Koło Naukowe Estetyków

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Instytut Filozofii UMCS, Collegium Humanicum
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 p. 05
20-031 Lublin

Kontakt:
estetycy@wfis.umcs.lublin.pl
Facebook

Opiekun: 
prof. dr hab. Teresa Pękala

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/005/2013