Wydarzenia edukacyjne

Cyklicznie realizowane imprezy edukacyjne organizowane przy zaangażowaniu pracowników i studentów WnoZiGP w układzie alfabetycznym:

  • Debaty studenckie - cykl imprez realizowanych od 2013 roku przez Studenckie Koło Naukowe Planistów UMCS "SmartCity" pod opieką merytoryczną dr Dagmary Kociuby
  • Dzień Ziemi - impreza związana z Miedzynarodowym Dniem Ziemi realizowana na wydziale i w jego bezposrednim otoczeniu. Jest to najstarsza impreza edukacyjna organizowana cyklicznie, w kwietniu od 2012 roku. Grupą odbiorców jest przede wszytskim młodzież szkół średnich województwa lubelskiego
  • GIS Dayimpreza nawiązująca do ogólnoświatowego wydarzenia o tym samym tytule organizowanego co roku w połowie listopada. Jej odbiorcami są głównie studenci Wydziału, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego oraz do osóby i instytucje wykorzystujące Systemy Informacji Geograficznej (GIS) w swojej działalności. W jej organizacje zaangażowani są pracownicy wydziału i Studenckie Koło Naukowe GeoIT
  • GIS Challenge - ogólnopolska impreza realizowana na wydziale od 2017 roku, określana jako Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne. jest to inicjatywa środowiska akademickiego skierowana do studentów kształcących się na kierunkach geoinformatycznych oraz innych, wykorzystujących systemy informacji geograficznej na uczelniach wyższych różnych typów. Organizatormai imprezy jest grono specjalistów GIS z ośrodka lubelskiego oraz innych uczelni wyższych
  • Mini wykłady - cykl krótkich wykładów popularnonaukowych realizowanych wraz z TV UMCS
  • Olimpiada Geograficzna - ogólnopolski konkurs wiedzy geograficznej realizowany głównie na poziomie wojewódzkim od 45 lat. Wydział czynnie współuczestniczy w organizacji Olimpiady wraz Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geogarficznego
  • Światowy Dzień Moradeł - impreza organizowana na wydziale od 2018 roku. Jej termin jest dopasowany do imprezy ogólnoświatowej World Wetland Day przypadającej na dzień 2 lutego. Głównymi odbiorcami jest młodzież szkół podstawowych i średnich
  • ... ... ...