Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wspólnie z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz przy pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie planuje w bieżącym roku, już po raz trzynasty, zorganizować obchody Światowego Dnia Ziemi pod hasłem: „W rytmie cyklów żywiołów natury”.

                      W związku z pandemią koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami dotyczącymi organizacji spotkań, obchody święta Dnia Ziemi rozszerzone zostały na Uniwersytecie na kilka miesięcy (od kwietnia do listopada br.).

Obchody rozpoczęły się 22.04.2021 roku  o godz. 17.15. W ramach cotygodniowych odczytów Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego dr hab. Przemysław Mroczek wygłosił wykład pt. Plastik w środowisku – wczoraj, dziś i jutro.

      Następnie w ciągu kolejnych czterech miesięcy(bez lipca i sierpnia) organizowane są, w zależności od możliwości epidemiologicznych,  prelekcje, warsztaty, wystawy, konkursy w formie zdalnej i tradycyjnej na następujące tematy przewodnie:

1.     Maj: Woda – źródło życia i deficytowy surowiec

2.     Czerwiec: Ochrona przyrody i krajobrazu

3.     Wrzesień: Zasoby Ziemi – wykorzystanie i ochrona

4.     Październik: zmiany klimatu i zarządzanie energią