Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe studia I stopnia + efekty uczenia się

I rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022)