Zapisy i szczegółowy harmonogram wydarzenia dostępny jest na stronie:

https://geografia.umcs.lublin.pl/dz/