Koło Naukowe Architektury Informacji

 Cele Koła:

  • poszerzanie wiedzy z zakresu architektury informacji,
  • popularyzacja architektury informacji oraz upowszechnianie wiedzy o korzyściach społecznych płynących z jej wykorzystania,
  • nabywanie nowych umiejętności obsługi i wykorzystywania narzędzi informacyjnych,
  • zachęcanie studentów i doktorantów do prowadzenia badań i działalności naukowej przyczyniającej się do rozwoju architektury informacji.

Siedziba Organizacji:
Wydział Filologiczny UMCS
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Kontakt:
knai@umcs.pl
Instagram: @knai_umcs
Facebook
www.knai.pl

Opiekun:
dr Anna Sawa

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/171/2021