ФАКУЛЬТЕТ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ ТА БЛАГОУСТРОЮ

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin
tel. 81 537-68-62
www.geografia.umcs.lublin.pl
www.wnozigp.umcs.lublin.pl

Факультет наук про землю та благоустрою було створено у 2011 р. в результаті поділу Факультету біології та наук про землю на два окремі факультети. Його структура включає 14 організаційних одиниць (11 кафедр, 2 лабораторії, а також наукова станція в Гучьові на Розточчі), котрі репрезентують основні дослідницькі течії зі сфери наук про Землю та просторового планування.

Факультет має новий, інноваційний і функціональний дослідницько-дидактичний будинок, досконало оснащений аналітично-лабораторними приладами, пристосованими до світових стандартів, які включають високого класу науково-дослідницьку апаратуру, розміщену в кількох спеціалістичних лабораторіях, а також навчально-методичною базою (сучасні аудиторії і дидактичні лабораторії), пристосовані до потреб студентів трьох напрямків навчання: географії, туризму та відпочинку та просторового планування (благоустрою).

Нові, основані на науковій традиції люблінського географічного осередку, а також відповідні до викликів сучасності наукові пріоритети факультету включають такі наукові спеціальності: 1) палеогеографія кайнозойської ери Центрально-Східної Європи; 2) стан і зміни географічного середовища полярних та субполярних територій; 3) динаміка сучасних змін і охорона природного середовища Південно-Східної Польщі; 4) зміни організації простору і суспільно-економічних структур в Польщі на європейському фоні з особливим розглядом прикордонних територій; 5) умови розвитку та напрямки змін культурного ландшафту; 6) природничі, економічні і суспільні аспекти розвитку туризму та відпочинку; 7) теорія і практика благоустрою; 8) використання нових методів та технік в дослідженнях географічного середовища, 9) проблеми сучасної освіти в галузі географії та екології.

На даний час на факультеті реалізовується близько 30 науково-дослідницьких проектів, фінансованих з зовнішніх ресурсів (вітчизняних і міжнародних).