Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

  

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowa, studia I st. (inżynierskie) - plany studiów + efekty uczenia się:

I rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023)

II rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022)