Wyniki 2017/2018 semestr zimowy

Wyniki ankiety oceny zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

  • Średni wynik dla Wydziału wyliczony na podstawie wszystkich ocen wystawionych przez studentów wynosi 5,48.
  • Rozpiętość ocen dla poszczególnych nauczycieli wynosi od 2,69 do 5,87. 3 osoby otrzymały ocenę poniżej 4,0 a 16 powyżej 5,5.
  • Na podstawie wystawionych ocen przygotowana została lista najlepiej ocenionych nauczycieli.

Lista pracowników najlepiej ocenionych przez studentów (co najmniej 15)

Pracownicy samodzielni

dr hab. Wojciech Janicki – 5,89 (48)

prof. dr hab. Józef Superson – 5,75 (18)

prof. dr hab. Bogusław Kaszewski – 5,72 (20)

dr hab. Beata Konopska – 5,70 (22)

dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS – 5,63 (15)

dr hab. Irena Pidek, prof. UMCS – 5,61 (15)

dr hab. Jan Czeczelewski, prof. UMCS – 5,60 (29)

dr hab. Ewa Skowronek, prof. UMCS – 5,59 (25)

dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski – 5,56 (23)

 

Adiunkci, starsi wykładowcy, asystenci

dr Andrzej Plak – 5,79 (28)

dr Andrzej Jakubowski – 5,73 (58)

dr Małgorzata Telecka – 5,71 (113)

dr Łukasz Chabudziński – 5,65 (17)

dr Urszula Bronisz  - 5,64 (30)

dr Bogusława Baran-Zgłobicka – 5,63 (38)

dr Jakub Kuna – 5,61 (15)

dr Jolanta Rodzoś – 5,60 (27)

dr Karol Kowalczyk – 5,48 (28)

dr Monika Wesołowska – 5,47 (33)

dr Jan Reder – 5,47 (20)

dr Renata Krukowska – 5,47 (32)