Wide Cognition to Mechanisms: A Silent Revolution". Frontiers in Psychology, 9, 2393.
- Wachowski, W. M. (2018). "Commentary: Distributed Cognition and Distributed Morality: Agency, Artifacts and Systems". Frontiers in Psychology, 9, 490.
- Piekarski, M. & Wachowski, W. M. (2018). "Artefacts as Social Things: Design-Based Approach to Normativity". Techné: Research in Philosophy and Technology, 22(3), 400–424.
- Wachowski, W. M. (2017). "Jak działają rzeczy społeczne. Poznanie, normatywność i dizajn dla mas". Avant, 8(3), 57–75.
- Afeltowicz, Ł. & Wachowski, W. M. (2015). "How far we can go without looking under the skin: The bounds of cognitive science". Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 40(53), 91–109.
- Wachowski, W. M. (2015). "Płeć kulturowa w rozproszonych systemach poznawczych – możliwości konceptualizacji". Argument: Biannual Philosophical Journal, 5(1), 135–150.
- Wachowski, W. M. (2014). "Reprezentacje zewnętrzne w sporze o eksternalizm". Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2(39), 205–227.

Wybrane wystąpienia konferencyjne
- “Distribution of Cognition: from Ecological Heuristic to Mechanistic Criterion”, 4st Avant Conference : Trends in Interdisciplinary Studies, 24–26.10.2019, University of Porto, Porto, Portugalia.
- “Normative Practices in Scientific Ecosystems”, 7th Biennial Society for Philosophy of Science in Practice Conference, 30.06–02.07.2018, Ghent University, Gandawa, Belgia.
- “Negotiating Social Affordances: Sexual Artifacts in the Film”, Social Experiences of Film / Film Experiences of Sociality. New Approaches in Film–Philosophy Conference, 14–15.06.2018, New Europe College, Bukareszt, Rumunia.
- "Gender Affordances in the Mediascape", Second International Conference on Communication and Media Studies, 16–17.11.2017, University of British Columbia, Vancouver, Kanada.
- "From interdisciplinary research to interdisciplinary publications" (wystąpienie na zaproszenie), Off the Lip 2017 : CogNovo Colloquium on Experiences and Applications of Cognitive Innovation, 16–18.08.2017, Plymouth University, Plymouth, UK.
- "Designed for Pickpockets. The Ecological Approach to (A)social Perception", 40th International Wittgenstein Symposium – Section: Theories of Perception in the Cognitive Sciences, 6–12.08.2017, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel, Austria.
- "Cognitive Engineering of Movie Making", International Conference on Moving Image and Philosophy, 7–8.07.2017, University of Porto, Porto, Portugalia.
- "Explaining the socio-cognitive mechanisms", Centre for Human Interactivity Autumn Symposium, IV edition: Social Agency and Interactivity, 14–15.09.2016, University of Southern Denmark, Odense, Dania.
- "Distributed Cognition and Mechanistic Explanation", The Workshop: Mechanistic Integration and Unification in Cognitive Science, 23–26.06.2016, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Życiorys naukowy z pełnym wykazem dorobku dostępny jest na mojej stronie internetowej