Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wspólnie z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz przy pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie planuje w bieżącym roku, już po raz trzynasty, zorganizować obchody Światowego Dnia Ziemi pod hasłem: „W rytmie cyklów żywiołów natury”.

                      W związku z pandemią koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami dotyczącymi organizacji spotkań, planujemy rozszerzyć obchody święta Dnia Ziemi na Uniwersytecie na kilka miesięcy (od kwietnia do listopada br.).

Obchody rozpoczną się 22.04.2021 roku  o godz. 17.15. W ramach cotygodniowych odczytów Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego dr hab. Przemysław Mroczek wygłosi wykład pt. Plastik w środowisku – wczoraj, dziś i jutro.

Z kolei 30.04 2021 roku o godz. 9.00 rozpocznie się cykl wykładów:

  • dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS:  Geografia, czyli rzecz o rozbijaniu mitów
  • dr Joanna Sposób: Zrównoważona gospodarka wodna, czyli jak racjonalnie korzystać z wody
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie: Las w obliczu zmian

link do wykładów -tutaj

      Następnie w ciągu kolejnych czterech miesięcy (bez lipca i sierpnia) będą organizowane, w zależności od możliwości epidemiologicznych,  prelekcje, warsztaty, wystawy, konkursy w formie zdalnej i tradycyjnej na następujące tematy przewodnie:

1.     Maj: Woda – źródło życia i deficytowy surowiec

2.     Czerwiec: Ochrona przyrody i krajobrazu

3.     Wrzesień : Zasoby Ziemi – wykorzystanie i ochrona

4.     Październik: Klimat, powietrze i energia odnawialna