Opiekunowie 2017-18

Osoby pełniące funkcje opiekunów roku w roku akademickim 2017-2018

 1. Dr Sylwester Wereski (III rok I stopnia, geografia)
 2. Dr Renata Krukowska (III rok I stopnia, turystyka i rekreacja)                   
 3. Dr Anna Polska (III rok I stopnia, gospodarka przestrzenna)                                  
 4. Dr Marcin Siłuch (III rok I stopnia, geoinformatyka)          
 5. Dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik (II rok I stopnia, geografia)  
 6. Dr Łukasz Chabudziński (II rok I stopnia, geoinformatyka) 
 7. Mgr inż. arch. Anna Sawicka (II rok I stopnia, gospodarka przestrzenna) 
 8. Dr Andrzej Tucki (II rok I stopnia, turystyka i rekreacja)
 9. Dr Piotr Demczuk (I rok I stopnia, geografia)         
 10. Dr Grzegorz Gajek (I rok I stopnia, geoinformatyka)          
 11. Dr Małgorzata Telecka (I rok I stopnia, gospodarka przestrzenna)
 12. Dr Piotr Kulesza (I rok I stopnia, turystyka i rekreacja)
 13. Dr Krzysztof Bartoszek (II rok, II stopnia, geografia)           
 14. Dr Beata Hołub (II rok, II stopnia geoinformatyka) 
 15. Dr Marcin Kozieł (II rok, II stopnia, turystyka i rekreacja)              
 16. Dr Dagmara Kociuba (II rok, II stopnia, gospodarka przestrzenna)
 17. Mgr inż. Krzysztof Raczyński (I rok, II stopnia, geografia) 
 18. Dr Jakub Kuna (I rok, II stopnia geoinformatyka)   
 19. Dr  Jan Reder (I rok, II stopnia, turystyka i rekreacja)                   
 20. Dr Piotr Bartmiński (I rok, II stopnia, gospodarka przestrzenna)              
 21. Dr Anna Orłowska (I rok, I stopnia, tourism management)