Wytyczne dla opiekunów praktyk zawodowych – kierunek Geoinformatyka

Zasady dotyczące wyboru przedsiębiorstw i instytucji na realizację praktyki zawodowej:

 1. Profil działalności przedsiębiorstwa lub instytucji, w której student odbywa praktykę  jest zgodny z realizowanym przez Niego kierunkiem studiów.
 2. Ocena miejsca realizacji praktyk przez studenta wymaga uwzględnienia następujących elementów:
 • Jak długo firma działa na rynku?
 • Jaki jest profil działalności firmy/biura/urzędu?
 • Czy usługi/prace geoinformatyczne/geoinformacyjne są wiodącą dziedziną w firmie?
 • Jak dużą część stanowią ww. prace w działalności?
 • Ilu pracowników zatrudnia firma?
  • Czy w firmie są osoby z wykształceniem geoinformatycznym?
  • Czy są osoby z wykształceniem pokrewnym (informatyka, geoinformacja, geodezja, planowanie przestrzenne itp.)
 • Jakie projekty informatyczne/geoinformatyczne firma ostatnio realizowała?
 • Czy biuro wykorzystuje GIS do realizacji statutowych obowiązków (np. planowanie przestrzenne, inwentaryzacja zasobów itp.)
 • Jakim zapleczem sprzętowym i programowym dysponuje firma?
  • Przybliżona liczba stanowisk komputerowych
  • Oprogramowanie GIS będące na wyposażeniu
 • Jakie zadania będą postawione przed praktykantem?
 • Kto będzie sprawował opiekę merytoryczną nad praktykantem? (Jakie jest wykształcenie tej osoby i jakie zajmuje stanowisko)