Koło Naukowe Amatorów Antyku UMCS

Cele:

  • promocja historii starożytnej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów antycznego Rzymu.
  • umożliwianie studentom różnych kierunków rozwijania pasji i zainteresowań badawczych w zakresie historii (wykonywanie replik artefaktów drogą łączenia umiejętności praktycznych z wiedzą teoretyczną, konserwacja sprzętu, ćwiczenia do pokazów musztry i walk gladiatorów)
  • podejmowanie prób aktywności w zakresie archeologii eksperymentalnej we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma” oraz Stowarzyszeniem „Legio XXI Rapax”,
  • przygotowanie materiałów do publikacji z okazji 20 rocznicy powstania i działalności koła
  • działalność edukacyjna w zakresie historii starożytnej (lekcje żywej historii i pokazy w szkołach),
  • rozwijanie współpracy oraz integracja środowiska historyków i archeologów poprzez wspólne przedsięwzięcia (pokazy, konferencje, warsztaty),
  • promocja Instytutu Historii oraz Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej poprzez udział rekonstruktorów w największych europejskich eventach archeologicznych.


Projekty:

  • I. „20 lat z antykiem” – przygotowanie publikacji na temat historii i profilu aktywności Koła Amtorów Antyku UMCS

  • II. „Aktywni w ruchu” - udział w międzynarodowych i krajowych eventach archeologicznych i warsztatach rekonstruktorskich w Koblencji, Rzymie, Roemerstad, Kalkriese, Carnuntum Pruszkowie, Niepołomicach, Krzemionkach Opatowskich, Nowej Słupi
  • III. „Antyk wiecznie żywy!” – popularyzacja antyku poprzez lekcje szkolne, pogadanki, prezentacje etc. 

Siedziba Organizacji: 

Instytut Historii UMCS
ACK Chatka Żaka p.1
ul. Radziszewskiego 16
21-031 Lublin

Kontakt:
E-mail: amatorzyantyku@gmail.com
F
acebook 

Prezes:
Mariusz Myśliwski
 

Opiekun:
dr hab. Dariusz Słapek prof. nadzw. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/023/2013