Opiekunowie w roku akademickim 2023/2024

Opiekunowie poszczególnych roczników w roku akademickim 2023/2024

Geografia – studia I stopnia

I rok – dr Joanna Sposób

II rok – dr Grzegorz Siwek

III rok – dr Piotr Demczuk

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe – studia I stopnia

I rok – mgr inż. Dorota Ilona Dymek

III rok – dr Krzysztof Bartoszek

III rok - dr Łukasz Franczak

Geoinformatyka – studia I stopnia

I rok – dr Krzysztof Kałamucki, prof. UMCS

II rok – dr Mateusz Zawadzki

III rok – dr Grzegorz Gajek

Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia

I rok – dr Paweł Pytka

II rok – mgr inż. Jakub Skibiński

III rok – dr Małgorzata Stanicka

Tourism Management – studia I stopnia

I rok – dr Magdalena Suchora

II rok – dr Anna Orłowska

III rok – dr Małgorzata Telecka

Turystyka i rekreacja – studia I stopnia

I rok – dr Jan Reder

II rok – dr Joanna Szczęsna

III rok – dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik

Geografia – studia II stopnia

I rok – dr Karol Kowalczyk

II rok – dr Jakub Kuna

Geoinformatyka – studia II stopnia

I rok – dr Piotr Bartmiński

II rok – dr Marcin Siłuch

Gospodarka przestrzenna – studia II stopnia

I rok – dr Anna Polska

II rok – mgr inż. Karolina Skibińska

Turystyka i rekreacja – studia II stopnia

I rok – dr Marta Ziółek

II rok – dr Paweł Wojtanowicz