Koło Naukowe Amatorów Antyku UMCS

Cele:

 • promocja Instytutu Historii oraz Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej,
 • współpraca oraz integracja środowiska historyków i archeologów, która wielokrotnie zaowocowała współpracą naukową (pokazy, organizacja konferencji),
 • umożliwianie studentom rozwijania swoich pasji i zainteresowań badawczych,
 • działalność popularyzatorska historii starożytnej,
 • przyczynianie się do rozwoju archeologii eksperymentalnej,
 • działalność edukacyjna w zakresie historii starożytnej,
 • organizacja lekcji żywej historii.

Projekty:

 • Koblenz Historienspiele:
  • udział w Międzynarodowym festiwalu „Koblenz Historienspiele” w Koblenz, Niemcy,
  • prezentacja prowadzonych projektów badawczych, zwłaszcza projektu „Legio XXI Rapax”,
 • „Kanon mody i urody rzymskiej”:
  • projekt realizowany corocznie,
  • prowadzenie warsztatów „Kanon mody i urody rzymskiej” na VI Warsztatach historyczno-artystycznych „Wielka wyprawa” realizowanych w Muzeum Hutnictwa Starożytnego w Pruszkowie,
 •  III Circenses Flammante:
  • coroczny projekt,
  • udział w III Circenses Flammantes - Płomiennych Igrzyskach w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim,
  • prezentacja rekonstrukcji świata barbarzyńskiego,
 • „Dymarki Świętokrzyskie”:
  • coroczny projekt,
  • udział, jako jedna z najważniejszych grup, oraz prezentacja wyników prowadzonego projektu naukowego na „Dymarkach Świętokrzyskich” w Nowej Słupii.

Siedziba Organizacji: 
ACK UMCS „Chatka Żaka”
ul. Radziszewskiego 16 p. 01
20-036 Lublin

Kontakt:
knaa.umcs@gmail.com
Facebook 

Opiekun:
dr hab. Dariusz Słapek prof. nadzw. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/023/2013

  Autor
  Marta Wolińska