Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Michał Łuszczuk

dr hab. Michał Łuszczuk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://umcs.academia.edu/MichalLuszczuk
Konsultacje

 


 

O sobie

Delegat Polski - członek Rady IASC

Członek Rady IAASA (2017-2020)

Fulbright Fellow (Senior Research Advanced Award) 2015-2016

Członek Komitetu Badań Polarnych PAN od 2011 roku
2015-2018 Sekretarz Naukowy Komitetu
2019-2022 Wiceprzewodniczący Komitetu

Członek Grupy Roboczej Ad-hoc ds. polarnych MSZ RP

Przedstawiciel KBP PAN w Social & Human Sciences Working Group
International Arctic Science Committee

Ekspert delegacji MNiSW na White House Arctic Science Ministerial
(Washington D.C. 18/09/2016) oraz 2nd Arctic Science Ministerial (Berlin 25-26.10.2018)

Przedstawiciel Polskiego Konsorcjum Polarnego w pracach EU-PolarNet  (projekt w ramach programu Horyznot 2020): zakres prac: udział w Work Package 2 i 4 oraz wiceprzewodniczący Policy Guidance Panel

Ekspert z ramienia KBP PAN w projekcie:
The Strategic Environmental Impact Assessment of development of the Arctic (2012-2014)

Przedstawiciel (zastępca delegata) UMCS w Radzie Polskiego Konsorcjum Polarnego

Stażysta NCN (FUGA-1) Katedra Krajów Europy Północnej UJK (2012-2015)

Identyfikator ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4655-2612

 

Członek organizacji:

related    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

 • Doktor habilitowany nauk społecznych, dysycplina: nauki o polityce (lipiec 2016)
  Osiągnięcie naukowe: monografia pt. Ewolucja ról międzynarodowych w Arktyce

 • Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: nauki o polityce (2005).
  Rozprawa pt. Wspólnotowy system ochrony praw obywateli Unii Europejskiej
  napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Z. J. Pietrasia (2002 - 2004)
  oraz dr hab. G. Janusza, prof. UMCS.
  Recenzenci: dr hab. M. Pietraś, prof. UMCS oraz Prof. dr hab. J. Barcz (SGH)
 • Absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie,
  specjalność: stosunki międzynarodowe (2000).
  Praca magisterska pt. Rzecznik praw obywateli Unii Europejskiej
  napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Z. J. Pietrasia.
  Wydana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
  w serii Biblioteka Europejska nr 18, Warszawa 2000
 • Absolwent Studium Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Warszawskiego (2000).

Zainteresowania badawcze:
•    Geopolityka regionów polarnych,
•    Społeczno-ekonomiczna adaptacja do zmian klimatu w Arktyce
•    Polska polityka polarna i historia polskich badań polarnych
•    Dyplomacja naukowa


Działalność naukowa

Większość publikacji jest dostępna na profilu w portalu academia.edu

Główne publikacje:

Michał Łuszczuk, Changing Foreign Policy Roles in the Changing Arctic [w:] Global Challenges in Arcic Region. Sovereignty, environment and geopolitical balance, Elena Conde, Sara Iglesias Sanchez (red.), Routledge, London - New York 2017. ISBN 9781472463258

Michał Łuszczuk, Ewolucja ról międzynarodowych w Arktyce,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015. ISBN 978-83-7784-713-8

Książka dostępna w wersji elektronicznej tutaj

 

M. Łuszczuk, D. Justus, J. Thomas, C. Klok, F. Gerber
Arctic Offshore Hydrocarbons and the European Union: More Constraints and Less Opportunities [w:] The changing Arctic and the European Union.
A. Stępień, T. Koivurova, P. Kankaanpää (red.), Brill / Martinus Nijhoff, Leiden, 2015, s. 137-162. ISBN: 9789004303171

Michał Łuszczuk, Piotr Graczyk, Adam Stępień, Małgorzata Śmieszek,
Cele i narzędzie polskiej polityki arktycznej,
Departament Polityki Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2015. ISBN 978-83-63743-14-7
Książka dostępna on-line: kliknij na okładkę.

Evolution of Poland’s approach towards the Arctic: from international scientific cooperation to science diplomacy [w:] Handbook of the Politics of the Arctic,
Leif Jensen, Geir Hønneland (eds.), Edward Elgar Publishing 2015, s. 573–586,  DOI 10.4337/9780857934741.00040           

Military Cooperation and Enhanced Arctic Security in the Context of Climate Change and Growing Global Interest in the Arctic [w:] Future Security of the Global Arctic. State Policy, Economic Security and Climate, Lassi Heininen (ed), Palgarave 2015, ISBN 9781137468246     

 Inter-Parliamentary Institutions & Arctic Governance,
“Arctic Yearbook” 2015, s. 195-213;

Cały rocznik dostępny on-line: kliknij na okładkę

Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą rywalizacją,
M. Łuszczuk (red.)Wydawnictwo UMCS, (26 rozdz.), Lublin 2013.
Wprowadzenie

Książka do wypożyczenia na UMCS

 

Wybrane granty i stypendia:

 • Northern Reaserch Forum - travel grant: 08.2013 - udział w Open Assambly w Akurery, Islandia oraz 10.2013 w Arctic Circle w Rejkiaviku, Islandia.
 • Grant Indywidualny Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ze środków
  Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
  Projekt badawczy "Arktyka w stosunkach międzynarodowych" realizowany
  podczas pobytu naukowego w Fridtjof Nansen Institut w Oslo 2009/2010


Najważniejsze osiągnięcia organizacyjne


Ogłoszenia

Materiały do zajęć są dostępne na Wirtualnym Kampusie