Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Rafał Czekaj

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY
Telefon
81 537 54 85
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Środa, godz. 16.10-16.40; pok. nr 235


Czwartek, godz. 16.30-18.00; pok. nr 235

Adres

Collegium Humanicum, Wydział Filozofii i Socjologii, pok. nr 235
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-033 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze: estetyka filozoficzna i społeczne konteksty praktyk artystycznych.


Działalność naukowa

ORCID

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-3214-5602
 
ResearchGate:
 
https://www.researchgate.net/profile/Rafal-Czekaj
 

 

PUBLIKACJE

Książki:

Artykuły:

 • Writing Poetry after Bucha or on the Expression of the Inexpressible, w:"Art Inquiry. Recherches sur les arts", Vol. 25 (2023), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2023, str. 335-344
 • Unity of Art in Adorno's Aesthetic Theory, w: "Art Inquiry. Recherches sur les arts", Vol 24 (2022): Art: integration and Dispertion, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2022, str. 39-50
 • Estetyka jako teoria krytyczna. Filozofia Filozofia sztuki Theodora W. Adorna, w: "Śląskie Studia Polonistyczne", nr 2(20), 2022, str. 1-12
 • Estetyczne formy dzielenia wspólnego świata, w: Dystynkcje estetyczne. Wyróżnienie i wykluczenie, T. Pękala (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, str. 239-250
 • Regimes of Identification of Art, w: "Art Inquiry. Recherches sur les arts", Vol 21: Why do we need the concept of “art”?, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2019, str. 59-67
 • Historie czytane wstecz i z powrotem. O preposteryczności sztuki, w: Zapomniana sztuka. Sztuka pamiętania, T. Pękala (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, str. 191-198
 • Porządki interpretacyjne sztuki, w: Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce, T. Pękala (red.), Wydawnctwo UMCS, Lublin 2018, str. 209-218
 • Là où Adorno rencontre Witkacy. Quelques motifs philosophiques commun, w: S.I. Witkiewicz artiste transversal, hier et aujourd'hui, A. Wojda, M. Sitek, S. Fiszer (red.), Nancy, PUN - Éditions Universitaires de Lorraine, 2018, ISBN : 978-2-8143-0509-0, str. 167-178
 • Where Adorno Meets Witkacy. Common Philosophical Themes, w: Witkacy. Logos and the Elements, T. Pękala (red.), ISBN978-3-631-69950-8, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017, str. 197-204
 • Adorno and practically useless art, or autonomy instead of avant-garde, w: "Art Inquiry. Recherches sur les arts", Vol. XIX (XXVIII) Avant-garde and avant-gardes, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2017, str. 121-130
 • Autonomia sztuki w teorii estetycznej Adorna, w: Przestrzenie autonomii - sztuka, filozofia, kultura, T. Pękala (red.), Wydawcnictwo UMCS, Lublin 2017, str. 153-162
 • Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha4 w Lublinie, (A. Ziętek współautorka) w: Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, J. Hausner, I. Jasińska, M. Lewicki, I, Stokfiszewski (red.), ISBN 978-83-65369-58-1, Warszawa 2016, str. 241-260
 • Inicjatywa sąsiedzka „Kultura na Sielcach”, (A. Ziętek współautorka) w: Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, J. Hausner, I. Jasińska, M. Lewicki, I, Stokfiszewski (red.), ISBN 978-83-65369-58-1, Warszawa 2016, str. 343-362
 • Estetyka i polityczność sztuki, w: Teatr, teatralizacja, performatywność, T. Pękala (red.), Lublin, 2016, str. 393-404
 • Aesthetics and the Political Turn in Art., w:„Art Inquiry”, vol. XVII (XXVI), 2015, str. 83-92
 • Tam, gdzie Adorno spotyka Witkacego, w: Witkacy w kontekstach, T. Pękala (red.), Lublin 2015, str. 159-170
 • Krytyczne muzeum sztuki, w: T. Pękala (red.), Powrót modernizmu?, ISBN  978-83-7784-316-1, wyd. UMCS, Lublin 2013, str. 146-155
 • Sztuka wkracza na rewiry – polityka jako rzemiosło artystyczne [w:]S. Hejno (red.), Rewiry. Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, ISBN 978-83-62495-23-8, wyd. Episteme, Lublin 2012, str. 15-21
 • Eksploracja pytania o możliwość nowej estetyki, w: (Od)nowa – znowu – na nowo. Rekapitulacja, J. Wach, Ł. Janicki (red.), Wyd. UMCS, Lublin, 2012, str. 71-78
 • Treść sztuki w teorii estetycznej Adorna, w: Materia sztuki, M. Ostrowicki (red.), Universitas, Kraków 2010, str. 379-390
 • Pukać i nasłuchiwać. Adorno o społeczeństwie, sztuce i tradycji, w:Zeszyty Naukowo-Artystyczne ASP „Dyskurs”nr 7/2008, str. 75-88
 • Duch sztuki i obietnica nie do spełnienia. W poszukiwaniu pozytywnych konkluzji „Teorii estetycznej” Adorna, „Sztuka i Filozofia”, t. 28, 2006, str. 151–163

Recenzje:

 • Erudyta na szańcach kultury masowej [U. Eco, Po drugiej stronie lustra i inne eseje, przeł. J. Wajs, Wyd. W.A.B., Warszawa 2012], w: „Akcent”, nr 3 (133), 2013, str. 140-142
 • Estetyka na ławie oskarżonych [M. A. Potocka, Estetyka kontra sztuka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2007], w: „Rita Baum”, nr. 12, 2008, str. 157-159

 

KONFERENCJE:

 

 • XII Zjazd Filozoficzny, 11-16.09. 2023, Łódź. Referat: Transcendentalizm sztuki. W. Worringer i Th. W. Adorno.
 • Parergon jako metafora współczesnego świata, 29.05-01.06 2023, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, Zakopane. Referat: Parergon jako determinanta znaczenia
 • Myślenie estetyczne, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury,UMCS, 27-30 maja 2022 r., Zakopane. Referat: Myślenie estetyczne
 • Dystynkcje estetyczne - wyróżnienie i wykluczenie, Zakład Estetyki UMCS, 31.05-03.06 2019, Zakopane. Referat: Estetyczne formy dzielenia wspónego świata.
 • Zapomniana sztuka. Sztuka Pamiętania, Zakład Estetyki UMCS, Zakopane, 25-28 maja 2018 roku.Referat: Historie czytane wstecz i z powrotem. O preposteryczności sztuki. 
 • Awangarda i Awangardy, ogólnopolska konferencja organizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 14–15 listopada 2017 roku. Referat: Adorno i praktycznie bezużyteczna sztuka, czyli autonomia zamiast awangardy
 • Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce, Zakład Esgtetyki UMCS, Zakopane, 1-4 czerwca 2017. Referat: Porządki interpretacyjne sztuki.
 • Witkacy artiste transversal, hier at aujourd'hui, Francuski Instytut Kultury Polskiej,  Université de Nancy II, Francja, 17 marca 2017. Referat: Where Adorno Meets Witkacy. Common Philosophical Themes.
 • Przestrzenie autonomii - sztuka, filozofia, kultura, Zakład Estetyki UMCS, Zakopane, 2-5 czerwca 2016. Referat: Autonomia sztuki w teorii estetycznej Th. W. Adorna.
 • Revisions of Modern Aesthetics, The University of Belgrade and the Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts, Belgrad, Serbia, 26-28 czerwca 2015. Referat: Aesthetics and Political Turn in Art
 • Teatr, teatralizacja, performatywność, Zakład Estetyki UMCS, Zakopane, 28-31 maja 2015. Referat: O sztukach produkujących skutek.
 • 2. Konferencja z cyklu „Kultura i rozwój” organizowana przez Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, 25 listopada, 2014. Referat: Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4 – studium przypadku.
 • Ogólnopolska Konferencja Witkacy w kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki, UMCS, Zakopane, 22-25 maja, 2014. Referat: Tam gdzie Adorno spotyka Witkacego – wspólne motywy filozoficzne.
 • Ogólnopolska Konferencja Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału kulturowego, Uniwersytet Śląski, Cieszyn 29.04.2014, referat: Sztuka polityczna w przestrzeni miasta. Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie.
 • Ogólnopolska Konferencja Estetyka w przestrzeni społecznej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 12-13 maja 2014. Referat: Polityczny charakter praktyk artystycznych.
 • International Interdisciplinary Conference on Social Innovation, Mykolas Romeris University Research Days 2013, Wilno 09-10.10.2013 (referat:  Critical Museum of Art).
 • 19. International Congress of Aesthetics – Aesthetics In Action, Kraków, 21-21.07.2013, referat: A Concept of Aesthetics – Adorno and Rancière.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Arts and Ethics, Trinity Western University, Langley, Kanada, 17-18 października 2012, referat: Ethical Motivations in Art: Theory and Practice.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Estetyka jako narracja i metanarracja, Gdańsk, 27-28 września, 2012, referat: Zwrot performatywny w kulturze i sztuce)
 • IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17-21 września 2012, referat: Dialektyka piękna i brzydoty w teorii estetycznej Adorna.
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Polityczne konteksty sztuki, Kazimierz Dolny, 13-14 września 2012, referat: Jacques Rancière i polityczność sztuki.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Powrót modernizmu?, Kazimierz Dolny, 19-20 kwietnia 2012, referat: Krytyczne muzeum sztuki
 • I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Wspólne drogi”, Lublin, 19-20 maja 2011, referat: Pytanie o możliwość nowej estetyki.
 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 15-20 września 2008, referat: Dzieło sztuki a zaangażowanie w teorii estetycznej Adorna.
 • XXXIV Ogólnopolska Konferencja Estetyczna Materia w sztuce, Kraków – Przegorzały, 19 – 21 maja 2008, referat: Treść sztuki w teorii estetycznej Adorna.