Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Witold Wachowski

dr Witold Wachowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LOGIKI I KOGNITYWISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
sites.google.com/site/wmwachowski
Konsultacje

Konsultacje stacjonarne: poniedziałek 17.05-18.05, pokój 203. Konsultacje zdalne: środa 12:00–13:00, platforma MS Teams (nazwa zespołu: Konsultacje - Witold Wachowski). Ponadto bywam dostępny w inne dni tygodnia stacjonarnie lub zdalnie, dostosowując się do dyspozycyjności zainteresowanych.

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 203
20-031 Lublin

O sobie

Zajmuję się filozofią i metodologią kognitywistyki. W roku 2022 opublikowałem monografię Poznanie rozproszone. Od heurystyk do mechanizmów (Wydawnictwo UMCS), która dobrze odzwierciedla moje wcześniejsze i obecne zainteresowania badawcze. Rozprawę doktorską pt. „Interakcje w rozproszonych systemach poznawczych a indywidualizm metodologiczny” obroniłem w 2020 r. na Uniwersytecie Warszawskim (promotor: dr hab. Marcin Miłkowski, prof. PAN, recenzenci: dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS, prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi). Założyłem i współprowadzę Projekt Avant, działający na rzecz interdyscyplinarnego rozwoju nauki i filozofii; jestem także redaktorem naczelnym czasopisma „Avant”. Od roku akademickiego 2023/24 sprawuję opiekę nad Kołem Naukowym Kognitywistyki UMCS.

 

Obszary specjalizacji i zainteresowań

filozofia kognitywistyki; społeczne badania nad nauką i techniką; ekologia poznawcza; teoria poznania rozproszonego; wyjaśnianie w kategoriach mechanizmów; koncepcja afordancji; społeczno-poznawcze badania nad dizajnem; badania nad interdyscyplinarnością; usytuowanie normatywności; przetwarzanie predykcyjne; semiotyka kulturowa; percepcja seksualna; percepcja filmowa

 

ORCID iD: 0000-0001-9046-2855


Działalność naukowa

Udział w projektach badawczych i upowszechniających naukę

2022–2023 – „Prezentacja nauki to sztuka”  program Społeczna odpowiedzialność naukiUMCS, grant MNiE (ekspert).

2020 – „Nauka o ewolucji języka – stan badań i znaczenie dla badań nad językiem”, UMK, grant NCN (wykonawca).

2018–2019 – „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych”, IFiS PAN, grant NCN (wykonawca).

2015–2019 – „Interakcje w rozproszonych systemach poznawczych a indywidualizm metodologiczny”, IFiS PAN, grant NCN (kierownik).

2012–2020 – 9 projektów upowszechniających naukę (działalność wydawnicza i konferencyjna), OBF, granty DUN MNiSW (koordynator).

2012–2013 – „Relevance of wide cognition for social intelligence. Key trends”, raport dla sieci koordynacyjnej SINTELNET: European Network for Social Intelligence, grant FP7-ICT (wykonawca).

 

Ważniejsze publikacje

- Miłkowski, M. i Wachowski, W. M. (2022). Hutchins w obronie interdyscyplinarnych badań nad poznaniem. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 72, 127–165.

- Wachowski, W. M. (2022). Poznanie rozproszone. Od heurystyk do mechanizmów. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 978-83-227-9604-7.

- Wachowski, W. M. (2021). Ekologia poznawcza jako tradycja badawcza w kognitywistyce. Argument: Biannual Philosophical Journal, 11(1), 33–53.

- Wachowski, W. M. (2020). What It Is Like to Be a Pickpocket. Culture & Psychology, 26(4), 907–918.

- Miłkowski, M., Clowes, R., Rucińska, Z., Przegalińska, A., Zawidzki, T., Krueger, J., Gies, A., McGann, M., Afeltowicz, Ł., Wachowski, W. M., Stjernberg, F., Loughlin, V., & Hohol, M. (2018). From Wide Cognition to Mechanisms: A Silent Revolution. Frontiers in Psychology, 9(2393).

- Wachowski, W. M. (2018). Commentary: Distributed Cognition and Distributed Morality: Agency, Artifacts and Systems. Frontiers in Psychology, 9(490).

- Piekarski, M. & Wachowski, W. M. (2018). Artefacts as Social Things: Design-Based Approach to Normativity. Techné: Research in Philosophy and Technology, 22(3), 400–424.

- Wachowski, W. M. (2017). Jak działają rzeczy społeczne. Poznanie, normatywność i dizajn dla mas. Avant, 8(3), 57–75.

Wachowski, W. M. i Hensel, W. M., red. (2015). Thinking with Hands, Eyes, and Things. Numer tematyczny Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 41(54).

- Afeltowicz, Ł. & Wachowski, W. M. (2015). How far we can go without looking under the skin: The bounds of cognitive science. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 40(53), 91–109.

- Wachowski, W. M. (2015). Płeć kulturowa w rozproszonych systemach poznawczych – możliwości konceptualizacji. Argument: Biannual Philosophical Journal, 5(1), 135–150.

- Wachowski, W. M. (2014). Reprezentacje zewnętrzne w sporze o eksternalizm. Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2(39), 205–227.

 

Wybrane wystąpienia konferencyjne i inne

- (z Michałem Piekarskim) “Controlled anxiety: the role of sound in perception of horror movies. Predictive processing approach”, multidyscyplinarne sympozjum Living in the Soundscape: From Cognitive to Cultural Approaches and Back, 2–3.06.2023, Uniwersytet Śląski, Katowice.

- „Myślenie za pomocą rąk, oczu i rzeczy. Edukacja w świetle kognitywistyki kulturowej” (wykład na zaproszenie), konferencja Edukacja, ciało, pismo z cyklu Horyzonty Edukacji, 14–17.12.2022, Młyny Rothera, Bydgoszcz; organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Kultury Pozytywka.

- “Art as a (Fighting) Cognitive System: Distribution, Prediction and Opposition”, the sixth KISMIF International Conference DIY Cultures, Sustainability and Artistic Ecosystems, 13–16.07.2022, Uniwersytet w Porto, Porto, Portugalia.

- (online) “Flowers to hide. The cognitive ecology of a disoriented city”,  Philosophy of the City Now: Around the World in 24 Hours Conference, 17.05.2021, Uniwersytet w Twente, Holandia (instytucja organizująca).

- “Distribution of Cognition: from Ecological Heuristic to Mechanistic Criterion”, 4st Avant Conference : Trends in Interdisciplinary Studies, 24–26.10.2019, Uniwersytet w Porto, Porto, Portugalia.

- “Normative Practices in Scientific Ecosystems”, 7th Biennial Society for Philosophy of Science in Practice Conference, 30.06–02.07.2018, Uniwersytet w Gandawie, Gandawa, Belgia.

- “Negotiating Social Affordances: Sexual Artifacts in the Film”, Social Experiences of Film / Film Experiences of Sociality. New Approaches in Film–Philosophy Conference, 14–15.06.2018, Kolegium Nowej Europy, Bukareszt, Rumunia.

- "Gender Affordances in the Mediascape", Second International Conference on Communication and Media Studies, 16–17.11.2017, Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej, Vancouver, Kanada.

- "From interdisciplinary research to interdisciplinary publications" (wystąpienie na zaproszenie), Off the Lip 2017 : CogNovo Colloquium on Experiences and Applications of Cognitive Innovation, 16–18.08.2017, Uniwersytet w Plymouth, Plymouth, Wielka Brytania.

- "Designed for Pickpockets. The Ecological Approach to (A)social Perception", 40th International Wittgenstein Symposium – Section: Theories of Perception in the Cognitive Sciences, 6–12.08.2017, Austriackie Towarzystwo Ludwiga Wittgensteina, Kirchberg am Wechsel, Austria.

- "Cognitive Engineering of Movie Making", International Conference on Moving Image and Philosophy, 7–8.07.2017, Uniwersytet w Porto, Porto, Portugalia.

- "Explaining the socio-cognitive mechanisms", Centre for Human Interactivity Autumn Symposium, IV edition: Social Agency and Interactivity, 14–15.09.2016, Uniwersytet Południowej Danii, Odense, Dania.

- "Distributed Cognition and Mechanistic Explanation", The Workshop: Mechanistic Integration and Unification in Cognitive Science, 23–26.06.2016, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

 

Życiorys naukowy z pełnym wykazem aktywności i dorobku dostępny jest na mojej stronie internetowej