Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dariusz Słapek

dr hab. Dariusz Słapek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT HISTORII, KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ
Funkcje
Dyrektor Instytutu
Telefon
81 537 26 88
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pok. 304, NOWA HUMANISTYKA (III p.)


środa: 8.15-9.15


czwartek: 8.15-9.15


W sytemie Microsoft teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4b41544c05024589bf9f49ec0f01f56e%40thread.tacv2/conversations?groupId=f77b4f23-1dc5-4bfd-919c-ed617ae0efd0&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Adres

pl.Marii-Curie Skłodowskiej 4a
Lublin

O sobie

Urodzony 29.07.1961 roku w "specyficznie urokliwym" Ostrowcu Świętokrzyskim. Absolwent równie uroczego II LO im. Joachima Chreptowicza. Zafascynowany antykiem, po ukończeniu studiów historycznych w UMCS związany z Zakładem Historii Starożytnej UMCS i „nową małą ojczyzną” – nadobnym Lublinem. Ociekający krwią doktorat pt. „Rola polityczna igrzysk gladiatorskich w okresie schyłku republiki rzymskiej” obroniony w roku 1994, udostępniony szerszej publice w formie monografii „Gladiatorzy i polityka. Igrzyska gladiatorskie późnej republiki rzymskiej, Wrocław 1995, w serii „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej”. Wdzięczny uczeń Wspaniałego Mistrza, Profesora Tadeusza Łoposzki, współpracownik nieodżałowanej pamięci Profesora Lesława Morawieckiego. W dionizyjskiej wizji świata ciągle zauroczony wspaniałością widowisk rzymskich, acz, czuły na niedole ich bezpośrednich uczestników – niewolników, im także poświęcający sporo badawczej uwagi. Uczestnik sporej liczby naukowych sympozjonów. Szczęśliwy, bo swe prywatne zainteresowania sportem, przełożył na „Sport i widowiska w świecie antycznym”. Sport staje się dla niego szczególnym obiektem zainteresowania, choć, niestety, tylko naukowego. Nadmiar energii kanalizuje jednak (po "sportowej" habilitacji) w roli Dyrektora Instytutu Historii oraz twórcy Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu. W efekcie kierowanego przez niego projektu powstało największe polskie wirtunalne muzeum sportu - Wirtualne Muzeum Akademickiego Związku Sportowego. Redaguje serię wydawniczą pt. "Moje lubelskie sportowe wspomnienia i zapomnienia...". Angażuje się także w dzialalność Stowarzyszenia Historyków Starożyności (sekretarz generalny). W miarę możliwości wspiera ukochanych Amatorów Antyku - byłych studentów i seminarzystów - działających w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Popularyzacji Antyku Hellas et Roma (honorowy przew. teogż).

Członek:

 • Polska Akademia Olimpjska
 • Stowarzyszenie Historyków Starożytności
 • Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Komisja ds. Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Działalność naukowa

Profil badań: agonistyka grecka, widowiska rzymskie, niewolnictwo epoki schyłku republiki rzymskiej, recepcja antyku

Nagrody i wyróżnienia: Nagroda Ministra za monografię "Gladiatorzy i polityka" (seria humanistyczna Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1995); Srebrny Krzyż Zasługi, Medal KEN, zwycięstwo w konkursie na książkę historyczną roku 2010 portalu historia.org.pl za książkę: Sport i widowiska w świecie antycznym, Kraków, Warszawa 2010; Srebrny Wawrzyn Olimpijski, nagroda Polskiego Komitetu Olimpijskiego w kategorii literatura naukowa za lata 2009-2012. Złoty Krzyż Zasługi w 2017 r. W 2018 roku Stowarzyszenie Historyków Starożytności wyróżniło D. Słapka nagrodą za popularyzację wiedzy o antyku. 

 

Wykaz publikacji:

Monografie:

 1. Rzymian historie sekretne, Lublin 1993, ss.110.
 2. Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej republiki rzymskiej, Wrocław 1995, ss.225 ((rec. M. Avenarius, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, CXXX, 2000, s. 814-815; N. Rogosz, „Już w starożytnym Rzymie….”, Wiedza i Życie, 1, 1997, s. 81; Tenże, Eos, LXXXV, 1997, s. 320; Polityka, 24 (2041), 1996, s. 54; Rzeczpospolita 6 (3959), 1995, s. 24; "Gladiatorzy i polityka: igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej", Dariusz Słapka, Wrocław 1995 : [recenzja]. Archeologia Żywa 1997, 2, 2 , s. 38).
 3. Sport i widowiska w świecie antycznym, Kraków-Warszawa 2010, ss. 799 ((rec. P. Madejski, Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne 16, 2010, s. 203-205, M. Rotkiewicz, Sport Wyczynowy. Kwartalnik Teoretyczno-Metodyczny 48, 4, 2010, s. 187-191; N. Rogosz, Res Historica, 32, 2011, s. 170-179; A.S. Kozlov, Novyj kompendium o sostiazatielnych formach antićnoi kultury, Izviestia. Ural University Journal, series 2 Humanities and Arts 2012, nr. 4 (108), s. 272-278 (Известиa уральского федерального университета.). L. Mrozewicz, Studia Europaea Gnesnensia, 3, 2011, 279-282; J. Jundził, Kultura, edukacja, rodzina, gender studiem. Antyk-Polska, red. B. Stawoska-Jundziłł, Bydgoszcz 2011, s.237-241). 
 4. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, Lublin 2010 (współredakcja)
 5. Historia starożytna - eksperyment i rekonstrukcja w rozwoju dyscypliny i promocji epoki, Lublin 2012 (redakcja)
 6. Bibliografia historii lubelskiego sportu, Lublin 2013, ss. 132 (współautor E. Zielińska)
 7. Lucius Cornelius Sulla – history nad tradition, Lublin 2013, (współredakcja I. Łuć)
 8. Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, Lublin 2015 (współred. K. Amielańczyk, A. Dębiński)
 9. Marcus Antonius – history and tradition, Lublin 2016, (współred. I. Łuć)
 10. Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje, red. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2017.
 11. Spartacus - History and Tradition, ed. D. Słapek, Lublin 2018.
 12. Lubelscy olimpijczycy,Lublin 2018, (współautorzy M. Powała - Niedźwiecki, P. Markiewicz)
 13. Olimpijczycy Lubelszczyzny, Lublin 2019 (współautorzy M. Powała - Niedźwiecki, P. Markiewicz)
 14. Tadeusz Łoposzko (1924-1994). Uczony. Nauczyciel. Człowiek" (współautor H. Kowalski).

Wybrane artykuły i rozprawy:

 1. 1985. „Geneza i charakter igrzysk gladiatorskich w Rzymie w okresie republiki”, Annales UMCS, sectio F, vol. XL, 3, s. 46-63.

 2. 1988. „Status społeczny gladiatorów w okresie schyłku republiki rzymskiej”, w: Człowiek wobec problemów cywilizacji, Lublin, s. 56-64.

 3. 1989. „Gladiator w obozie Publiusza Klodiusza?” Eos LXXVII, s. 275-287. (współautor T. Łoposzko).

 4. 1991. „Igrzyska gladiatorskie w Rzymie i ich obraz w "Quo vadis" H. Sienkiewicza”, w: Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja, red. Lecha Ludorowskiego, Lublin, s. 209-221. 

 5. 1992. „Termin lanista u Cycerona”, Antiquitas. Acta Universitatis Wratislaviensis XVI, s. 141-154.

 6. 1992. „Munus, ludus czy spectaculum gladiatorum? Terminologia igrzysk gladiatorskich schyłku republiki rzymskiej”, w: Księga pamiątkowa dla uczczenia 40-letniej pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Marii Jaczynowskiej, Toruń (Historia. AUNC XXVII), s. 59-66.

 7. 1992. „Gladiatorzy na denarze Tytusa Didiusza”, Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne 1, s. 26-31.

 8. 1993. „Charakter i rola naumachii w rozwoju igrzysk gladiatorskich”, w: red. J. Jundziłł, Morze w imperium Rzymu, Bydgoszcz, s. 161-175.

 9. 1993. “Przestępcy na arenach w republice rzymskiej”, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis 34, 1, s. 35-47.

 10. 1994. „Udział gladiatorów w oddziałach zbrojnych Katyliny”, Annales UMCS, sectio F, XLIX, s. 39-51. 

 11. 1995. „Retiarii – symbolika morska w igrzyskach gladiatorskich”, w: red. J. Rostropowicz, Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian, Opole, s. 197-202. 

 12. 1995. „Rok 105 p.n.e. w rozwoju igrzysk gladiatorskich w republikańskim Rzymie”, w: red.: A. Kunisz, W 2500-lecie powstania Republiki Rzymskiej. Studia historyczne, Katowice, s. 110-124. 

 13. 1995. „Retiarii – elementy morskie w rzymskich amfiteatrach?”, Annales UMCS, sectio F, L, s. 31-43.

 14. 1995. „Aspekt militarny początkowej fazy rozwoju igrzysk gladiatorskich w Rzymie”, w: red. E. Dąbrowa, Pod znakami Marsa i Aresa, Kraków (Prace Historyczne. ZNUJ MCLXVI, z. 117), s. 43-52.

 15. 1996. „Damnatio ad bestias w rozwoju venationes okresu schyłku republiki rzymskiej”, w: red. M. Kuryłowicz, H. Kowalski, Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Lublin, s. 127-143.

 16. 1997. „Detektoryści” w Wielkiej Brytanii – czyli sporów amatorów z profesjonalistami ciąg dalszy”, Lubelskie Wiad. Numizmat., 6, s. 42-50.

 17. 1998. „Senatus consultum z 65 roku p.n.e. wobec pogrzebowych igrzysk Cezara, w: red. M. Kuryłowicz, A. Dębiński, Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie, Lublin, s. 151-173.

 18. 1998. „Bustuarius gladiator- mit pierwszego gladiatora”, w: red. L. Morawiecki, Graecorum et Romanorum memoria I, Lublin, s. 115-131(Res Historica 5)

 19. 1998a. „Bustuarius gladiator – ein Mythos des ersten Gladiators?”, Pomoerium. Studia et comentarii ad orbem classicum spectantia 3, s. 37-50.

 20. 1999. Egipska ryba i … rzymskie igrzyska pogrzebowe? w: red. M. Haponiuk, M. Rajewski, Wokół antropologii kulturowej, Lublin, s. 171-186.

 21. 1999. „Natura horret vacuum. Rzymianki na arenach amfiteatrów”, w: red. J. Jundziłł, Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w starożytności i średniowieczu, Bydgoszcz, s. 159-182.

 22. 2000. „Źródła agonistyki”, w: Wielka historia świata, 600-330 p.n.e., Kraków , s. 145-151

 23. 2001. „Miejsca uprawiania prostytucji w prawie i obyczajach rzymskich przedchrześcijańskiego Rzymu”, w: red.: M. Kuryłowicz, H. Kowalski, Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin, s. 169-180.

 24. 2001. „Krwawe igrzyska. Mity i rzeczywistość”, w: Wielka historia świata, 44 p.n.e.-285 n.e., Kraków, s. 183-190.

 25. 2002. „Prostytucja grobowa w starożytnym Rzymie. Sacrum czy profanum?” w: red. L. Morawiecki, Graecorum et Romanorum memoria II, Lublin, s. 125-141 (Res Historica 14)

 26. 2002. „Dzieci w świecie widowisk rzymskich”, w: red. J. Jundziłł, Dziecko w rodzinie i spoleczeństwie. Starożytność – średniowiecze, T.I., Bydgoszcz, s. 125-142.

 27. 2004. „Amfiteatr w mieście rzymskim. Pępek świata czy peryferium?, w: red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Miasto w starożytności, Poznań, s. 397-420.

 28. 2004. „Gladiatorzy z Kyzikos – niewolnicy okresu III wojny domowej w Rzymie wobec idei wolności”, w: red. L. Morawiecki, P. Berdowski, Ideologia i propaganda w starożytności, Rzeszów, s. 319-340.

 29. 2005. „Niewolnicy w przebraniu wolnych. Teatr czy droga do wolności?”, w: red. M. Kuryłowicz, H. Kowalski, Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, Lublin, s. 317-332.

 30. 2006. „Venationes epoki republiki rzymskiej: sacrum czy profanum?”, w red.: L. Kostuch i K. Ryszewskiej, Zwierzę jako sacrum w pradziejach i w starożytności, T.2., Kielce, s. 137-150.

 31. 2007. „Fugiamus nos? Quo fugiamus?. The Escape „From” or „To”? Dionysius’s Case”. w: red. P. Berdowski, B. Blahaczek: Haec mihi in animis vestris sunt templa. Liber in memoriam Prof. L. Morawiecki, Rzeszów, s. 151-169. 

 32. 2007. „Ucieczki niewolników w okresie republiki... czyli o prestiżu i poszanowaniu prawa rzymskiego”, w: red.: M.Kuryłowicz, A. Dębiński, Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, Lublin, s. 289-311.

 33. 2009. Niezwykle losy niewolnika Cycerona. Niewola i wolność Dionizjusza, w: red.: A. Dębiński, Romanitas & Christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, Lublin, s. 227-253.

 34. 2009. „O “hetruskich” wazach St. Kostki Potockiego, Prezydencie Lublina i… Legionach Polskich we Włoszech”, w: red.: H. Taras, A. Zakościelna, Hereditas praeteriti. Additamenta archeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo, Lublin, s. 523-534.

 35. 2010. “L’amphithéâtre dans la ville romaine. “Le nombril du monde” ou la périphérie?”, w: Terra, mare et homines II. Studies in Memory of Professor T. Łoposzko, Lublin, s. 159-178.

 36. 2010. „O rzymskich wonnościach czyli jak nad Tybrem przełamywano niechęć do „pachnących importów”, w: red. L. Kostuch, K. Ryszewska, Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, Kielce, s. 85-96.

 37. 2010. Spartacus – „a secular saint”. The roman origin of the post-ancient icon of freedom, Pamiat v viekach: ot siemieinoi relikvi k nacionalnoi sviatynie. XII Mieżdunarodnaia Krymskaia konferencia po religioviedeniu, Sevastopol 2010, s. 53-55.

 38. 2010. Agōnes, ludi, spectacula... sport i igrzyska w mennictwie antycznym. Rekonesans I, Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne 16, s. 5-31.

 39. 2010. Agōnes, ludi, spectacula... sport i igrzyska w mennictwie antycznym. Rekonesans II (Republika Rzymska), Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne 16, s. 32-57.

 40. 2010. Spectaculi spectantes – czyli o naturze źródeł i milczeniu prawa rzymskiego. Rekonesans, w: red. A. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, „Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim”, Lublin 2010, s. 231-246. 

 41. 2010. Spartakus – ikona wolności i rewolucji. Recepcja postaci od oświecenia po wizje marksistów, Ethos 92, 2010, s. 215-234.

 42. 2011. Wyobraźnia w karbach zmysłów czyli ruch rekonstrukcyjny edukacji historycznej. Rekonesans. (współautor M. Nowożeńska), w: red. P. Witek, M. Mazur., E. Solska, Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, Lublin, s. 398-406.

 43. 2011. red. D. Słapek, Historia starożytna – eksperyment i rekonstrukcja w rozwoju dyscypliny i promocji epoki, Lublin

 44. 2011. Czy hamburger pachnie? O zapachach w kuchni antycznej, w: red. D. Słapek, Historia starożytna – eksperyment i rekonstrukcja w rozwoju dyscypliny i promocji epoki, Lublin, s. 61-64, wstęp, s. 42-43.

 45. 2012. The Dying of a Gladiator: The Death and Resurrection of Emperor Commodus, in: ed. I Wawrzyczek, A. Kędzierska, (Non) omnis moriar. Cultutral and Literary Discourses of Death and Immorality, Lublin 2012, s. 17-24.

 46. 2012. Gladiatorskie umieranie – śmierć i zmartwychwstanie cesarza Kommodusa, w: Czeloviek v mirie religijnych priedstavlienij. Tezisy dokladov i soobszczenij, Sevastopol 2012, s. 56-57.

 47. 2012. Spartak - svietski sviatoi. Postanticnyi simbol svobody i revolucii, w: Sacrum et profanyuum V, kraków, Sevastopol s. 165-183.

 48. 2014. Między sportem a filozofią. O „Wiośnie greckiej” Hanny Malewskiej, w: Polska myśl olimpijska (1984-2014), red. K. Zuchora, Warszawa 2014, s. 115-129.

 49. 2014. Instytut Historii. Między przeszłością a dniem dzisiejszym, w: 60 lat Wydziału Humanistycznego UMCS. Historia i teraźniejszość, red. R. Litwiński, M. Karwatowska, Lublin 2014, s. 197-229.

 50. 2014. Culture versus Nature. The Character of Roman Discourse on Scents from Plautus to Pliny the Elder, in: Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, ed. K. Twardowska, M. Salamon, S. Sprawski et cet., Krakow 2014, s. 39- 49.

 51. 2014. Sulla Polonus - Sulla the Dictator in a literary discourse of the People’s Republic of Poland, w: red. I. Łuć, D. Słapek, Lucius Cornelius Sulla – history and tradition, Lublin 2013 (druk 2014), s. 198-218.

 52. 2013. O potrzebie badań nad Republiką Rzymską, czyli „Lucjusz Korneliusz Sulla – historia i tradycja”, Res Historica 2013 (druk 2014) 35, s. 317-320.

 53. 2015. Biografistyczne doświadczenia starożytników (na marginesie konferencji „Marek Antoniusz- historia i tradycja”, Lublin 08.09.12.2014r.), Res Historica 38, s. 255-266.

 54. 2015. Instrumentum vocale (?). Relacja Kasjusza Diona o negocjacjach władz rzymskich z niewolnikami Marka Antoniusza, w:Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2015, s. 159-176.

 55. 2015. Ciepłe czy zimne? Termiczne oblicze antycznej kuchni (rekonesans), w: CVSTOS FRAGILIVM: ciało i jego potrzeby w starożytności, red. P. Madejski, Lublin 2015, s. 9-30.

 56. Lucius Antonius – gladiator Asiaticus. Gladiatorial Episode Seen Through the Eyes of M. Tullius Cicero, in: ed. D. Słapek, I. Łuć, Marcus Antonius – history and tradition, Lublin 2016, s. 165-184.

 57. The strength of republican traditions… Lublin “biographical” symposia dedicated to the Roman Republic,in: ed. D. Słapek, I. Łuć, Marcus Antonius – history and tradition, Lublin 2016, s. 13-19 (ok. 12 tys. znaków ze spacjami)

 58. Rekonstrukcje, repliki, eksperyment – lubelska dydaktyka historii w latach 2002-2015, Historia starożytna na polskich uniwersytetach – wczoraj, dziś, jutro, red. Ryszard Kulesza, Warszawa 2016, s. 43-58.

 59. Tanatoturysytka, sport i ….. pojednanie? Na marginesie pracyПоховання спортовців на Личаківському кладовищі, Євген Приступа, Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Наталія Базиляк, Юліана Мельник, Лариса Матлашенко; за заг. ред. Є. Приступи. Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2015. – 64 с., Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 2016, t. XV nr 3, s. 125-141.

 60. Parmularii et cetera... On sources, silence of law and nature of the supporters of gladiatorial fights in Rome during the Republic and Early Empire, Latvijas Universitates Žurnāls. Journal of University of Latvia. History 2016, 2, s. 101-122 (znaki ze spacjami 67,5 tys.). 

 61. Spartacus Lublinensis. Spartacus - History and Tradition.International Conference: Lublin (Poland) 5-6th June 2017, Bollettino di studi latini 47, 2017, fasc. II, s. 801-807.

 62.  Zbrodnie na Historii? Alternatywnie wobec klasyki historii alternatywnej, w:Historie alternatywne i kontrfaktyczne. Wizje, narracje, metodologia, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, Lublin 2017, s. 55-66.

 63. Terra incognita? Sport antyczny w historiografii polskiej (początki), Kultura Fizyczna XVII, 2, 2018, s. 11-56. 

 64. Metus Spartacius? A Gladiatorial Episode at the Beginning of the 2nd Civil War  in Rome (January, 49 BC), w: Spartacus - History and Tradition, red. D. Słapek, Lublin 2018, s. 101-112.

 65. Introduction. International Conference “Spartacus – History and Tradition”, Lublin (Poland) 5-6th June 2017, w: Spartacus - History and Tradition, red. D. Słapek Lublin 2018, s. 9-14. 

 66. O intencjach, braku zrozumienia i urażonej dumie… czyli echo „Bibliografii historii lubelskiego sportu”, Rocznik Lubelski XLIV 2018, s. 423-435.  

 67. „Warszawscy starożytnicy o sporcie antycznym – początki badań”, w: red. J. Chełmecki, S. Wilk, Sport warszawski w służbie Niepodległej. 140 lat  sportu w Warszawie – 100 lat sportu w Polsce, Warszawa 2019, s. 25-38. 

 68. Badacze i użytkownicy… czyli agonistyka antyczna w polskiej refleksji naukowej, w: red. J. Lipiec, Olimpizm polski, Kraków, Warszawa 2019, s. 181-208.

 69.  Stansiław Dedio (1890-1945). Poznański filolog klasyczny, wychowawca młodzieży i społecznik, Studia Europaea Gnesnensia 22, 2020, s. 46-66.

 70. Solidarism vs Marxism: “Legal Views of Slaves and Roman Proletarians” by
  Borys Łapicki Revisited, Studia Iuridica Lublinennsia Vol 30, No 1 (2021,  p. 265-288.

 71. Wirtualne Muzeum AZS, „Zeszyty Historyczne AZS” nr. 1 (10) 2021, s. 13-17.

 72. Sport w Sparcie, Sparta w sporcie. Spartan mirage w nowożytnym ruchu sportowym, Almanach Historyczny 2021, 23, s. 39-58.
 73. Słowo wprowadzenia, w: Personae- Res- Actiones. Rozmowy o prawie rzymskim i historii prawa, red. M. Jońca, Lublin 2021, s. 4-8.
 74. c) recenzje
 1. 1997. „Ancient” – nie zawsze starożytny. Ancient. The Bimonthly Review of Antiquity (1987-1997)”, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej II, s. 324-329. 

 2. 1998. „Po morzach bez kompasu? St. Ducin: Sztuka nawigacji w starożytnej Grecji i w Rzymie, Lublin 1997”, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej III, s. 254-303.

 3. 1998. "Starożytność żyje w moich rękach" - George Lambor [1927-1997]”, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej III, s. 318-321.

 4. 2000. „K-M-T czyli amerykańska egiptomania dla lubelskich egiptofilów. A Modern Journal of Ancient Egypt (1999-2000), Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej IV, s. 240-243.

 5. 2006. „Podręcznik z tezą: starożytne fundamenty współczesnej Europy. Mikołaj Gładysz, Łukasz Skupny, Historia I. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum. Cz. 1. Od czasów najdawniejszych do średniowiecza”, Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych PAU w Krakowie IV, 2006, s. 33-44.

 6. 2006. “Le temps des lexiques? Mark Golden, Sport in the Ancient World from A to Z, London-New York 2004”, Eos, tom 93, f. 1, s.171-178.

 7. 2008. Recenzent „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL i Fundacji Jana Pawła II, Rzym”, 21, nr. 2-3(82-83), 2008, Tom: „Ciało-osoba-kultura”.

 8. 2011. rec. M. Rotkiewicz, Światło Olimpii, Warszawa 2011, Sport Wyczynowy. Kwartalnik Teoretyczno-Metodyczny 4, 49, 2011, s. 170-174.

 9. 2012. O maskotkach i piktogramach – czyli o wadze i powadze symboli olimpijskich (M. Rotkiewicz, Symbole i maskotki olimpijskie), Sport Wyczynowy. Kwartalnik Teoretyczno-Metodyczny L, 4, 2012, s. 165-169.

 10. 2013. Historycy z Instytutu Historii już rozpoczęli obchody 700-lecia lokacji miejskiej Lublina, rec. Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku. Opracowali i wydali: Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Anna Sochacka. Fontes Lublinenses, pod red. Piotra Dymmela, t. IV. Lublin 2012, ss. 623. Wiadomości Uniwersyteckie, 1/191, s. 44-45. 

 11. Macieja Jońca, Prawo rzymskie. Marginalia, Wydawnictwo KUL , Lublin 2012, ss. 342.Res Historica, 35, 2013, s. 281-285.   

 12. Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku. Opracowali i wydali: G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel, A. Sochacka. Fontes Lublinenses, pod red. P. Dymmela, t. IV. Lublin 2012, ss. 623. Wiadomości Uniwersyteckie, 1/191, 2013, s. 44-45.

 13. [rec.] Wiesław Pięta, Od Alojzego Ehrlicha do Natalii Partyki. Współzawodnictwo sportowe 1932–2016, Częstochowa 2016, ss. 308, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 2017, t. XVI, nr 2, s. 177–184.

 14.  Clara non sunt interpretanda? Clara non sunt interpretanda? czyli o „Sporcie w szkole wyższej. Aspekty formalno-prawne”, red. Jakub Kosowski, Lublin 2018, ss. 384, Akademicki Przegląd Sportowy 5, 2018 (351), s. 22-23.

 15. „Zdeterminowane” czyli o jubileuszowych dziejach AZS Uniwersytetu Śląskiego. Rec. K. Miroszewski K., K. Wilczok, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968–2018), Katowice 2018, ss. 222), Akademicki Przegląd Sportowy 7, 2018 (353), s. 22-23.

 16. Jak to się robi w Poznaniu! R. Wryk, Poznaniacy na Igrzyskach Olimpijskich (1924–2018), Poznań 2018, ss. 367, „Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe” 2019, t. 2, nr 4, s. 189–194.

 17. Rec. Alexandra Eckert / Alexander Thein (Eds.), Sulla. Politics and Reception. Berlin/ Boston, De Gruyter 2019. IX, 207 S.,  Historische Zeitschrift 313, 2021, s. 172-173.

Prace oddane do druku:

Xenophon Praha” and „Plutarch Rotterdam”...The myth of Sparta in modern and contemporary sport.

Sport in Sparta, Sparta in Sport. The Spartan Mirage in the Modern Sports Movement

Prace w toku:

 1. Sport antyczny w Polsce - recepcja, stan badań, bibliografia
 2. Niewolnicy epoki III wojny domowej w Rzymie wobec idei wolności

Ogłoszenia

STUDENCIE!

Przewietrz domowe szafy! Odwiedź strych babci i piwnicę wujka!

Jeśli znajdziesz stary sprzęt sportowy, którego nikt nie używa, przekaż go do Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu

Jeśli znasz historię starych fotografii, afiszów, medali, łyżew lub piłki, napisz o tym. Opublikujemy Twój tekst na stronie LCDHS (https://historiasportu.umcs.lublin.pl/) i wymienimy Twoje nazwisko jako darczyńcy (wraz z podziękowaniami)!

Stwórzmy wspólnie oryginalną wirtualną wystawę sportowych artefaktów, które mają swoją historię!  

KONTAKT: Dariusz Słapek