Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Gil

dr Grzegorz Gil
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Telefon
815376031
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżur w sesji letniej: środas 8:00-9:30


Contact hours in the summer semester: Wednesday 8:00-9:30, room 5.46
Skype: greg_gil


Twitter: @gilgrzegorz
Academia profile


Autor podcastu GPS - Globalny Punkt Spojrzenia w Radio Lublin oraz na Spotify

Adres

Głęboka 45
20 - 612 Lublin

O sobie

WYKSZTAŁCENIE: doktor nauk politycznych ("Upadanie państwa w pozimnowojennym środowisku międzynarodowym", 2010); magister stosunków międzynardowych (tytuł pracy: "Afrykańskie państwa upadające", 2005).

OBSZARY BADAWCZE:

 • niestabilność polityczna, państwa upadłe, dysfunkcjonalne i postkonfliktowe (fragile and conflict affected states, FCAS);
 • przemoc polityczna i terroryzm;
 • bezpieczeństwo zbiorowe (ONZ) i reżim użycia siły;
 • misje pokojowe, międzynarodowe budowanie państwa, budowanie narodu;
 • stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, #Brexit;
 • polityka zagraniczna Australii;
 • dyplomacja sportowa;
 • debaty oksfordzkie, mapy alternatywne.

GŁÓWNE PUBLIKACJE:

I. Artykuły:

 • Ewolucja funkcji państwa w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym, [w:] Późnowesfalski ład międzynarodowy, red. K. Marzęda, M. Pietraś, Lublin 2008, s. 372–381;
 • Kryzys w Jemenie – przypadek państwa upadającego, „Stosunki Międzynarodowe/International Relations” 2010, nr 3-4 (t. 42), s. 187-204;
 • Stabilność i dysfunkcjonalność państw Pacyfiku, [w:] Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2010, s. 41-67;
 • Upadanie państwa w Afryce – mit czy rzeczywistość?, "Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne" 2011, t. II, s. 129-142;
 • Dynamika państwowości w Azji Południowej, [w:] Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, red. J. Nakonieczna, J. Zajączkowski, Warszawa 2011;
 • Państwa upadające jako źródło zagrożeń asymetrycznych, [w:] Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, red. J. Dobrowolska-Polak, Poznań 2011, s. 123-144;
 • Upadanie państwa w Ameryce Łacińskiej – kazus Kolumbii, [w:] Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, red. K. Krzywicka, Lublin 2012, s. 111-127;
 • Sekurytyzacja upadania państwa po zimnej wojnie, [w:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. A. Mania, R. Kłosowicz, Kraków 2012, s. 25-38;
 • Dysfunkcjonalność państwa jako kategoria analityczna: próba kwantyfikacji i krytyka, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietraś, Warszawa 2013, t. II, s. 185-204;
 • Regionalizm w dziedzinie bezpieczeństwa – stan obecny i perspektywy, [w:] Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, red. M. Chorośnicki et al., Kraków 2013, s. 405-420;
 • Ekonomika międzynarodowego budowania państwa: Timor Leste i Wyspy Salomona, [w:] Między dialogiem a konfliktem. Współczesne stosunki międzynarodowe na kontynencie azjatyckim, red. J. Marszałek-Kawa, E. Kaja, Toruń 2015, s. 294-320;
 • Doubletake: Is Ukraine a Failed State, "New Eastern Europe" 2015, No 3-4, s. 97-103;
 • Reżim użycia siły w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym, [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. Stadmuller, Ł. Fijałkowski, Warszawa 2015, s. 39-57, tekst online;
 • Prospects for post-conflict (de)stabilisation of Libya, "TEKA of the Commission of Political Science and International Affairs" 2015, (ed. by G. Gil, K. Stachurska-Szczesiak), nr 10/1, s. 53-70, tekst online;
 • Prawo okupacji a międzynarodowe budowanie państwa: mój przyjaciel wróg, "Studia Prawnicze" 2016, numer 4, Instytut Nauk Prawnych PAN, s. 7-38, tekst online;
 • The Obama administration's state-building in Afghanistan, "TEKA of the Commission of Political Science and International Affairs" 2017, nr 12/2, s. 85-103, tekst online;
 • Legitymacja w operacjach budowania państwa po 1990 r., [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski, red. M. Pietrasiak, J. Ciesielska-Klikowska, S. Kosmynka, Warszawa 2017, s. 93-112;
 • Somalia: państwo, którego nie ma, "Miesięcznik Znak" 2018, nr 753, s. 36-45, tekst online;
 • Państwo upadłe (Humpty Dumpty), [w:] Państwo w czasach zmiany, red. M. Pietraś, I. Hofman, S. Michałowski, Lublin 2018, s. 269-286, tekst online;
 • Brexit, [w:] Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe, red. J. Barcz, Z. Czachór, Warszawa 2019, s. 89-93, tekst online.
 • ASEAN in a Changing World. Introduction (razem z A. Ziętek), [w:] ASEAN in a Changing World, A. Ziętek, G. Gil (eds.), Berlin 2021, s. 7-21;
 • ASEAN and the EU: From pupil to strategic partner?, [w:] ASEAN in a Changing World, A. Ziętek, G. Gil (eds.), Berlin 2021, s. 219-243, tekst online;
 • Terroryzm współczesny, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2021, s. 529-561;
 • Subwersja w polityce (nie)bezpieczeństwa w Europie Wschodniej: wybrane problemy, "Wschód Europy" 2021, vol. 7, nr 2, s. 29-44, tekst online;
 • Rola, pozycja i status państwa w stosunkach międzynarodowych, [w:] Encyklopedia stosunków międzynarodowych, Warszawa 2023 (w druku).

II. Monografie:

 • Upadanie państwa w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie, Lublin 2015 (State failure in international relations after the cold war), spis treści.

WYKŁADY, KOMENTARZE, PODKASTY ONLINE:

DYDAKTYKA (sylabusy dostępne w kampusie wirtualnym):

 • Międzynarodowe stosunki polityczne (International political relations) - ERASMUS PLUS (winter term),
 • Failing states in international relations - ERASMUS PLUS (spring term),
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa (International security systems),
 • Międzynarodowe operacje humanitarne (International humanitarian operations),
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze w regionie Pacyfiku (International economic relations in Asia-Pacific),
 • Historia najnowsza regionu Pacyfiku (The modern history of the Asia-Pacific region),
 • Cywilizacja i kultura w regionie Pacyfiku (Civilisation and culture in the Asia-Pacific region),
 • Polityka zagraniczna Australii (Foreign policy of Australia),
 • Stosunki międzynarodowe w Afryce (International relations in Africa),
 • Zagraniczna polityka ekonomiczna (Foreign economic policy),
 • Law of international organisations - ERASMUS PLUS (spring term).

Działalność naukowa

WYBRANE AKTYWNOŚCI ORAZ FUNKCJE:

 • członkostwo: Europejskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (EISA), Polskie Towarzystwo Studiów Miedzynarodowych (PTSM), ekspert "TEAM EUROPE" przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (od 2017 r.);
 • redaktor pomocniczy "ANUARIO LATINOAMERICANO - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales" (2016-2019);
 • członek Rady Wydziału Politologii (2016-2019);
 • opiekun Koła Naukowego Debat Oksfordzkich UMCS;
 • juror w cyklu Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich (AMPDO);
 • członek Rady Naukowej AMPDO.

WIZYTY STUDYJNE:

 • Stockholm International Peace Research Institute - June 2013;
 • European Parliament in Brussels - September 2013;
 • London School of Economics and Political Science - September 2014;
 • United Nations Office at Geneva (UNOG), International Committee of the Red Cross (ICRC) - September 2015;
 • North Atlantic Treaty Organization (NATO) - September 2016;
 • European Commission - November/December 2022.