Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Jolanta Jóźwik

mgr inż. Jolanta Jóźwik
Stanowisko
asystent
Jednostki
ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
81 537 68 22
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:
wtorek: 11:00-12:00
środa 10:00-11:00
Pokój 106B


email: jolanta.jozwik@umcs.pl


 

Adres

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

O sobie

Wykształcenie:
- magister inżynier, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 2017
- inżynier, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2016

Zainteresowania naukowe:
- gospodarka przestrzenna
- urbanistyka
- osadnictwo i geografia miast
- wycena nieruchomości
- rozwój społeczno-gospodarczy
- analizy przestrzenne

Prowadzone przedmioty:
- Podstawy gospodarki przestrzennej (KW)
- Planowanie (KW)
- Gospodarka lokalna (KW)
- Ekonomia sektora publicznego i zarządzanie publiczne (KW)
- Analizy przestrzenne w geografii społeczno-ekonomicznej (LAB)
- Rynek turystyczny (KW)
- Geografia ekonomiczna (ć
wiczenia terenowe)


Działalność naukowa

Artykuły naukowe: 

Jóźwik J., Gawrońska G., 2018. Changes  in  the  level  of  socio-economic  development  of  communes  in  the  Lubelskie Voivodship. Barometr Regionalny, t. 16, nr 2, WSZiA, Zamość, s. 149-159.
http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br52_14jozwik.pdf 

Udział w konferencjach:

XXXIV Seminarium Geografii Wsi, pt. Nowe funkcje wsi, Słupsk-Ustka, 7-8 czerwca 2018 r., referat pt.: Działalność turystyczna w procesie przemian funkcjonalnych obszarów wiejskich.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach cyklu: Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym) pt.: Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej i rozwoju społeczno-gospodarczego, Poznań-Kórnik, 12-14 września 2018 r., referat pt.: Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa lubelskiego.

Projekty badawcze:

2018, Rola nadawania praw miejskich w rozwoju jednostek osadniczych. Nowe miasta w polskiej sieci osadniczej po 1989 roku, finansowany z dotacji celowej MNiSW Młoda kadra i doktoranci, kierownik projektu.