Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Kontakt:

mgr Krzysztof Łoboda
Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin, pokój 102B 
tel. 81-537-68-20, fax. 81-537-68-62

Aktualne tematy badawcze

 1. Procesy społeczne, gospodarcze i polityczne w przestrzeni europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych
 2. Kompensacyjny wymiar migracji międzynarodowych
 3. Asymetria rozwoju gospodarczego obszarów transgranicznych
 4. Przestrzenne przekształcenia kolejowej obsługi pasażerskich przewozów transgranicznych a zmiany funkcji granic i sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski
 5. Delimitacja obszarów zagrożonych wykluczeniem transportowym w Polsce
 6. Rola nadawania praw miejskich w rozwoju jednostek osadniczych. Nowe miasta w polskiej sieci osadniczej po 1989 roku.
 7. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju wybranych gmin Lubelszczyzny położonych w granicach parków krajobrazowych w świetle koncepcji świadczeń ekosystemowych
 8. Wpływ parków ciemnego nieba na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu
 9. Gospodarka turystyczna Egiptu, Maroko, Tunezji i Turcji w obliczu wiosny arabskiej i działalności fundamentalistycznej
 10. Przemiany edukacji geograficznej
 11. Edukacja społeczna do turystyki i przez turystykę
 12. Wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w rozwoju lokalnym
 13. Uwarunkowania rozwoju różnych form turystyki na wybranych obszarach
 14. Badania z zakresu społecznych nauk polarnych

Kierownik Katedry

dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS

Pracownicy Katedry


 Historia

Katedra Geografii Ekonomicznej została utworzona w 1949 roku. Pierwszym jej kierownikiem był prof. dr Franciszek Uhorczak. Tematyka badawcza Katedry dotyczyła zagadnień gospodarczych województwa lubelskiego. Katedra utrzymywała kontakt z Wojewódzką Komisją Planowania Gospodarczego. W 1964 roku kierownikiem Katedry (od 1970 roku Zakładu) został prof. dr Jan Ernst i pełnił tę funkcję do 1979 roku. Przez następny rok Zakład pozostawał pod opieką prof. dra hab. Józefa Wojtanowicza jako kuratora. W latach następnych kierownikami Zakładu byli: doc. dr hab. Krystyna Warakomska (1989-1992), dr hab. Ludwik Mazurkiewicz (1992-1995), dr Józef Kozysa (1995-1998). Zakład pozostawał następnie pod opieką kuratora dra hab. Bogusława Kaszewskiego, aż do objęcia kierownictwa przez dra hab. Bronisława Górza w 1999 roku. W latach 2001-2009 kierownikiem Zakładu był dr hab. Jerzy Mościbroda, następnie w okresie od lutego do września 2009 - prof. dr hab. Jerzy Bański. Kolejny kierownik - prof. Andrzej Miszczuk sprawował tę funkcję w latach 2009-2016. W roku 2011, wraz z utworzeniem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, jednostka zmieniła nazwę na Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Od 1 października 2016 r. kierownikiem Zakładu jest dr hab. Wojciech Janicki. W 2019 r. Zakład został przekształcony w Katedrę Geografii Społeczno-Ekonomicznej.