Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Michał Łuszczuk

dr hab. Michał Łuszczuk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
81 537-68-99
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://umcs.academia.edu/MichalLuszczuk
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024 odbywają się:

w poniedziałki w pok. 118B w godzinach 12.00-13.30
Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej, Al. Kraśnicka 2D, pok. 118 B
https://goo.gl/maps/wHmfiUw6m6bro6Cu6


we środy na platformie BigBlueButton na Wirtualnym Kampusie w godzinach 10.00-11.30
(proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu umówienia się na konsultacje) 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Al. Kraśnicka 2D, pok. 118 B
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze:
•    geopolityka regionów polarnych
•    społeczno-ekonomiczna adaptacja do zmian klimatu w Arktyce
•    historia polskich badań polarnych i polityka polarna Polski
•    turystyka w regionach polarnych

Realizowane aktualnie projekty badawcze:
Sustainable Urban Development in the European Arctic (SUDEA): Towards Enhanced Transnational Cooperation in Remote Regions - kierownik polskiego zespołu; Opis na stronie NCN + video: link

Promotorstwo prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich
Tematy prac można przejrzeć w Archiwum Prac Dyplomowych: https://apd.umcs.pl/users/theses/1861/diploma/supervisor/?exam_year=all&deliver_cycle=all&type=all

Aktywność naukowa, organizacyjna i ekspercka poza UMCS

Członek Komitetu Badań Polarnych PAN
2011-2014
2015-2018 Sekretarz Naukowy Komitetu
2019-2022 Wiceprzewodniczący Komitetu (do 2.03.2022 - rezygnacja z powodu braku oficjalnego stanowiska Prezydium KBP PAN wobec agresji Rosji na Ukrainę)
2023-2026

Delegat Polski - członek Rady IASC od 2018 do 2.03.2022 (rezygnacja z powodu braku oficjalnego stanowiska IASC wobec agresji Rosji na Ukrainę)

Przedstawiciel KBP PAN w Social & Human Sciences Working Group
International Arctic Science Committee (2013-2021)

Członek Rady IAASA (2017-2021)

Fulbright Fellow (Senior Research Advanced Award) 2015-2016

Członek Grupy Roboczej Ad-hoc ds. polarnych MSZ RP (od 2010)

Ekspert delegacji MNiSW na White House Arctic Science Ministerial
(Washington D.C. 18/09/2016) oraz 2nd Arctic Science Ministerial (Berlin 25-26.10.2018)

Ekspert z ramienia KBP PAN w projekcie:
The Strategic Environmental Impact Assessment of development of the Arctic (2012-2014)

Przedstawiciel (zastępca delegata) UMCS w Radzie Polskiego Konsorcjum Polarnego (od 2015 do 2022)

Stażysta NCN (FUGA-1) Katedra Krajów Europy Północnej UJK (2012-2015)

Recenzent w konkursach:
Research Council of Norway - 2018, 2023
Komisji Europejskiej (H2020) - 2019
Komisji Fulbrighta - 2019, 2020, 2022

NAWA - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
NCN - 2020

Identyfikator ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4655-2612

 

Członek organizacji:

related  

 

 Aktywność popularnonaukowa w 2022 i 2023:

Wykształcenie:

 • Doktor habilitowany nauk społecznych, dyscyplina: nauki o polityce (lipiec 2016)
  Osiągnięcie naukowe: monografia pt. Ewolucja ról międzynarodowych w Arktyce

 • Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: nauki o polityce (2005).
  Rozprawa pt. Wspólnotowy system ochrony praw obywateli Unii Europejskiej
  napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Z. J. Pietrasia (2002 - 2004)
  oraz dr hab. G. Janusza, prof. UMCS.
  Recenzenci: dr hab. M. Pietraś, prof. UMCS oraz Prof. dr hab. J. Barcz (SGH)
 • Absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie,
  specjalność: stosunki międzynarodowe (2000).
  Praca magisterska pt. Rzecznik praw obywateli Unii Europejskiej
  napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Z. J. Pietrasia.
  Wydana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
  w serii Biblioteka Europejska nr 18, Warszawa 2000
 • Absolwent Studium Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Warszawskiego (2000).

 


Działalność naukowa

Większość publikacji jest dostępna na profilu w portalu academia.edu

Główne publikacje:

 

Michał Łuszczuk, Monika Szkarłat, The International Arctic Science Committee (IASC) in the Changing Arctic. Between International Scientific Cooperation and Science Diplomacy, in: Non-state Actors in the Arctic Region, eds: Nikolas Sellheim, Dwayne Ryan Menezes, Springer 2022, p. 15-41. DOI: 10.1007/978-3-031-12459-4_2

 

Dorothea Wehrmann, Michał Łuszczuk, Katarzyna Radzik-Maruszak, Arne Riedel, Jacqueline Götze, Transnational Cities Alliances and Their Role in Policy-Making in Sustainable Urban Development in the European Arctic, in: Non-state Actors in the Arctic Region, eds: Nikolas Sellheim, Dwayne Ryan Menezes, Springer 2022, p. 113-131. DOI: 10.1007/978-3-031-12459-4_6


Michał Łuszczuk, Jacqueline Götze, Katarzyna Radzik-Maruszak, Arne Riedel, Dorothea Wehrmann, Governability of Regional Challenges: The Arctic Development Paradox, Politics and Governance, Vol 10, No 3 (2022): Constructing Ocean and Polar Governance, p. 29-40; DOI: https://doi.org/10.17645/pag.v10i3.5341 LINK


SUDEA Workshop report: Advancing Sustainable Urban Development in Remote Regions LINK

 

H. Dumała, M. Łuszczuk, J. Piwowarczyk, T. Zieliński, Transnational Municipal Networks as a Mechanism for Marine Governance Toward Climate Change Adaptation and Mitigation: Between Potential and Practice. Frontiers in Marine Science, 04 June 2021 | https://doi.org/10.3389/fmars.2021.626119

Monika Szkarłat, Michał Łuszczuk, Pierre-Bruno Ruffini, Katarzyna Pisarska, Katarzyna Marzęda-Młynarska, Kazimierz Musiał, Anna Umińska-Woroniecka, Grzegorz Mazur, Dyplomacja naukowa. Koncepcja - praktyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, ss. 320, ISBN 978-83-227-9465-4

 

Michał Łuszczuk, Polska w instytucjach regionów polarnych [w:] Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018, pod red. Edwarda Haliżaka, Anny Potyrały, Teresy Łoś-Nowak, Joanny Starzyk-Sulejewskiej, NCK i PTSM, Warszawa 2019, s. 405-428. ISBN: 978-83-7982-362-8

 

Michał Łuszczuk, Changing Foreign Policy Roles in the Changing Arctic [w:] Global Challenges in Arctic Region. Sovereignty, environment and geopolitical balance, Elena Conde, Sara Iglesias Sanchez (red.), Routledge, London - New York 2017. ISBN 9781472463258

Michał Łuszczuk, Ewolucja ról międzynarodowych w Arktyce,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015. ISBN 978-83-7784-713-8

Książka dostępna w wersji elektronicznej tutaj

 

M. Łuszczuk, D. Justus, J. Thomas, C. Klok, F. Gerber
Arctic Offshore Hydrocarbons and the European Union: More Constraints and Less Opportunities [w:] The changing Arctic and the European Union.
A. Stępień, T. Koivurova, P. Kankaanpää (red.), Brill / Martinus Nijhoff, Leiden, 2015, s. 137-162. ISBN: 9789004303171

Michał Łuszczuk, Piotr Graczyk, Adam Stępień, Małgorzata Śmieszek,
Cele i narzędzie polskiej polityki arktycznej,
Departament Polityki Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2015. ISBN 978-83-63743-14-7
Książka dostępna on-line: kliknij na okładkę.

Evolution of Poland’s approach towards the Arctic: from international scientific cooperation to science diplomacy [w:] Handbook of the Politics of the Arctic,
Leif Jensen, Geir Hønneland (eds.), Edward Elgar Publishing 2015, s. 573–586,  DOI 10.4337/9780857934741.00040           

Military Cooperation and Enhanced Arctic Security in the Context of Climate Change and Growing Global Interest in the Arctic [w:] Future Security of the Global Arctic. State Policy, Economic Security and Climate, Lassi Heininen (ed), Palgrave 2015, ISBN 9781137468246     

 Inter-Parliamentary Institutions & Arctic Governance,
“Arctic Yearbook” 2015, s. 195-213;

Cały rocznik dostępny on-line: kliknij na okładkę

Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą rywalizacją,
M. Łuszczuk (red.)Wydawnictwo UMCS, (26 rozdz.), Lublin 2013.
Wprowadzenie

Książka do wypożyczenia na UMCS

 

Wybrane granty i stypendia:

 • Northern Research Forum - travel grant: 08.2013 - udział w Open Assembly w Akurery, Islandia oraz 10.2013 w Arctic Circle w Rejkiaviku, Islandia.
 • Grant Indywidualny Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ze środków
  Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
  Projekt badawczy "Arktyka w stosunkach międzynarodowych" realizowany
  podczas pobytu naukowego w Fridtjof Nansen Institut w Oslo 2009/2010


Najważniejsze osiągnięcia organizacyjne


Ogłoszenia