Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Kontakt:

mgr Krzysztof Łoboda
Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin, pokój 102B 
tel. 81-537-68-20, fax. 81-537-68-62

Historia

Katedra Geografii Ekonomicznej została utworzona w 1949 roku. Pierwszym jej kierownikiem był prof. dr Franciszek Uhorczak. Tematyka badawcza Katedry dotyczyła zagadnień gospodarczych województwa lubelskiego. Katedra utrzymywała kontakt z Wojewódzką Komisją Planowania Gospodarczego. W 1964 roku kierownikiem Katedry (od 1970 roku Zakładu) został prof. dr Jan Ernst i pełnił tę funkcję do 1979 roku. Przez następny rok Zakład pozostawał pod opieką prof. dra hab. Józefa Wojtanowicza jako kuratora. W latach następnych kierownikami Zakładu byli: doc. dr hab. Krystyna Warakomska (1989-1992), dr hab. Ludwik Mazurkiewicz (1992-1995), dr Józef Kozysa (1995-1998). Zakład pozostawał następnie pod opieką kuratora dra hab. Bogusława Kaszewskiego, aż do objęcia kierownictwa przez dra hab. Bronisława Górza w 1999 roku. W latach 2001-2009 kierownikiem Zakładu był dr hab. Jerzy Mościbroda, następnie w okresie od lutego do września 2009 - prof. dr hab. Jerzy Bański. Kolejny kierownik - prof. Andrzej Miszczuk sprawował tę funkcję w latach 2009-2016. W roku 2011, wraz z utworzeniem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, jednostka zmieniła nazwę na Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Od 1 października 2016 r. kierownikiem Zakładu jest dr hab. Wojciech Janicki. W 2019 r. Zakład został przekształcony w Katedrę Geografii Społeczno-Ekonomicznej.

Kierownik Katedry

dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS

Pracownicy Katedry