Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Małgorzata Nowak

prof. dr hab. Małgorzata Nowak
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA CHÓRALISTYKI I KSZTAŁCENIA WOKALNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
kantylena.3lo.lublin.pl

O sobie

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Wychowania Muzycznego. Tytuł magistra sztuki w zakresie wychowania muzycznego uzyskała w 1986 roku. W Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS zatrudniona została jako pracownik naukowo – dydaktyczny w 1989 roku na stanowisku asystenta. W roku 1997 przeprowadzony został Jej przewód kwalifikacyjny I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno - instrumentalnych  w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i otrzymała stanowisko adiunkta. W 2004 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej  dyrygentura, nadany uchwałą Rady Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina  w  Warszawie.  Od 2004 roku pracowała na stanowisku adiunkta II stopnia, a w 2010 roku została zatrudniona w UMCS na stanowisku profesora nadzwyczajnego.